Suoraan sisältöön

Meluhaitta

Asuinympäristössä melua aiheuttavat mm. liikenne, teollisuuslaitokset ja rakennustyömaat. Rakennusten sisäistä melua aiheuttavia tekijöitä ovat erilaiset tekniset laitteet sekä rakennuksessa tapahtuva eläminen ja muu toiminta.

Asumisterveysvalvonta voi terveydensuojelulain nojalla puuttua asunnoissa esim. taloyhtiön teknisten laitteiden aiheuttamiin meluhaittoihin sekä puutteellisesta ääneneristävyydestä aiheutuviin ongelmiin.

Tilojen käyttäjistä aiheutuva melu, esimerkiksi normaalista elämisestä poikkeava, häiritsevä elämäntapa asunnossa, on järjestyksenpitoon liittyvä asia, jossa voi kääntyä taloyhtiön ja viime kädessä poliisin puoleen.

Teknisten laitteiden melu

Asuntoihin ja muihin oleskelutiloihin meluhaittaa aiheuttavia teknisiä laitteita ovat mm. ilmanvaihtolaitteet, jäähdytyslaitteet, hissit, vesikalusteet, pesutuvan koneet, muuntamot ym.

Ääneneristävyys

Rakenteiden huono ääneneristävyys voi aiheuttaa sen, että myös normaalista elämisestä aiheutuvat äänet kuuluvat häiritsevinä huoneistosta toiseen. Vanhoilta rakennuksilta, joiden rakentamisaikana ei vielä ollut ääneneristävyyttä koskevia määräyksiä, ei kuitenkaan voida edellyttää nykyisten rakentamismääräysten mukaista ääneneristävyyttä.

Jos esim. normaali puhe kuuluu ymmärrettävänä huoneistosta toiseen, voi ääneneristävyys olla niin huono, että sitä voidaan pitää todellisien, normaalista elämisestä aiheutuvien äänien yhteydessä esiintyessään terveyshaittana. Meluhaittaa voivat aiheuttaa myös liian kovaa kuuluvat askeläänet.

Riittämätön ääneneristävyys on mahdollista todentaa standardien ISO 140 ja 717 mukaisesti suoritetuin ilma- ja askelääneneristävyysmittauksin. Kyseisiä mittauksia ympäristöpalvelut ei tee.

Toiminnanharjoittajien aiheuttama melu

Toiminnanharjoittamisesta saattaa aiheutua häiritsevää melua lähialueen asuntoihin ja ympäristöön. Tyypillisimmät yhteydenotot ympäristöpalveluihin koskevat mm. ravintoloiden musiikin, ruokakauppojen tavaran kuljetuksen sekä erilaisten teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.

Melun toimenpiderajat

Asuntojen meluhaitoissa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut soveltaa sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asumisterveysasetuksessa (545/2015) esitettyjä toimenpiderajoja melutasoille.

Mitä asukas voi tehdä?

Meluhaitasta kärsivän tulee ilmoittaa kokemastaan haitasta ensin kiinteistön isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle ja jos mahdollista, meluhaitan aiheuttajalle. Mikäli meluhaittaa ei saada vähennettyä, ja siitä voi arvioida aiheutuvan mahdollista terveyshaittaa, voi asianomainen ottaa yhteyttä ympäristöpalveluihin.

Asukkaan kannattaa tehdä mahdollisimman tarkkoja havaintoja meluhaitasta (melun lähde, voimakkuus, äänenlaatu ja esiintymisaika), jotta meluhaittaa voidaan tarkemmin selvittää.JAA
06.02.2019 14:46