Suoraan sisältöön

Hitas-asunnon myyminen

Omistaja vastaa itse asuntonsa myynnistä. Ostajan tulee olla luonnollinen henkilö. Kaikilla Hitas-asunnoilla on enimmäishinta, jota ei saa ylittää. Enimmäismyyntihintaa alemmasta myyntihinnasta myyjä ja ostaja voivat sopia vapaasti.

Asunnon myyjä voi valita itselleen sopivamman vaihtoehdon enimmäishinnan laskemiseen ja voi myydä asuntonsa:

  1. voimassa olevalla rajaneliöhinnalla tai
  2. vahvistetulla enimmäishinnalla

Asunnon vahvistettu enimmäishinta voi ylittää kulloinkin voimassa olevan rajaneliöhinnan. Tällöin asunnon myyjä esittää ostajalle kaupungin asuntopalveluiden vahvistaman enimmäishintalaskelman.

Helsingin kaupungin asuntopalvelut laskee ja vahvistaa asunnon enimmäishinnan, kun myyjä toimittaa isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen.

Myyjä voi itse laskea asuntonsa enimmäishinnan rajaneliöhinnan perusteella alla olevan esimerkin mukaan.

Rajaneliöhinnan käyttö – esimerkki

Esimerkissä huoneiston pinta-ala on 75,0 m² ja osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaosuutta 12 500 euroa. Huoneiston enimmäismyyntihinta lasketaan seuraavasti:

Velaton enimmäishinta 75,0 m² * 4 095 euroa  
307 125 euroa
Osuus yhtiön lainoista    
- 12 500 euroa
Enimmäismyyntihinta kaupanteossa enintään
294 625 euroa


Kun omistaja käyttää rajaneliöhintaa, niin enimmäishinnassa ei oteta huomioon asunnon ja yhtiön parannuksia eikä rakennusaikaisia muutos- ja lisätöitä.

Voimassa oleva rajaneliöhinta on useilla Helsingin postinumeroalueilla korkeampi kuin alueen asuntojen markkinahinta.

Asunnon omistaja voi kuitenkin aina halutessaan pyytää asuntonsa enimmäishinnan vahvistamista toimittamalla asuntopalveluille isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen alla olevan ohjeen mukaan.


Enimmäishinnan vahvistaminen  ohje

Myyjä toimittaa kaupungin asuntopalveluille enimmäishinnan vahvistamista varten asuntonsa:

  1. isännöitsijäntodistuksen tai
  2. Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen

Isännöitsijäntodistuksen perusteella vahvistetussa enimmäishinnassa otetaan huomioon aikaisemmin Hitas-rekisteriin ilmoitetut asunnon ja yhtiön parannukset. Myös rakennuttajalta tilatut rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt otetaan huomioon, jos ne on aikaisemmin ilmoitettu Hitas-rekisteriin.

Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeella ilmoitetaan sellaiset asunnon ja yhtiön parannukset sekä rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt, joiden tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu Hitas-rekisteriin.

Isännöitsijä/hallitus vastaa siitä, että lomakkeessa ilmoitetut parannukset on tehty ja, että niistä aiheutuvat kustannukset ovat todellisia.

Asumisaikaisia asuntokohtaisia parannuksia ei oteta huomioon 1.1.2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä.

Rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt

Rakennuttajalta tilatut rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt otetaan huomioon, jos asunnon omistaja toimittaa niistä muutostyötilauksen ja kuitit muutostöiden maksamisesta.

Lomakkeet lähetetään sähköpostitse:
hitas@hel.fi

Helsingin kaupunki
Hitas
PL 58231
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoa

Rajahintaohje (pdf)

Ohje ennen 2011 valmistuneille (pdf)
Ohje 2011 jälkeen valmistuneille (pdf) 

Toteutuneet Hitas-kauppahinnat (pdf)

Markkinahintaindeksi (pdf) 1983=100
Markkina ja rakennuskustannusindeksi (pdf) 2005=100
Rakennuskustannusindeksi (pdf) 1980=100
JAA
30.03.2020 13:09