Suoraan sisältöön

Terveydensuojelu

Terveydensuojeluviranomainen ja koronavirusepidemia

Terveydensuojeluviranomainen ei ole tartuntatautilain mukainen viranomainen, mutta infektioepidemia otetaan valvonnassa huomioon. Ympäristöpalvelut antaa ohjeita ja neuvoja sekä valvoo hygieenisiä toimintatapoja. Poikkeuksellisesti palvelemme vain sähköpostitse ja puhelimitse, eikä käyntiasiakaspalvelua ole.

Koronaviruksen torjumiseksi tulee noudattaa valtakunnallisia voimassa olevia koronavirusohjeistuksia. On suositeltavaa noudattaa vähintään 1-2 metrin turvaväliä. Ohjeistukset tulee ottaa huomioon myös ulkotiloissa oleskeltaessa.

Ilmanvaihto ja korona

Hyvin toimiva ilmanvaihto on tärkeää mahdollisten sisäilmassa olevien epäpuhtauksien, kuten koronavirusten, poistamisessa. Helsingin kaupunki on päättänyt muuttaa toistaiseksi omien palvelurakennusten, kuten koulujen, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon vakioilmavirtaiseksi ilmanvaihdoksi. Ilmanvaihdon tulee olla maksimiteholla tilojen käytön aikana, kansliapäällikkön päätös ilmanvaihdosta.

Ympäristöpalvelut suosittelee samaa toimintatapaa myös muille kiinteistön omistajille. Samalla on tärkeää huolehtia, ettei ilmanvaihto aiheuta melu-, veto- tai kylmyyshaittaa tilojen käyttäjille.

Tilojen uudelleen käyttöönotto

Ennen uudelleen käyttöönottoa korona-ajan rajoitusten jälkeen yleisten tilojen, kuten koulujen, päiväkotien, leikkipuistojen, liikuntatilojen, uimahallien, saunojen, majoitushuoneiden, kauneushoitoloiden, tatuointiliikkeiden, solariumien ym. vastaavien tilojen tulee tehdä tehostettu siivous huomioiden Työterveyslaitoksen korona-ajan siivousohje. Myös käyttövesiputkia tulee huuhdella ennen tilojen uudelleen käyttöönottoa juoksuttamalla vettä riittävästi legionellariskin välttämiseksi, THL:n ohje

Ympäristöpalvelut muistuttaa, että toiminnanharjoittajien tulee ottaa toiminnassaan ja omavalvonnassaan huomioon kaikki yleisen hygienian edistämiseen sekä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät ohjeistukset, joita vallitsevassa pandemiatilanteessa asiantuntijatahot kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) ovat antaneet. Myös Aluehallintovirastot ovat koostaneet vastauksia koronaviruksesta usein kysyttyihin kysymyksiin, joihin on myös hyvä tutustua. Valtioneuvoston sivuilla on tietoa valtakunnallisesta Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonnasta (numero 0295 535 535), jota on myös täydennetty chatilla. Myös Helsingin kaupungin sivuilta voi lukea ajankohtaisia tiedotteita.

Koronavirusinfektioiden ennaltaehkäisyssä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia riittävästä hygieniasta

Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämä koskee sekä julkisten tilojen henkilökuntaa että niiden käyttäjiä. Käsienpesupisteiden on oltava asianmukaisesti varustettuja (saippua, kertakäyttöiset kuivauspyyhkeet) ja lisäksi voidaan käyttää käsihuuhdetta (THL:n ohje käsien desinfioinnista julkisissa tiloissa). On tärkeää huolehtia oikeasta yskimistavasta (THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä). Kun kertakäyttökäsineitä käytetään, on käsineet vaihdettava uusiin riittävän usein.

Nykyisten arvioiden mukaan koronavirukseen tehoavat tavanomaiset siivous- ja desinfektioaineet, kuten kloori. Koronavirus sietää huonosti korkeita lämpötiloja, korkeaa tai matalaa pH:ta ja auringonvaloa. On myös syytä huomioida WC-hygienia, sillä koronavirusinfektiossa virusta ilmeisesti erittyy etenkin sairauden loppuvaiheessa ulosteeseen. WC-istuimen kansi on suljettava huuhdeltaessa, jotta voidaan vähentää pisaratartunnan riskiä. Varotoimenpiteenä on hyvä kiinnittää huomiota myös vesilukkojen toimintaan.

Riski koronaviruksen leviämiseen juoma- tai uimaveden välityksellä on tämän hetkisen tiedon perusteella erittäin pieni. Raakavesien saastuminen viruksilla jäteveden tai suoraan ulosteiden tai yskösten välityksellä on epätodennäköistä. Jos vesilaitoksen raakaveteen päätyisi koronaviruksia, vedenkäsittely, erityisesti desinfiointi kloorilla, UV-valolla ja/tai otsonilla, tuhoaa virukset oletettavasti tehokkaasti.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

Terveydensuojelun valvontaa tehdään mm. talousvettä toimittavissa laitoksissa, uima-allastiloissa, uimarannoilla, asunnoissa, päiväkodeissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, lastensuojeluyksiköissä, majoitustiloissa, kauneus-, tatuointi- ja solariumhuoneistoissa, liikuntatiloissa ja yleisissä saunoissa.

Terveydensuojeluvalvontaa tehdään kohteita tarkastamalla, näytteitä analysoimalla (talous-, uimaranta- ja uima-allasvedet) sekä käsittelemällä asukkaiden ja asiakkaiden yhteydenottoja.

Terveydensuojelun suunniteltu valvonta (mm. tarkastukset) on pääsääntöisesti maksullista. Myös vesinäytteiden otto on yrittäjälle maksullista, tällöin näytteiden oton ja analysoinnin laskuttaa yleensä suoraan näytteet ottava ja tutkiva laboratorio.

Ympäristöpalveluihin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoja tai haluaa ilmoittaa hygienia- tai terveyshaitasta:

Maksut (pdf)

Terveydensuojelulaki

Toimiva ja terveellinen asunto12.10.2020 12:07

Rottahavainnot

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Rottahavainnoista viher- ja katualueilla voi ilmoittaa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun.

Lue lisää rotista