Suoraan sisältöön

Hitas-asunnon myyminen

Omistaja vastaa itse asuntonsa myynnistä. Ostajan tulee olla luonnollinen henkilö. Kaikilla Hitas-asunnoilla on enimmäishinta, jota ei saa ylittää. Enimmäismyyntihintaa alemmasta myyntihinnasta myyjä ja ostaja voivat sopia vapaasti.

Asunnon omistaja voi valita käyttääkö asuntonsa myynnissä:

  1. vahvistettua enimmäishintaa tai
  2. voimassa olevaa rajaneliöhintaa ilman enimmäishinnan vahvistamista

Asunnon omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi aina halutessaan pyytää asunnon enimmäishinnan vahvistamista toimittamalla asuntopalveluille isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen

Asunnon vahvistettu enimmäishinta voi ylittää kulloinkin voimassa olevan rajaneliöhinnan. Tällöin asunnon myyjä esittää ostajalle kaupungin asuntopalveluiden vahvistaman enimmäishintalaskelman.

Mikäli omistaja haluaa käyttää rajaneliöhintaa, niin hän voi itse laskea asuntonsa enimmäishinnan  alla olevan esimerkin mukaan.

Rajaneliöhinnan käyttö – esimerkki

Esimerkissä huoneiston pinta-ala on 75,0 m² ja osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaosuutta 12 500 euroa.  Huoneiston enimmäismyyntihinta lasketaan seuraavasti:

Velaton enimmäishinta 75,0 m² * 4 805 euroa  
360 375 euroa
Osuus yhtiön lainoista    
- 12 500 euroa
Enimmäismyyntihinta kaupanteossa enintään
347 875 euroa


Kun omistaja käyttää rajaneliöhintaa, ei enimmäishinnassa oteta huomioon asunnon ja yhtiön parannuksia eikä rakennusaikaisia muutos- ja lisätöitä.

Voimassa oleva rajaneliöhinta on useilla Helsingin postinumeroalueilla korkeampi kuin alueen asuntojen markkinahinta.

Isännöitsijäntodistuksen ja/tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen laatii isännöitsijä. Ohjeet löytyvät Ohjeet isännöitsijälle -sivulta.

Yhteystiedot

Lähetä asiapaperit sähköpostitse:

hitas@hel.fi

Turvasähköposti: https://securemail.hel.fi/
Ohje turvasähköpostin lähettämiseen (pdf)

tai

Helsingin kaupunki
Hitas
PL 58231
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoa

Rajahintaohje (pdf)

Ohje ennen 2011 valmistuneille (pdf)
Markkinahintaindeksi (pdf) 1983=100
Rakennuskustannusindeksi (pdf) 1980=100

Ohje 2011 jälkeen valmistuneille (pdf)
 
Markkina ja rakennuskustannusindeksi (pdf) 2005=100

Toteutuneet Hitas-kauppahinnat (pdf)
Rajahinta 2010 alkaen (pdf)

15.11.2021 08:57