Skip to content

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm määras piirkonnale uued piirangud ja soovitused

Photo: City oh Helsinki

Koroonaepideemia koordinatsioonirühm otsustas 26.11.2020 toimunud koosolekul võtta kasutusele uued soovitused ja piirangud epideemia levimise piiramiseks pealinnapiirkonnas. Meetmete abil soovitakse piirata epideemia levimist ning sotsiaal- ja tervishoiuasutuste ülekoormuse ohtu. Tähtajalisi soovitusi ja piiranguid vajaduse korral pikendatakse.

Pealinnapiirkonnas on koroonaepideemia olukord muret tekitavalt halvenenud. Koordinatsioonirühm on valmistanud ette uusi piiranguid, soovitusi ja meetmeid, mille saaks kiiresti kasutusele võtta. Tegevuse kavandamisel on arvestatud epidemioloogilist olukorda ja prognoose edasiste arengute suhtes.

Nakatumisi toimub hetkel kõige rohkem kodudes, lähiringi sotsiaalsete kontaktide kaudu, erapidudel ja -üritustel, töökohtades ja huvitegevuses. Kuna praegusel hetkel õnnestub tuvastada vähem kui pooled nakatumise allikatest, on lisaks täpsemalt suunatud meetmetele vaja sotsiaalseid kontakte ka laiemalt piirata.

Kolm nädalat kestvate rangemate piirangute ja soovituste abil soovitakse epideemia levimine piirkonnas peatada. Kui seda ei juhtu, tuleb olla valmis piirangute ja soovituste kehtivuse pikendamiseks.

Koordinatsioonirühma määratud piirangud ja soovitused võtab lisaks Helsingile, Espoole ja Vantaale kasutusele ka Kauniainen.

Huvitegevus

Igasugune organiseeritud huvitegevus (kaasa arvatud kunstiõpe) peatatakse sisetingimustes ning kogu üle 20-aastaste huvitegevus ka välitingimustes.

Kõik üle 20-aastaste huvitegevuse ajad välisväljakutel tühistatakse. Alla 20-aastaste huvitegevus välitingimustes jätkub juba varem kinnitatud aegadel. Võistlusi ja võistlussarjade kohtumisi ei korraldata. Uusi aegu ei määrata.

Välisväljakud on väljaspool laste ja noorte huvitegevuse aegu elanike kasutuses. Järelevalvet ja noorsootöötajate kohalolekut väljakutel suurendatakse. Väljakute abihooned ja riidekapid on suletud.

Koolide kehalise kasvatuse tunnid toimuvad väljas ja kooli ruumides, mitte muudes spordihoonetes.

Võistlus- ja tippsportlaste treenimis- ja võistlusvõimalused tagatakse sarjade litsentsilepingul või spordilepingul põhineva profispordi osas vastavalt haridus- ja kultuuriministeeriumi eeskirjale. Rahvuskoondistele, Olümpiakomitee toetust saavatele sportlastele ning haridus- ja kultuuriministeeriumi stipendiaatidele tagatakse tegevusvõimalused koostöös pealinnapiirkonna Spordiakadeemiaga.

Koordinatsioonirühm soovitab, et eraettevõtjad järgiks samu piiranguid.

Piirangud kehtivad 30.11.–20.12.2020.

Avalike ürituste korraldamine

Kõik sise- ja välistingimustes korraldatavad avalikud üritused ja muud avalikud koosviibimised keelatakse tähtajaliselt, kuid siiski nii, et maksimaalselt 10 inimesega avalike ürituste ja koosviibimiste korraldamine on lubatud eeldusel, et nende puhul saab tagada ohutuse, järgides haridus- ja kultuuriministeeriumi ning THLi 21.9.2020 esitatud juhiseid. Ka maksimaalselt 10 inimesega üritusi tuleks siiski korraldada vaid äärmise vajaduse korral, nt seadusjärgsed aktsionäride üldkoosolekud ja organisatsioonide koosolekud, ning ka nende puhul tuleks võimaluse korral kasutada kaugsuhtluse võimalusi.

Piirangud kehtivad 30.11.–18.12.2020. Vastava otsuse teeb Lõuna-Soome regionaalhaldusamet.

Eraürituste korraldamine

Koordinatsioonirühm soovitab, et lähikontaktid toimuks ainult sama leibkonna või sellega võrreldava lähiringi piires. Suuremaid pereüritusi või sugulaste kokkusaamisi korraldada ei soovitata. Matustel või mälestusüritustel osalemist soovitatakse piirata vaid väga lähedaste isikute ringiga.

Soovitus kehtib 30.11.–20.12.2020.

Avalikud ruumid

Kõik avalikult kasutatavad ruumid suletakse. See hõlmab näiteks kõiki linnale kuuluvaid spordihooneid, kultuurimaju, muuseume ja noorsooruume. Rahvaülikoolide tegevus peatatakse. Suletakse ka Korkeasaari loomaaed.

Avatuks jäävad sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise ruumid ning lasteaedade, algkoolide, põhikoolide ning gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste vältimatult vajalikuks õppeks kasutatavad ruumid. Jätkub ka näiteks vältimatuks asjaajamiseks vajalike seadmete kasutamine raamatukogudes ja kaitsemaskide jagamine vähekindlustatud isikutele. Linnad määravad vältimatult vajalikke teenuseid pakkuvad ruumid, mida hoitakse lahti piiratud ajal ja ohutusnõudeid järgides.

Koordinatsioonirühm soovitab ka eraettevõtjatel samalaadsed sportimiseks ja vaba aja veetmiseks mõeldud ruumid sulgeda.

Raamatukogud pakuvad teenuseid piiratud moel järgmiselt:

  • Materjalide väljastamine broneerimisriiulilt ning teatud valik- ja teemariiulitelt automaatide juures.
  • Vältimatult vajalik kiire asjaajamine kliendiarvutites.
  • Esmane teenindusviis on eelnev broneerimine ja iseteenindus automaadi abil.
  • Vajaduse korral abistamine ja nõustamine teenindusletist.
  • Külastamisel on kohustus kanda kaitsemaski.

Piirangud kehtivad 30.11.–20.12.2020.

Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused

Gümnaasiumid ja kutseõppeasutused lähevad distantsõppele. Vältimatult vajalik lähiõpe on siiski tagatud. Lähiõpet pakutakse muuhulgas eriõppeasutuste õpilastele ja arengupuudega õpilastele ning muul põhjusel individuaalset abi vajavatele õpilastele.

Distantsõppele minnakse üle uue hindamisperioodi alguses 3.12.2020 ja distantsõppimine jätkub kuni 31.12.2020.

Pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühm valmistab ette kohalikke otsuseid

Helsingi, Espoo ja Vantaa linnad, THL, HUS ja Lõuna-Soome regionaalhaldusamet asutasid 10. septembril 2020 pealinnapiirkonna koroonaepideemia koordinatsioonirühma. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi piirkondlikku tegevusmudelit kohaldava koordinatsioonirühma eesmärk on parandada ühist olukorra jälgimist ning koordineerida ja valmistada ette regionaalseid ja kohalikke meetmeid.

Kõrgeima astme juhtidest koosnev töörühm vastutab otsuste ettevalmistamise ja koordineerimise eest ühisele olukorrale tuginedes. Otsuseid teeb iga osaline oma pädevuse raames. Koordinatsioonirühm tihendab veelgi pealinnapiirkonnas kogu koroonakriisi vältel toimunud koostööd.

Rühma tegevuse juhtimise eest vastutab Helsingi linn
27.11.2020 17:30