Skip to content

Korona fayraska

Soomali (somali)

Boggaan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan fayraska Korona oo af soomali ah.

Tallaalka Koronaha ee Helsinki

Maxaad sameynaysaa haddii aad jirrayo

Tallaalka saddexaad ee cudurka koronaha – Jawaabihii su’aalaha guudKa fiiri macluumaadki ugu dambeeyay ee jadwalka tallaalka Koronaha iyo ballansashada wakhtiga cinwaanka koronarokotus.hel.fi.
Waaxda Caafimaadka iyo Daryeelka (THL) waxay macluumaad ka bixinayaan fayraska Korona

InfoFinland.fi - Korona fayraska COVID-19

Magaalada Helsinki waxay warbixin ka bixineysaa fayraska Korona 
19.11.2021 13:41