Skip to content

Grants and awards 2020

The City of Helsinki grants three types of annual monetary awards related to science or intended for academic studies: research grants, the Scientific Award and awards for academic theses.

Awards for undergraduate theses

The City of Helsinki thesis awards are intended for students who have completed a Master’s or equivalent undergraduate degree during the past academic year. The theses to be awarded should have a thematic link with Helsinki, its residents, or services organised by the City, or the urban economy and preconditions for economic activity in Helsinki. There are no disciplinary restrictions. Proposals can only be submitted by thesis supervisors (departments, faculties, schools) and not by students themselves. 

For the 2020 thesis awards, we received 26 proposals. Awards were presented to ten recipients on 16 December. Please click here to see the authors and topics of the awarded theses (in Finnish).  

For further information, you can contact research director Katja Vilkama, tel. +358 (0)9 310 78396, e-mail: katja.vilkama@hel.fi.

The City of Helsinki Scientific Award

The City of Helsinki Scientific Award for 2020 has been presented to Satu Mustjoki. Mustjoki is a leader in her field, as a Helsinki University professor of translational haematology, HUS Cancer Centre chief physician, and director of the iCAN Digital Precision Cancer Medicine Flagship initiative’s immunological unit.
The Helsinki City Scientific Award is granted as recognition for important scientific work carried out in Helsinki or by an academic with a background in Helsinki. The Scientific Award is EUR 10,000, and it is awarded in May/June.

The latest winners are:

2019  - Professor Terhi Ainiala
2018 - Academician Markku Kulmala 
2017 - Professor Katri Räikkönen-Talvitie
2016 - Professor Aarno Palotie 
2015 - Professor Maarit Karppinen
2014 - Professor Markku Kivinen
2013 - Professor Hannes Lohi
2012 - Professor Susann Vihma
2011 - Professor Matti Pohjola
2010 - Professor Antti Kupiainen

The City of Helsinki research grants

The City of Helsinki also distributed 73,000 euros in research grants to 11 research projects on Helsinki Day, 12 June.

The grants are intended for post-graduate students with a Master’s or equivalent degree (working on doctoral or licentiate theses). Also junior post doc researchers are encouraged to apply.

In 2020, the City of Helsinki awarded research grants to the following applicants and their research topics:

Sara Allaouat, University of Eastern Finland
Air pollution, depression and dementia

Anna Heinonen, University of Helsinki
Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa

Jenny Högström, University of Helsinki
Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

Tamás Lahdelma, Aalto University
Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

Jenni Neuvonen, University of Helsinki
Stadin slangin bamlaajat – Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-Iuvulle

Annaliina Niitamo, University of Helsinki
Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa kehittämisessä

Kaisa Pankakoski, Cardiff University/University of Helsinki
Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsingissä ja Cardiffissa

Kaisa Pasanen, University of Helsinki
Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä

Jenna Syrjälä, University of Tampere
Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

Elli Valtonen, University of Helsinki
Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

Frida Westerback, University of Helsinki
Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter  och Iivschanser

For further information, you can contact research director Katja Vilkama, tel. +358 (0)9 310 78396, e-mail: katja.vilkama@hel.fi.

16.12.2020 16:06