Suoraan sisältöön

Meluhaitta

Ympäristöpalvelut voi terveydensuojelulain nojalla puuttua asunnoissa tyypillisesti taloyhtiön teknisten laitteiden (mm. ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteet, hissit, vesikalusteet, muuntamot) aiheuttamiin meluhaittoihin.

Toiminnanharjoittamisesta saattaa aiheutua häiritsevää melua lähialueen asuntoihin ja ympäristöön. Tyypillisimmät yhteydenotot ympäristöpalveluihin koskevat mm. ravintoloiden musiikin, ruokakauppojen tavaran kuljetuksen sekä erilaisten teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.

Ympäristöpalveluilla ei ole toimivaltaa järjestyshäiriötyyppisten meluasioiden käsittelyyn. Tarpeen mukaan asukkaan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti taloyhtiöön ja tarvittaessa poliisin.

Teknisten laitteiden melu

Asuntoihin ja muihin oleskelutiloihin meluhaittaa aiheuttavia teknisiä laitteita ovat mm. ilmanvaihtolaitteet, jäähdytyslaitteet, hissit, vesikalusteet, pesutuvan koneet, muuntamot ym.

Ääneneristävyys

Rakenteiden huono ääneneristävyys voi aiheuttaa sen, että myös normaalista elämisestä aiheutuvat äänet kuuluvat häiritsevinä huoneistosta toiseen. Vanhoilta rakennuksilta, joiden rakentamisaikana ei vielä ollut ääneneristävyyttä koskevia määräyksiä, ei kuitenkaan voida edellyttää nykyisten rakentamismääräysten mukaista ääneneristävyyttä.

Jos esim. normaali puhe kuuluu ymmärrettävänä huoneistosta toiseen, voi ääneneristävyys olla niin huono, että sitä voidaan pitää todellisien, normaalista elämisestä aiheutuvien äänien yhteydessä esiintyessään terveyshaittana. Meluhaittaa voivat aiheuttaa myös liian kovaa kuuluvat askeläänet.

Riittämätön ääneneristävyys on mahdollista todentaa standardien ISO 140 ja 717 mukaisesti suoritetuin ilma- ja askelääneneristävyysmittauksin. Kyseisiä mittauksia ympäristöpalvelut ei tee.

Toiminnanharjoittajien aiheuttama melu

Toiminnanharjoittamisesta saattaa aiheutua häiritsevää melua lähialueen asuntoihin ja ympäristöön. Tyypillisimmät yhteydenotot ympäristöpalveluihin koskevat mm. ravintoloiden musiikin, ruokakauppojen tavaran kuljetuksen sekä erilaisten teknisten laitteiden aiheuttamaa melua.

Melun toimenpiderajat

Asuntojen meluhaitoissa ympäristöpalvelut soveltaa sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asumisterveysasetuksessa (545/2015) esitettyjä toimenpiderajoja melutasoille.

Mitä asukas voi tehdä?

Meluhaitasta kärsivän tulee ilmoittaa kokemastaan haitasta ensin kiinteistön isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle ja meluhaitan aiheuttajalle. Mikäli meluhaittaa ei saada vähennettyä, ja siitä voidaan arvioida aiheutuvan mahdollista terveyshaittaa, voi asianomainen ottaa yhteyttä ympäristöpalveluihin.

Asukkaan kannattaa tehdä mahdollisimman tarkkoja havaintoja meluhaitasta (melun lähde, voimakkuus, äänenlaatu ja esiintymisaika nopeuttaa meluhaitan selvitystyötä.JAA
06.12.2019 03:51