Ympäristöystävällinen asuminen

Asumisella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Asumiseen liittyy paljon ympäristövaikutuksia, mutta niitä voidaan vähentää useilla helpoilla tavoilla.

Ympäristön huomioiva asuminen säästää lisäksi rahaa ja yksinkertaisten toimien ja valintojen avulla voidaan parantaa myös asumisen laatua. Jokainen meistä voi omalla toiminnalla ja valinnoilla vähentää asumiseen liittyvää energian- ja vedenkulutusta sekä edistää oikeaa jätehuoltoa.

Helsingissä on yli 600 000 asukasta, joten sillä on vaikutusta, millaisia valintoja teemme. 

Helsinkiläisistä valtaosa asuu kerrostaloissa. Asumismuoto ja -paikka vaikuttavat huomattavasti energiankulutukseen. Asuinaluetta valittaessa kannattaa pohtia myös työ- ja harrastusmatkojen pituutta, kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiä sekä palvelujen läheisyyttä.JAA
21.03.2016 14:50