Skip to content

Rakennuslupakartta ja omistajaselvitys

Rakennusluvan hakija tarvitsee rakennusluvan liitteeksi rakennuslupakartan ja naapurien kuulemista varten selvityksen naapurikiinteistöjen omistajista.
 

Työmailla tarvitaan ennen rakentamisen alkamista rakennusvalvontaan liittyvät rakennusten ja rakenteiden maastoon merkinnät sekä perustusten valmistuttua oikean korkeusaseman vahvistavan sijaintikatselmuksen. Työmaalle voi myös tilata kiinteistön ja tontin rajannäytön ja korkeudennäytön.
 

Tilaukset: Kaupunkimittausosaston asiakaspalvelu, p. (09) 310 31930.

Rakennuslupakartta

Rakennuslupahakemukseen liitettävä kartta-aineisto tilataan kaupunkimittausosaston asiakaspalvelusta. Toimitettavan kartta-aineiston ajantasaisuus tarkistetaan ja tarvittaessa aineistoa täydennetään lisämittauksien avulla. Kartta-aineisto on voimassa 3 kuukautta.
Kaupunkimittausosaston asiakaspalvelu, p. (09) 310 31930.


Rakennuspaikan naapurien omistajaselvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten suunnitelmien valmistelussa ja erilaisten lupien (esim. rakennuslupa) myöntämisen yhteydessä joudutaan selvittämään hankkeen osalliset tai lupakohteen naapurit. Kaupunkimittausosastolta voi tilata maksullisen omistajaselvityksen rakennuspaikan naapureista.

Tiedustelut: Kiinteistönmuodostustoimisto p. (09) 310 31 938. 

 06.12.2019 19:20