Suoraan sisältöön

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti

Tuonti muista EU-maista

Toimijoiden tulee tehdä ilmoitukset toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä kuukausittaiset yhteenvetoilmoitukset  vastaanotetuista eläimistä saatavista elintarvikkeista.

Elintarvikelain (23/2006) tammikuun alussa 2020 voimaan tulleen muutoksen (1397/2019) myötä ensisaapumistoiminnan eli eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta on siirtynyt Ruokavirastolta kuntiin. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta tullaan jatkossa toteuttamaan osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Kuukausi-ilmoitukset sisämarkkinoilta vastaanotetuista eläinperäisistä elintarvikkeista toimitetaan toistaiseksi edelleen Ruokavirastoon, kuten aiemminkin.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontia (eli ns. ensisaapumistoimintaa) koskevat aloitus-, muutos- ja lopetusilmoitukset toimitetaan Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikköön erillisellä lomakkeella, joka löytyy sivun alalaidasta. Lomake toimitetaan täytettynä lomakkeeseen merkittyyn palautusosoitteeseen tai sähköpostitse elintarviketurvallisuus@hel.fi.

Tulevista muutoksista ilmoitusmenettelyissä tiedotetaan Ruokaviraston verkkosivuilla (linkki sivun alalaidassa). Helsingissä toimivat elintarvikealan toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostitse: elintarviketurvallisuus@hel.fi.
JAA
29.01.2020 13:34