Suoraan sisältöön

Asuntopalvelut

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1691
Toimipiste kartalla

Asukkaiden valinnan valvonta

Yli 75 prosenttia Helsingin kaupungin omistamista asunnoista on valtion asuntolainoittamia tai korkotukemia vuokra-asuntoja.

Lain mukaan kunnan on valvottava arava- ja korkotukivuokra-asuntoja koskevien asukasvalintaperusteiden noudattamista. Asukasvalinnan tavoitteena on, että asunnot osoitetaan asuntoa eniten tarvitseville. Samalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen sekä sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.

Helsingissä valvonnasta vastaa kaupunkiympäristön asuntopalvelut-yksikkö. Asukasvalinnan periaatteista on kerrottu tarkemmin liitteissä. Vuokrat arava- ja korkotuki-asunnoissa määräytyvät ns. omakustannusperiaatteen mukaan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo omakustannusperiaatteen noudattamista. Lisätietoja www.ara.fi.11.06.2021 12:59