Skip to content

Korona fayraska

Korona fayraska? 09 310 10024, 116 117

Soomali (somali)

Boggaan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan fayraska Korona oo af soomali ah.

Tallaalka Koronaha ee Helsinki


Magaalada Helsinki waxay warbixin ka bixineysaa fayraska Korona 

Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayo

Ka fiiri macluumaadki ugu dambeeyay ee jadwalka tallaalka Koronaha iyo ballansashada wakhtiga cinwaanka koronarokotus.hel.fi.
Miyaan qabaa fayruska korona?

Sida loo ballansado baaritaanka fayruska korona iyo waxa la sameeyo markaad ku jirto karantiil

Laqabsashada xaalada fayruska korona bulsho ahaan

Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka (THL) waxay macluumaad ka bixinayaan fayraska KoronaInfoFinland.fi - Korona fayraska COVID-1916.09.2021 15:55