Skip to content

Korona fayraska

Soomali (somali)

Boggaan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan fayraska Korona oo af soomali ah.

Talabixinta fayruska Koronaha ee magaalada Helsinki

Ka fiiri macluumaadki ugu dambeeyay ee jadwalka tallaalka Koronaha iyo ballansashada wakhtiga cinwaanka  koronarokotus.hel.fi

Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka (THL) waxay macluumaad ka bixinayaan fayraska Korona

InfoFinland.fi27.01.2023 13:41