Suoraan sisältöön

Ohjeet Hitas-rakennuttajalle

Ajankohtaista

 • 1.1.2019 alkaen lapsiperheillä on etusija arvonnassa perheasuntoihin.

Asuntopalvelut-yksikkö hyväksyy hankkeen suunnitelmat ja hankinta-arvon sekä valvoo uudiskohteiden luovutusta.

Rakennuttajan tehtäviä

Ennen hakuohjeen ja myyntihinnaston tekemistä rakennuttaja

 • vastaanottaa asuntopalvelut-yksikön päällikön päätöksen hankinta-arvosta
 • allekirjoittaa rakennuttajan Hitas-sitoumuksen
 • selvittää, minkä asunnon kaupunki ostaa (Hitas I) (asunto ei ole mukana arvonnassa)

 Kaksi viikkoa ennen ennakkomarkkinointia rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • tiedon hakuajasta (vähintään 10 päivää)
 • hakuohjeen
 • myyntihinnaston
 • yhtiöjärjestyksen

 Vähintään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkua rakennuttaja

 • ilmoittaa ennakkomarkkinoinnista omilla verkkosivuilla

 Ennen arvontaa rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • kutsun arvontatilaisuuteen

 Arvonnan jälkeen rakennuttaja

 • säilyttää arvontapöytäkirjan, asuntokohtaiset arvontatulokset sekä osto-oikeuden tarjoamisten, hyväksymisten ja kieltäytymisten ajankohdat

 Ennen kauppakirjan allekirjoittamista rakennuttaja

 • ilmoittaa asuntopalveluille tiedon, milloin kaupanteko alkaa
 • tarkastaa asuntopalveluilta kaikkien ostajien mahdolliset Hitas-omistukset

 Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä rakennuttaja

 • tarkastaa ostajilta talouden Hitas-omistukset ja pyytää ostajia allekirjoittamaan kauppakirjan Hitas-omistusliitteen
 • tarkastaa ja säilyttää lapsiperheostajilta tarvittavat liitteet
 • muuttaa kauppakirjan ehtoja: ei siirto-oikeutta rakennusaikana

 Kaupanteon jälkeen rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • kauppakirjat ja Hitas-omistusliitteet

 Ennen kohteen valmistumista

 • rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön
  • muuttokirjeen, josta selviää yhtiön valmistumispäivä
  •  kauppakirjat myyntiehdon alaisista Hitas-omistuksista
 • rakennuttaja saa tiedon asuntopalvelut-yksikköön ostajan mahdollisesta lisäaikahakemuksesta


Hitas ja Puolihitas-asuntoja koskeva rakennuttajan sitoumus

Rakennuttajan tulee noudattaa allekirjoittamansa sitoumuksen ehtoja. Kaupunki voi määrätä sopimussakon, jos rakennuttaja ei noudata sitoumuksen ehtoja.  


Omistamisrajoitus ja myyntiehto kauppakirjaan

Rakennuttajan on tarkistettava ennen kauppakirjan allekirjoittamista ostajataloudelta ja asuntopalveluilta ostajatalouden muut Hitas-omistukset. Jos ostajataloudella on muita Hitas-omistuksia, ostajatalous sitoutuu kauppakirjan ehdoissa siihen, että niistä luovutaan omistusoikeudella uuden Hitas-asunnon valmistumiseen mennessä. Omistamisrajoitus ei koske Puolihitas-asuntojen ostajataloutta.


Lisätietoa:

Markkinointi- ja myyntiohje 1.1.2019 alkaen (docx)

Rakennuttajan toimenpiteet (pdf)

Hitas ja Puolihitas-asuntoja koskeva sitoumus (pdf)

Kauppakirjan Hitas-omistusliite (doc)

Hitas-hankkeiden käsittelyprosessi (pdf)


JAA
22.03.2019 09:35