Suoraan sisältöön

Hitas-yhtiön isännöitsijän tehtävät

Enimmäishinnan vahvistaminen

Enimmäishinnan vahvistamista varten isännöitsijä toimittaa asunnon omistajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle:

  1. isännöitsijäntodistuksen tai
  2. Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomakkeen. 

Omistaja tai isännöitsijä toimittaa asiapaperit edelleen asuntopalveluille sähköpostilla osoitteeseen hitas@hel.fi.

Isännöitsijäntodistus - vaihtoehto 1
Isännöitsijäntodistus, jos huoneistossa ei ole uusia huomioon otettavia parannuksia. 

Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake - vaihtoehto 2
Hitas-enimmäishinnan vahvistamislomake, jos huoneistossa tai yhtiössä on uusia laskelmassa huomioitavia parannuksia. Isännöitsijä vahvistaa lomakkeen tiedot allekirjoituksellaan.

Molemmissa edellä mainituissa vaihtoehdoissa:

Asunnon ensimmäinen omistaja toimittaa rakennuttajalta tilattujen rakennusaikaisten muutos- ja lisätöiden osalta muutostyötilauksen ja kuitit muutostöiden maksamisesta. Tiedot tallennetaan Hitas-rekisteriin, jolloin niitä ei enää myöhemmin tarvitse uudelleen ilmoittaa.

Omistajamuutokset

Helsingin kaupungilla on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus lunastaa osakkeet. Kaupungin lunastusaika (1 kk) lasketaan ajankohdasta, jolloin yhtiö on saanut tiedon omistajamuutoksesta.

Isännöitsijä tai yhtiön hallituksen edustajan tulee toimittaa asuntokaupan kauppakirjat asuntopalveluille kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeiden omistajamuutoksesta on ilmoitettu yhtiölle. Asuntopalveluille toimitettavaan kauppakirjaan tulee lisätä päivämäärä, jolloin yhtiölle on ilmoitettu omistajamuutoksesta.

Kaupunki voi vaatia velvoitteensa laiminlyövältä yhtiöltä sopimussakkoa, jos se menettää mahdollisuutensa lunastusoikeuden käyttämiseen yhtiöstä johtuvista syistä.

Myös muista omistajamuutoksista tulee toimittaa asuntopalveluille luovutusasiakirja (esim. ositus-, peru- tai lahjakirja, testamentti) omistajarekisterin ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Kauppa ja muiden luovutusasiakirjojen omistajatiedot rekisteröidään Hitas-tietojärjestelmään.

Tiedot lähetetään sähköpostitse osoitteeseen hitas@hel.fi tai https://securemail.hel.fi/. Katso tarvittaessa ohje turvasähköpostin lähettämiseen (pdf).

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva luonnos tulee toimittaa, tontin vuokrasopimuksen perusteella, aina etukäteen tarkastettavaksi Helsingin kaupungin tontit -yksikön asuntotonttitiimiin tontti@hel.fi.

Asuntotonttitiimi tarkastaa luonnoksesta, ettei

  • Hitas-pykäliä ole poistettu tai muutettu
  • etteivät muutokset vaikuta muutoin Hitas-sääntelyyn
  • osakkeiden lukumääriä tai käyttötarkoitusta ole muutettu (ettei esimerkiksi yhtiön välittömässä hallinnassa olevia tiloja ole muutettu osaketiloiksi)
  • lisärakentamistilanteet, jolloin tontin vuokraa voidaan korottaa (esimerkiksi yhtiöön toteutettavat uudet asunnot)

Muilta osin yhtiöjärjestyksen muutoksiin voi ottaa kantaa Hitas I-yhtiöissä kaupungin osalta sen nimeämä edustaja yhtiökokouksissa. Hitas II-yhtiöiden osalta yhtiöjärjestyksen muutos on hyväksyttävissä asuntotonttitiimin tarkastuksen jälkeen.

Muutetut ja hyväksytyt yhtiöjärjestykset sekä asuntojen muutetut tiedot tulee toimittaa asuntopalvelut-yksikköön hitas@hel.fi.

Tontit-yksiköstä voi kysyä tontinvuokraukseen ja -ehtoihin liittyvät kysymykset:
tontti@hel.fi
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätietoa:

Hitas-enimmäsihinnan vahvistamislomake (word)

Hitas-yhtiöt (pdf)
Sääntelystä vapautuneet yhtiöt (pdf)

Rekisteriseloste: Hitas-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri (pdf)
13.09.2021 17:05