Kaupungin koronasivustolta löydät ajankohtaiset aiheet liittyen koronavirukseen. Helsinki tiedottaa kaupungin nettisivuilla ajankohtaisista muutoksista, linjauksista, ohjeistuksista sekä suosituksista.

Lue lisää »

Uutiset

Nostoja palveluista

Lue lisää Helsingistä

Helsingin pormestarikunta

Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia toimii kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoina.

Digitaalinen Helsinki

Digitalisaation avulla kaupunki kehittää palveluja, jotka ennakoivat helsinkiläisten tarpeita paremmin.

Lähipalvelut löytyvät kaupun­ginosien sivuilta

Kaupunginosasivuilta löytää kätevästi muun muassa oman lähialueensa uutiset, palvelut, katutyöt tai kierrätyspisteen.

Tule yrittäjäksi Helsinkiin

NewCo Helsinki palvelee yritysasiakkaita tarjoamalla kaupungin, valtion ja yksityisen sektorin palveluja yhdestä paikasta.

Uutta Helsinkiä

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan. Kokonaisille uusille alueille tulee asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja, kouluja, puistoja, ulkoilureittejä ja katuja.