Suoraan sisältöön

Pakkausmerkinnät ja elintarvikkeista annettavat tiedot

Pakkausmerkinnät ovat tärkeitä siksi, että kuluttaja saa tietoa elintarvikkeen sisällöstä. Tästä syystä niiden tekeminen elintarvikepakkauksiin on säädetty pakolliseksi. Tietojen antaminen koskee myös pakkaamattomia elintarvikkeita.

Yritys, joka on vastuussa elintarvikkeesta (mm. valmistus, maahantuonti, myynti, tarjoilu) on vastuussa myös merkintöjen tekemisestä. Elintarvikkeesta annettujen tietojen on oltava totuudenmukaisia, riittäviä eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan. Merkintämääräykset koskevat myös etämyyntinä myytäviä elintarvikkeita. Kaksikielisissä kunnissa kuten Helsingissä myynnissä olevien elintarvikkeiden merkinnät tulee tehdä pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Merkintöjen tulee olla helposti havaittavia, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Pakatut elintarvikkeet

Pakkausmerkinnät on tehtävä elintarvikkeisiin, jotka on sellaisenaan tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle. Valmiiksi pakatulla elintarvikkeella tarkoitetaan elintarviketta, joka on ennen myyntiä valmiiksi suljettu pakkaukseen kokonaan tai osittain siten, että pakkauk¬sen sisältöä ei voida muuttaa avaamatta tai rikkomatta pakkausta.

Pakkaamattomat elintarvikkeet

”Pakkaamattomalla elintarvikkeella” tarkoitetaan loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka
  • kuluttaja itse pakkaa
  • joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa
  • joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten
  • joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi.
Välittömällä myynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen myyntiä, jossa tuote on pakattu valmiiksi elintarvikkeen luovutuspaikassa myynnin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi esim. leivät ja take-away –tuotteet. Ohjeistusta pakkausmerkinnöistä löytyy Ruokaviraston sivuilta: pakkausmerkinnät

Ruokatietoyhdistyksen videoita

  • Oivan tsekkauslista03.09.2020 17:17