Suoraan sisältöön

Hitas-asunnon myyminen

Omistaja vastaa itse asuntonsa myynnistä. Kaikilla Hitas-asunnoilla on kaupungin vahvistama enimmäishinta, jota ei saa ylittää.

Enimmäishinnan tarkistamiseen on kaksi vaihtoehtoa: asunnon voi myydä joko vahvistetulla enimmäishinnalla tai voimassa olevalla rajaneliöhinnalla.

Rajahinnassa ei huomioida asuntoon tai yhtiöön tehtyjä parannustöitä. Kaupungin vahvistamassa enimmäishinnassa voidaan ottaa huomioon asuntoon ja yhtiöön tehdyt parannukset. Asunnon myyjä voi itse valita sopivimman vaihtoehdon enimmäishinnan laskemiseen.

Rajahinnan myyjä voi laskea itse alla olevien ohjeiden mukaisesti. Vahvistetun enimmäishinnan laskee Helsingin kaupungin asuntopalvelut isännöitsijäntodistuksen tai Hitas-lomakkeen perusteella. Raja- tai enimmäishintaa alemmasta myyntihinnasta myyjä ja ostaja voivat sopia vapaasti. Ostajan tulee olla luonnollinen henkilö.

Rajaneliöhinnan käyttö

Huoneiston velaton enimmäishinta lasketaan rajaneliöhinnan mukaan seuraavasti:
(esimerkissä huoneiston pinta-ala on 75,0 m² ja osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaosuutta 12 500 euroa). Rajahinnan laskennassa parannuksia ei oteta huomioon.

Velaton enimmäishinta 75,0 m² * 3 946 euroa = 295 950 euroa
-
osuus yhtiön lainoista 12 500 euroa
Enimmäismyyntihinta kaupanteossa enintään 283 450 euroa  

Enimmäishinnan vahvistaminen

Enimmäishinnan vahvistamista varten kaupungin asuntopalveluille toimitetaan asunnon tiedot joko isännöitsijätodistuksella tai Hitas-lomakkeella.

Isännöitsijätodistuksen perusteella vahvistetussa enimmäishinnassa otetaan huomioon vain aikaisemmin Hitas-rekisteriin ilmoitetut yhtiö- ja huoneistokohtaiset parannukset.

Jos valmistumisen jälkeen tehtyjä yhtiökohtaisia ja huoneistokohtaisia parannuksia halutaan huomioida enimmäishinnan vahvistamisessa, tiedot toimitetaan Hitas-lomakkeella. Isännöitsijä/hallitus vastaa siitä, että lomakkeessa ilmoitetut parannukset on tehty ja, että niistä aiheutuvat kustannukset ovat todellisia.

Asumisaikaisia huoneistokohtaisia parannuksia ei oteta huomioon 1.1.2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä.

Rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt

Rakennuttajalta tilatut rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt otetaan huomioon, jos asunnon omistaja toimittaa niistä muutostyötilauksen ja kuitit muutostöiden maksamisesta. 

Lomakkeet lähetetään sähköpostitse tai postitse:
hitas@hel.fi

Helsingin kaupunki
Hitas
PL 58231
00099 Helsingin kaupunki

Lisätietoa

Uusimmat indeksit ja rajahinta

Rajahintaohje (pdf)
Ohje ennen 2011 valmistuneille (pdf)
Ohje 2011 jälkeen valmistuneille (pdf) 

Toteutuneet Hitas-kauppahinnat (pdf)

Markkinahintaindeksi (pdf) 1983=100
Markkina ja rakennuskustannus-indeksi (pdf) 2005=100
Rakennuskustannusindeksi (pdf) 1980=100
JAA
03.05.2019 09:41