Asuminen ja terveys

Asuntojen olosuhteet tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja. 

Helsingissä asuntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu ympäristöpalveluiden tehtäviin. Ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikkö tekee asiakkaan pyynnöstä terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä asunnontarkastuksia. 

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). 

Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristöpalvelut kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Jätteet, jätehuolto ja lajittelu

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY järjestää pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) sekä Kirkkonummen asuinkiinteistöjen, julkisten palvelujen sekä yksityisten terveys- ja koulutuspalvelujen seka- ja biojätteen sekä osittain myös pakkausjätteen keräyksen ja kuljetuksen.

Lisätietoja jätehuollosta ja jätteiden lajittelusta saa HSY: n verkkosivuilta ja asiakaspalvelusta, puh. 09 1561 2110.

Pääkaupunkiseudulla jätehuoltoa ohjaavat Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset. Myös Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on jätteiden käsittelyä koskevia määräyksiä.

Vinkkejä kestävään kotiin ja konttoriin

Kestävä elämäntapa -sivustolta löydät ympäristöystävällisen asumisen ja liikkumisen vinkkejä, joita voi soveltaa erilaisiin asumismuotoihin sekä konttoriin.
JAA
09.10.2018 16:03