Skip to content

Information for those arriving to Helsinki from Ukraine

Suomeksi | På svenska | In Ukrainian | In Russian

Applying for temporary protection and asylum

You must apply for temporary protection in person at a police station or Border Guard location.

The Helsinki Police Department’s service point for applicants for temporary protection is located in the on-call unit in police building 1. Address: Pasilanraitio 13.

Applications will be registered from Monday to Sunday between 9 am and 5 pm. Information is available and application registrations can be booked by calling +358 295 47 5019 (between 9 am and 5 pm).

Find more information on the website of the Finnish Immigration Service at www.migri.fi or the website of the Police of Finland at poliisi.fi.

You may also request assistance from Helsinki Social Services, tel. +358 9 310 37577.

Social and health care services for those applying for temporary protection and asylum

The Finnish Immigration Service will provide you with the social and health care services you may need. For urgent health matters on weekdays after 20:00 and weekends, please call the Medical Helpline, tel. 116 117.

Health and social services for others

If you have not yet applied for temporary protection or asylum, the City of Helsinki’s social and health care services will provide you with support and assistance while you are staying in Helsinki.

Social services will assess your situation, such as the need for accommodation, food and financial support.

 • The Social Services Helpline, tel. +358 9 310 37577, is open on weekdays at 8:00–12:00 and 13:00–16:00.
 • The Emergency Social Services, tel. +358 206 96006, help in urgent situations in the evenings and at weekends.

Health services will provide you with the urgent and necessary care.

 • We provide treatment and care for you at local health stations. Locate your nearest health station at hel.fi/healthstations or hel.fi/servicemap. If you need services associated with the coronavirus, for example vaccinations or testing, please call tel. +358 9 310 10024.
 • When health stations are closed, the Medical Helpline at tel. 116 117 will assist you in urgent situations.
 • Finland’s emergency number is 112.
 • Maternity and child services are available for pregnant women and children under the age of 7 at Helsinki’s Itäkatu Family Centre on weekdays 8:00–14:00, tel. +358 9 310 55530.

More information on the services in Helsinki is available at www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina


Послуги в Гельсінкі для осіб, які прибувають з України

Вітаємо в Гельсінкі, столиці Фінляндії! Нижче ви знайдете загальну інформацію про корисні послуги для осіб, які щойно прибули в місто.

Звернення за тимчасовим захистом і притулком

Звернутися за тимчасовим захистом можна особисто в поліцію або в прикордонну службу.

Пункт обслуговування шукачів тимчасового захисту поліції Гельсінкі розташовано в черговому підрозділі поліції за адресою:  вулиця Pasilanraitio 13, будівля 1.

Реєстрація заяв проводиться від понеділка до неділя від 9.00 до 17.00 год. Отримати поради та записатися на прийом для подачі заяви можна за номером телефону +358 295 47 5019 (від 9.00 до 17.00 год).

Більше інформації міститься на веб-сайті Фінської імміграційної служби www.migri.fi або на веб-сайті поліції Фінляндії poliisi.fi.  

Ви також можете звернутися за допомогою на гарячу лінію Управління соціальних послуг Гельсінкі за номером +358 9 310 37577.

Соціальні та медичні послуги для осіб, які звертаються за тимчасовим захистом і притулком

Фінська імміграційна служба надасть вам необхідні соціальні та медичні послуги. З невідкладних питань щодо медичної допомоги в робочі дні після 20:00 та у вихідні дні телефонуйте на гарячу лінію медичної допомоги за тел. +358 116 117.

Медичні та соціальні послуги для інших осіб

Якщо ви ще не зверталися за тимчасовим захистом і притулком, соціальні та медичні служби міста Гельсінкі нададуть вам підтримку й допомогу під час вашого перебування в Гельсінкі.

Управління соціальних послуг визначить вашу ситуацію, наприклад, потребу в житлі, їжі, фінансовій допомозі тощо.

