Skip to content

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm otsustas pikendada piirkonnale määratud piiranguid ja soovitusi

Pealinnapiirkonnas jälgitakse iga päev kehtivate piirangute ja soovituste mõju koroonaepideemia olukorrale. Jõulude ja aastavahetuse mõju epideemiaolukorra arengule on käesoleval hetkel siiski üsna raske usaldusväärselt hinnata.

Praegu kehtivad, koordinatsioonirühma poolt 26.11.2020 vastu võetud piirangud ja soovitused on jõus kuni 10.1.2021. Nüüd neid piiranguid ja soovitusi pikendatakse kuni 31.1.2021. Otsused on tehtud arvesse võttes epidemioloogilist olukorda ja prognoose.

Piirangute osas, mis puudutavad laste ja noorte huvitegevust ja abiturientide gümnaasiumi lõpueksamiteks ettevalmistamisi, vaadatakse siiski uuesti üle koordinatsioonirühma koosolekul juba 14.1.2021 võttes aluseks epideemiaolukorra arengu, muteerunud koroonatüve levimisega seonduva ning Riiginõukogu võimalikud uued otsused.

Koordinatsioonirühma määratud piiranguid ja soovitusi järgib lisaks Helsingile, Espoole ja Vantaale ka Kauniainen.

Koroonaepideemia koordinatsioonirühma poolt 26.11.2020 vastu võetud soovitused ja piirangud, mis kehtivad kuni 31.1.2021.

Huvitegevus

Igasugune organiseeritud huvitegevus (kaasa arvatud kunstiõpe) on peatatud sisetingimustes ning kogu üle 20-aastaste huvitegevus ka välitingimustes.

Kõik üle 20-aastaste huvitegevuse ajad välisväljakutel on tühistatud. Alla 20-aastaste huvitegevus välitingimustes jätkub juba varem kinnitatud aegadel. Võistlusi ja võistlussarjade kohtumisi ei korraldata. Uusi aegu ei määrata.

Vallale kuuluvad välisväljakud on väljaspool laste ja noorte huvitegevuse aegu elanike kasutuses. Järelevalvet ja noorsootöötajate kohalolekut väljakutel on suurendatud. Väljakute abihooned ja riidekapid on suletud.

Koolide kehalise kasvatuse tunnid toimuvad väljas ja kooli ruumides, mitte muudes spordihoonetes.

Võistlus- ja tippsportlaste treenimis- ja võistlusvõimalused tagatakse sarjade litsentsilepingul või spordilepingul põhineva profispordi osas vastavalt haridus- ja kultuuriministeeriumi eeskirjale. Rahvuskoondistele, Olümpiakomitee toetust saavatele sportlastele ning haridus- ja kultuuriministeeriumi stipendiaatidele tagatakse tegevusvõimalused koostöös pealinnapiirkonna Spordiakadeemiaga.

Koordinatsioonirühm tungivalt soovitab, et eraettevõtjad jätkaks samade piirangute järgimist.

Piirangud kehtivad 30.11.2020 –31.1.2021.

Avalike ürituste korraldamine

Kõik sise- ja välistingimustes korraldatavad avalikud üritused ja muud avalikud koosviibimised on keelatud tähtajaliselt, kuid siiski nii, et maksimaalselt 10 inimesega avalike ürituste ja koosviibimiste korraldamine on lubatud eeldusel, et nende puhul saab tagada ohutuse, järgides haridus- ja kultuuriministeeriumi ning THLi 21.9.2020 esitatud juhiseid. Ka maksimaalselt 10 inimesega üritusi tuleks siiski korraldada vaid äärmise vajaduse korral, nt seadusjärgsed aktsionäride üldkoosolekud ja organisatsioonide koosolekud, ning ka nende puhul tuleks võimaluse korral kasutada kaugsuhtluse võimalusi.

Piirangud kehtivad 11.1. – 31.1.2021. Otsuse piirangute pikendamisest regioonis tegi 5.1.2021 Lõuna-Soome regionaalhaldusamet.

Eraürituste korraldamine

Koordinatsioonirühm tungivalt soovitab, et ka edaspidi lähikontaktid toimuks ainult sama leibkonna või sellega võrreldava lähiringi piires. Suuremaid pereüritusi või sugulaste kokkusaamisi korraldada ei soovitata. Matustel või mälestusüritustel osalemist soovitatakse piirata vaid väga lähedaste isikute ringiga.

Soovitus kehtib 30.11.2020 – 10.1.2021.

Avalikud ruumid

Kõik avalikult kasutatavad ruumid jäävad endiselt suletuks. See hõlmab näiteks kõiki linnale kuuluvaid spordihooneid, kultuurimaju, muuseume ja noorsooruume. Rahvaülikoolide tegevus on peatatud. Suletud on ka Korkeasaari loomaaed.

Avatuks jäävad sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise ruumid ning lasteaedade, algkoolide, põhikoolide ning gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste vältimatult vajalikuks õppeks kasutatavad ruumid. Jätkub ka näiteks vältimatuks asjaajamiseks vajalike seadmete kasutamine raamatukogudes ja kaitsemaskide jagamine vähekindlustatud isikutele. Linnad määravad vältimatult vajalikke teenuseid pakkuvad ruumid, mida hoitakse lahti piiratud ajal ja ohutusnõudeid järgides.

Koordinatsioonirühm jätkuvalt soovitab ka eraettevõtjatel samalaadsed sportimiseks ja vaba aja veetmiseks mõeldud ruumid sulgeda.

Raamatukogud pakuvad teenuseid jätkuvalt piiratud moel, sinna kuulub:

  • Materjalide väljastamine broneerimisriiulilt ning teatud valik- ja teemariiulitelt automaatide juures.
  • Vältimatult vajalik kiire asjaajamine kliendiarvutites.
  • Esmane teenindusviis on eelnev broneerimine ja iseteenindus automaadi abil.
  • Vajaduse korral abistamine ja nõustamine teenindusletist.
  • Külastamisel on kohustus kanda kaitsemaski, juhul kui tervislikud põhjused ei takista selle kandmist.

Piirangud kehtivad 30.11.2020 – 31.1.2021.

Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused

Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused jätkavad distantsõppes. Vältimatult vajalik lähiõpe on siiski tagatud. Lähiõpet pakutakse muuhulgas eriõppeasutuste õpilastele ja arengupuudega õpilastele ning muul põhjusel individuaalset abi vajavatele õpilastele.

Distantsõppele mindi üle uue hindamisperioodi alguses 3.12.2020 ning distantsõpe jätkub kuni 31.1.2021.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm valmistab ette kohalikke otsuseid

Helsingi, Espoo ja Vantaa linnad, THL, HUS ja Lõuna-Soome regionaalhaldusamet asutasid 10. septembril 2020 pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühma. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi piirkondlikku tegevusmudelit kohaldava koordinatsioonirühma eesmärk on parandada ühist olukorra jälgimist ning koordineerida ja valmistada ette regionaalseid ja kohalikke meetmeid.

Kõrgeima astme juhtidest koosnev töörühm vastutab otsuste ettevalmistamise ja koordineerimise eest ühisele olukorrale tuginedes. Otsuseid teeb iga osaline oma pädevuse raames. Koordinatsioonirühm tihendab veelgi pealinnapiirkonnas kogu koroonakriisi vältel toimunud koostööd.

Rühma tegevuse juhtimise eest vastutab Helsingi linn.
13.01.2021 12:35