Skip to content

Pealinnapiirkond läks tagasi madalamale epideemiatasemele ehk kiirendusfaasi

Photo: City of Helsinki.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordineerimisrühm otsustas neljapäeval, 10.06.2021 toimunud koosolekul, et pealinnapiirkonnas on mindud tagasi madalamale epideemiatasemele ehk kiirendusfaasi. Seisukoht põhineb epidemioloogilisel olukorral ja üldhinnangul. Töörühm on ette valmistanud otsust ja selle rakendamist eelmise nädala koosolekust alates, mil töörühm nägi ette, et olukord liigub tõenäoliselt kiirendusfaasi. Sel hetkel tekitas ebakindlust näiteks uute haigestumiste oodatust aeglasem vähenemine, koolide lõpetamise nädalavahetuse võimalik mõju nakatumise määrale ja viiruse versioonide tähendus epideemiaga toimetulekul. Olukorra arengu osas valitseb endiselt ebakindlus. Koroonaepideemia koordineerimisrühm on valmis olukorda kiiresti ümber hindama, kui see peaks halvenema.

Kiirendusfaasi siirdutakse viivitamatult ja selle tulemusena avatakse teenuseid ja leevendatakse piiranguid alates teisipäevast, 15.06.2021 järgnevalt:

Laste ja noorte (2001. aastal sündinud ja nooremad) huvialadega seotud võistlustegevust lubatakse piiratud ulatuses ka linnade poolt hallatavates siseruumides alates 15.06. Tegevus peab vastama huvitegevusele kehtestatud terviseohutuse juhistele. Võistluste publikule kehtivad jätkuvalt Lõuna-Soome regionaalhaldusameti otsused avalikel üritustel osalejate arvu kohta.

Täiskasvanute huvitegevus on alates 15.06 lubatud piiratud ulatuses ka linna poolt hallatavates siseruumides. Täiskasvanute liikumisharrastused on jätkuvalt lubatud ainult välistingimustes. Tegevus peab vastama huvitegevusele kehtestatud terviseohutuse juhistele. Ka eraettevõtjatel soovitatakse järgida samu juhiseid.

Avatakse kohalike omavalitsuste klienditeenindusruumid, välja arvatud spordisaalid ja rühmaspordiruumid. Avatakse raamatukogude lugemissaalid, rühmadele ja individuaalseks kasutamiseks mõeldud ruumid ning kultuurimajade ja muude sarnaste kohtade esinemis- ja õpperuumid. Koosoleku- ja kogunemiskohtade rentimist võimaldatakse Lõuna-Soome regionaalhaldusameti avalike ürituste piiranguid järgides. Klienditeenindusruumides ei rakendata enam klientide arvu skemaatilisi piiranguid, vaid terviseohutus tagatakse ruumikohaste meetmetega.

Samuti soovitab koroonaepideemia koordineerimisrühm Lõuna-Soome regionaalhaldusametil võtta võimalikult kiiresti vastu otsus avalikel üritustel arvulistest piirangutest loobumiseks, arvestades siiski asjaolu, et siseruumides rohkem kui 10 isikuga või välistingimustes rohkem kui 50 isikuga üritustel tuleb järgida Haridus- ja kultuuriministeeriumi / Tervise ja heaolu instituudi 31.05.2021 juhist ning osalejatel või seltskondadel peab olema võimalus vältida lähikontakti.

Lisaks soovitab koroonaepideemia koordineerimisrühm Lõuna-Soome regionaalhaldusametil võtta võimalikult kiiresti vastu otsus nakkushaiguste seaduse paragrahvis 58 d sätestatud piirangutest loobumiseks kliendiruumides reaalsete ohutusvahede ja füüsilise kontakti vältimise osas, kuna piirangute rakendamise eeldused ei ole enam täidetud.

Eraüritustel soovitatakse rakendada piiranguid samadel tingimustel kui avalikel üritustel.

Koroonaepideemia koordineerimisrühm rõhutab, et epideemia pole veel lõppenud, jätkuvalt tuleb järgida ettevaatus- ja ohutusabinõusid ning mõningad piirangud tuleb säilitada. Peale otsust piirkonnas teenustele veel kehtima jäävad piirangud puudutavad täiskasvanutele mõeldud siseruumides toimuvaid juhendatud liikumisharrastusi, täiskasvanute jõusaalide ja rühmaspordirajatiste iseseisvat kasutamist ning täiskasvanute võistlusi, matše ja turniire siseruumides. Lisaks jäävad kehtima ka varasemad soovitused kaugtöö ja näomaskide kasutamise kohta. Terviseohutuse alaseid soovitusi tuleks jätkuvalt järgida kõigis tegevustes.

Lõuna-Soome regionaalhaldusamet teavitab oma otsustest eraldi.

Koordineerimisrühma otsus põhineb epidemioloogilisel hinnangul ja koroonaolukorra arengu üldhinnangul ning suuniseid võidakse vajaduse korral kiiresti muuta, kui olukord seda nõuab.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordineerimisrühm valmistab ette kohalikke otsuseid

Helsingi, Espoo ja Vantaa linn, Tervise ja heaolu instituut, Helsingi ülikooli haigla ning Lõuna-Soome regionaalhaldusamet moodustasid pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordineerimisrühma 10. septembril 2020. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi regionaalset tegevusmudelit rakendava rühma eesmärgiks on tugevdada ühist olukorra hindamist ning koordineerida ja valmistada ette piirkondlikke ja kohalikke meetmeid.

Iga organisatsiooni tippjuhtkonnast koosnev töörühm vastutab ühise olukorra hinnangul põhinevate otsuste ettevalmistamise ja koordineerimise eest. Otsused teeb iga grupi liige oma volituste piires. Rühm tugevdab pealinnapiirkonnas kogu koroonakriisi vältel toimunud koostööd.

Helsingi linn vastutab rühma tegevuse organiseerimise eest.

Lisaks Helsingile, Espoole ja Vantaale järgib koordineerimisrühma piiranguid ja soovitusi ka Kauniainen.
24.06.2021 15:53