Skip to content

Korona fayraska

Soomali (somali)

Boggaan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan fayraska Korona oo af soomali ah.

Tallaalka Koronaha ee Helsinki

Ka fiiri macluumaadki ugu dambeeyay ee jadwalka tallaalka Koronaha iyo ballansashada wakhtiga cinwaanka  koronarokotus.hel.fi

Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka (THL) waxay macluumaad ka bixinayaan fayraska Korona

InfoFinland.fi

Magaalada Helsinki waxay warbixin ka bixineysaa fayraska Korona 

2021

2020
20.05.2022 09:10