 • Гаряча лінія Управління соціальних послуг, тел. +358 9 310 37577, працює в робочі дні з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.
 • Управління соціальних послуг у надзвичайних ситуаціях, тел. +358 206 96006, допоможе в екстрених ситуаціях у вечірні години й вихідні дні.

Міське управління медичних послуг надасть потрібну вам екстрену чи необхідну медичну допомогу.

 • Знайдіть найближчий до вас пункт медичної допомоги на веб-сайті hel.fi/healthstations або hel.fi/servicemap. Якщо вам потрібні послуги, пов'язані зкоронавірусом, наприклад, вакцинація чи тестування, зателефонуйте за номером +358 9310 10024.
 • Якщо пункти медичної допомоги зачинені, то, в екстреній ситуації, зателефонуйте на цілодобову безкоштовну лінію медичної допомоги за номером 116 117.
 • У надзвичайній ситуації зателефонуйте до екстреної служби Фінляндії за телефоном 112.
 • Родинний центр Itäkatu Family Centre (тел. +358 9 310 55530) надає медичну допомогу вагітним жінкам і дітям дошкільного віку в робочі дня з 8 до 14.   

Додадкову інформацію про послуги в Гельсінкі див. на сайті www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina      


Услуги города Хельсинки для людей, прибывающих из Украины

Добро пожаловать в Хельсинки, столицу Финляндии! Ниже приведено общее описание полезных услуг города для вновь прибывших.

Ходатайство о временной защите и предоставлении убежища

Для получения временной защиты необходимо лично обратиться в полицию или пункт Пограничной охраны.

Пункт обслуживания лиц, ходатайствующих о временной защите, полиции Хельсинки находится в дежурной части полиции по адресу Pasilanraitio 13, здание 1.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Записаться на прием, чтобы получить консультацию или подать заявку, можно по телефону +358 295 47 5019 (с 09:00 до 17:00).

Дополнительная информация приведена на сайте Миграционной службы Финляндии по адресу www.migri.fi и на сайте Полиции по адресу poliisi.fi.  

Вы также можете обратиться за помощью в консультацию Социальной службы Хельсинки по тел. +358 9 310 37577.

Услуги социальной защиты и здравоохранения для соискателей временной защиты и убежища

Необходимые услуги социальной защиты и здравоохранения будут организованы Миграционной службой Финляндии. В экстренных медицинских случаях по будням после 20:00 и по выходным дням следует обращаться в Дежурную службу помощи по тел. +358 116 117.

Услуги социальной защиты и здравоохранения для всех остальных

Если вы еще не подали ходатайство о предоставлении временной защиты или убежища, во время вашего пребывания в Хельсинки, в случае необходимости, вы сможете получить помощь и поддержку в городских службах социальной защиты и здравоохранения.

Социальная служба оценит вашу ситуацию, например вашу потребность в жилье, питании и экономической поддержке.

 • Справочный телефон Социальной службы +358 9 310 37577 принимает звонки по будням с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
 • Дежурная социальная служба, тел. +358 206 96006, оказывает помощь в экстренных ситуациях в вечернее время и по выходным дням.

Городские медицинские службы могут предоставить вам срочное или требуемое медицинское обслуживание.

 • Вы можете получить помощь в ближайшем медицинском учреждении. Месторасположение ближайших к вам медицинских учреждений приведено на веб-сайте hel.fi/healthstations или hel.fi/servicemap. Если вам требуются услуги, связанные с коронавирусом, например, вакцинация или тест, просим обращаться по тел. +358 9 310 10024.
 • В случае острой необходимости в моменты, когда медицинские учреждения закрыты, звоните на бесплатный номер горячей линии медицинской службы 116 117.
 • Общий номер экстренных служб Финляндии 112.
 • Центр охраны семьи Itäkatu (телефон +358 9 310 55530) обеспечивает уход за родителями, ожидающими прибавления в семействе, и детьми дошкольного возраста в рабочие дни с 8:00 до 14:00.
Дополнительная информация об услугах города Хельсинки приведена на сайтах www.hel.fi, www.hel.fi/ukraina 


07.10.2022 17:13