Suoraan sisältöön

Meluhaitta

Ympäristöpalvelut voi terveydensuojelulain nojalla puuttua asunnoissa tyypillisesti taloyhtiön teknisten laitteiden (mm. ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteet, hissit, vesikalusteet, muuntamot) aiheuttamiin meluhaittoihin.

Toiminnanharjoittamisesta saattaa aiheutua häiritsevää melua lähialueen asuntoihin ja ympäristöön. Tyypillisimmät yhteydenotot ympäristöpalveluihin koskevat mm. ravintoloiden musiikin, ruokakauppojen tavaran kuljetuksen sekä erilaisten teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.

Ympäristöpalveluilla ei ole toimivaltaa järjestyshäiriötyyppisten meluasioiden käsittelyyn. Tarpeen mukaan asukkaan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti taloyhtiöön ja tarvittaessa poliisin.

Melun toimenpiderajat

Asuntojen meluhaitoissa ympäristöpalvelut soveltaa sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asumisterveysasetuksessa (545/2015) esitettyjä toimenpiderajoja melutasoille.

Mitä asukas voi tehdä?

Meluhaitasta kärsivän tulee ilmoittaa kokemastaan haitasta ensin kiinteistön isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle ja meluhaitan aiheuttajalle. Mikäli meluhaittaa ei saada vähennettyä, ja siitä voidaan arvioida aiheutuvan mahdollista terveyshaittaa, voi asianomainen ottaa yhteyttä ympäristöpalveluihin.

Asukkaan mahdollisimman tarkka kuvaus meluhaitasta (melun lähde, voimakkuus, äänenlaatu ja esiintymisaika) nopeuttaa meluhaitan selvitystyötä.
15.04.2020 12:58