Elintarvikehuoneiston perustaminen

Ravintola, kahvila, myymälä, kioski, leipomo tai vastaava

Elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee tehdä ilmoitus  sähköpostitse (Word, PDF) elintarviketurvallisuus@hel.fi tai paperilomakkeella (Word, PDF) osoitteeseen: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 58235, 00099 Helsingin kaupunki.

Kirjallinen tai sähköinen ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta on toimitettava elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Asian käsittelijä tarkastaa ilmoituslomakkeen ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.

Toimijalle lähetetään  todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. Elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely sisältää sitä koskevien tietojen kirjaamisen valvontaviranomaisen ylläpitämään valvontakohdetietokantaan sekä elintarvikehuoneiston alustavan riskinarvioinnin.

Huoneisto tarkastetaan riskiperustaisessa aikataulussa (1, 3 tai 6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta) ja sen tulee täyttää elintarvikehuoneistolle asetetut vaatimukset.

Liha-, kala- maito- tai varastolaitos

Liha-, kala- tai maitolaitos pitää hyväksyttää. 

Toimijan tulee tehdä hakemus (Word, PDF) sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai paperilomakkeella (Word, PDF) osoitteella: Helsingin kaupunki kirjaamo/ympäristöpalvelut/ elintarviketurvallisuusyksikkö, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Näistä laitoksiksi luokiteltavista elintarvikehuoneistoista tehdään hyväksymispäätös ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa pohjapiirustus ja omavalvontasuunnitelma. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.JAA
11.07.2018 11:49