Asuminen ja terveys

Asuntojen olosuhteet tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja. 

Helsingissä asuntojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu ympäristöpalveluiden tehtäviin. Ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikkö tekee asiakkaan pyynnöstä terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä asunnontarkastuksia. 

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). 

Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristöpalvelut kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.JAA
12.12.2017 13:01