Asuminen ja terveys

Asuntojen ja yleisten oleskelutilojen olosuhteet tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittoja. 

Helsingissä asuntojen ja julkisten tilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu ympäristökeskuksen tehtäviin. Ympäristökeskus tekee pyynnöstä terveyshaittojen selvittämiseen liittyviä asunnontarkastuksia asukkaan pyynnöstä. 

Julkisissa tiloissa (päivähoito- ja koulutilat ym.) tarkastuksia tehdään käyttäjien ja asiakkaiden pyynnöstä sekä suunnitelmallisena valvontana.

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa tulee aina ensin ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). 

Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi ympäristökeskus kunnan terveydensuojeluviranomaisena ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.JAA
21.03.2016 12:46