Suoraan sisältöön

Ohjeet Hitas-rakennuttajalle

Asuntopalvelut-yksikkö hyväksyy hankkeen suunnitelmat ja hankinta-arvon sekä valvoo uudiskohteiden luovutusta. Lapsiperheillä on arvonnassa etusija perheasuntoihin.

Rakennuttajan tehtäviä

Ennen hakuohjeen ja myyntihinnaston laatimista rakennuttaja

 • allekirjoittaa rakennuttajan Hitas-sitoumuksen
 • vastaanottaa asuntopalvelut-yksikön päällikön päätöksen hankinta-arvosta
 • selvittää, minkä asunnon kaupunki ostaa (Hitas I) (asunto ei ole mukana arvonnassa)

Kaksi viikkoa ennen ennakkomarkkinointia rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • tiedon hakuajasta
 • hakuohjeen
 • myyntihinnaston
 • yhtiöjärjestyksen

Vähintään kaksi viikkoa ennen hakuajan alkamista rakennuttaja

 • ilmoittaa ennakkomarkkinoinnista omilla verkkosivuilla

Ennen arvontaa rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • kutsun arvontatilaisuuteen

Arvonnan jälkeen rakennuttaja

 • toimittaa asuntopalveluille arvontapöytäkirjan liitteineen
 • säilyttää arvontapöytäkirjan, asuntokohtaiset arvontatulokset sekä osto-oikeuden tarjoamisten, hyväksymisten ja kieltäytymisten ajankohdat

Ennen kauppakirjan allekirjoittamista rakennuttaja

 • ilmoittaa asuntopalveluille tiedon, milloin kaupanteko alkaa
 • ilmoittaa asuntopalveluille ostajien hetut, arvontasijan ja lapsiperhetiedon
 • tarkastaa asuntopalveluilta kaikkien ostajien mahdolliset Hitas-omistukset

Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä rakennuttaja

 • tarkastaa ostajilta talouden Hitas-omistukset ja pyytää ostajia allekirjoittamaan kauppakirjan Hitas-omistusliitteen
 • tarkastaa ja säilyttää lapsiperheostajilta tarvittavat liitteet
 • muuttaa kauppakirjan ehtoja: ei siirto-oikeutta rakennusaikana
 • lisää kauppakirjaan tiedon henkilötietojen käsittelystä

Kaupanteon jälkeen rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • kauppakirjat ja Hitas-omistusliitteet, jolloin kauppakirjan omistaja- ja hintatiedot rekisteröidään Hitas-tietojärjestelmään

Ennen kohteen valmistumista rakennuttaja toimittaa asuntopalvelut-yksikköön

 • muuttokirjeen, josta selviää yhtiön valmistumispäivä
 • kauppakirjat myyntiehdon alaisista Hitas-omistuksista
 • rakennuttaja saa tiedon asuntopalvelut-yksikköstä ostajan mahdollisesta lisäaikahakemuksesta

Hitas- ja Puolihitas-asuntoja koskeva rakennuttajan sitoumus

Rakennuttajan tulee noudattaa allekirjoittamansa sitoumuksen ehtoja. Kaupunki voi määrätä sopimussakon, jos ehtoja ei noudateta.  

Omistamisrajoitus ja myyntiehto kauppakirjaan

Rakennuttajan on tarkastettava ennen kauppakirjan allekirjoittamista ostajataloudelta ja asuntopalveluilta ostajatalouden muut Hitas-omistukset. Jos ostajataloudella on muita Hitas-omistuksia, ostajatalous sitoutuu kauppakirjan ehdoissa siihen, että niistä luovutaan omistusoikeudella uuden Hitas-asunnon valmistumiseen mennessä. Luopuminen koskee myös hallintaoikeutta uuden asunnon valmistuessa. Rakennuttaja valvoo myyntiehtojen täyttymiset.

Omistamisrajoitus ei koske Puolihitas-asuntojen ostajia.

Lisätietoa

Uusien asuntojen markkinointi- ja myyntiohje 15.9.2021 alkaen (word)

Hakuohjeen malli rakennuttajalle (pdf)

Hitas ja Puolihitas-asuntoja koskeva sitoumus (pdf)

Kauppakirjan Hitas-omistusliite (word)

Rekisteriseloste: Hitas-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri (pdf)14.09.2021 11:28