Suoraan sisältöön

Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

Tuonti muista EU-maista

Ensisaapumispaikkojen valvontaa hoitaa Ruokavirasto (aiemmin  Evira). Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö osallistuu käytännön valvontaan.

Toimijoiden tulee tehdä ilmoitukset toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä eräilmoitukset (ensisaapumistoimijan kuukausittainen yhteenvetoilmoitus vastaanotetuista eläimistä saatavista elintarvikkeista) Ruokavirastoon.

Helsingissä sijaitsevien huoneistojen hyväksymisen hoitaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikkö.JAA
04.01.2019 16:24