Suoraan sisältöön

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Ravintola, kahvila, myymälä, kioski, leipomo tai vastaava

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä weblomaketta käyttäen tai sähköpostitse lähettämällä täytetty ilmoitus osoitteeseen elintarviketurvallisuus@hel.fi tai postittamalla täytetty paperilomake osoitteeseen: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjallinen tai sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta on toimitettava elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Käsittelyn nopeuttamiseksi liitäthän ilmoitukseen kalustepiirustuksen.

Asian käsittelijä tarkastaa ilmoituslomakkeen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Toimijalle lähetetään  todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka vastaa keskimääräisiä käsittelykustannuksia.

Lisäksi kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimuksista veloitetaan niistä aiheutuneet kustannukset. Tarkastusten ja näytteenottojen määrä perustuu toiminnan riskinarviointiin sekä omavalvonnan toimivuuteen.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen valvontaviranomaisen ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.

Huoneisto tarkastetaan riskiperusteisessa aikataulussa (1, 3 tai 6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta). Elintarvikehuoneiston tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Liha-, kala- maito- tai varastolaitos

Liha-, kala- tai maitolaitos pitää hyväksyttää. 

Toimijan tulee tehdä hakemus sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postittaa täytetty paperilomake osoitteeseen: Helsingin kaupunki kirjaamo/ympäristöpalvelut/ elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Laitoksiksi luokiteltavista elintarvikehuoneistoista tehdään hyväksymispäätös ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa pohjapiirustus ja omavalvontasuunnitelma. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.JAA
24.03.2020 10:42