Suoraan sisältöön

Trafik och coronavirus

HRT ersätter periodbiljetterna för personer över 70 år för de dagar biljetten varit giltig under perioden 18.3.2020-31.5.2020. Kunden kan ansöka om ersättning för periodbiljett som kunden inte har använt på grund av coronakarantän. Ansökan ska göras senast den 15 juli. Ersättningsansökan kan skickas per post utan kostnader.  HRT börjar ersätta periodbiljetter för personer över 70 år

Stadscykelsäsongen startade i förtid i vår på grund av coronavirussituationen. Följ med hur upprättandet av cykelstationer fortskrider och var cyklas finns att få på HRS: s stadscykelwebbplats där det finns en stationskarta. Staden påminner dig om att när du använder en stadscykel är det mycket viktigt att ta hand om handhygienen.

Fartygstrafiken öppnade för arbetsresor 14 maj. Reserestriktionerna som gjorts för att förhindra coronapandemin avvecklas gradvis. I enlighet med beslutet som Finlands regering tog den 4 maj 2020 kan arbetsresor, annan nödvändig trafik och finländska medborgares återkomst till Finland påbörjas torsdagen den 14 maj 2020. Det behövs inte längre någon motivering som bestyrker arbetsresans nödvändighet. Beslutet underlättar också möten med nära anhöriga. Flera rederier har öppnat sin biljettförsäljning för resenärer. Trots det är fritidsresor tillsvidare inte tillåtna. Gränskontrollerna vid Finlands gränser fortsätter tillsvidare även efter den 14 maj.

Kollektivtrafiken mellan Helsingfors och den övriga Helsingforsregionen löper men delvis med färre turer. Städningen av fordonen har effektiverats och busschaufförerna säljer inte längre biljetter.

Havet tillhör alla, även vid undantagstider

Närheten till havet är under dessa undantagstider ett speciellt andningshål för helsingforsborna, som lätt kan närturista på många sätt i Helsingfors skärgård. Vattenledstrafiken till de bekanta, och även till de mindre bekanta målen i skärgården påbörjades stegvis redan under maj, och ökar i början utav juni. Till exempel Skanslandet, Mjölö och Lonnan erbjuder alla maritim stämning i olika, personliga paket. Helsingfors badstränder öppnar 1 juni enligt normala sommartidtabeller. Undantagsläget som coronan orsakat tas i beaktande på stränderna bland annat genom att följa instruktioner från Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund.

Det bästa sättet att förhindra spridningen av coronaviruset i kollektivtrafiken är att hålla säkerhetsavståndet till andra passagerare och vara noga med sin handhygien. Därför är det bra att ha med sig en egen flaska handsprit så att man kan desinficera sina händer vid behov. Metrostationer får dispensrar för handdesinfektion

Metrotrafiken har övergått till sommartidtabeller: under vardagarna har rusningstidens tätare turintervall minskats till 3–4 minuter. Spårvagnstrafiken har övergått till att trafikera enligt lördagstidtabeller. Busstrafiken fortsätter tillsvidare enligt vintertidtabellerna men avgångar kan i något högre grad bli annullerade än vid normala förhållanden. I HRT:s närtågstrafik förekommer annulleringar och glesare trafik.

HRT-områdets busstrafik kör enligt reducerade sommartidtabeller från och med 20.4. Förlängd nattrafik körs inte vilket betyder att bussarna trafikerar enligt vardagstidtabellerna också på fredagar. På lördagar trafikerar bussarna enligt söndagstidtabeller. Skollinjerna slutar trafikera.

Tillsvidare säljer busschaufförerna inte biljetter och spårvagnsförarna har begränsat sin kundbetjäning tillsvidare. HRT önskar att passagerarna i mån av möjlighet ska undvika att vistas i framdelen av spårvagnarna. På detta sätt försöker man skydda förarna mot virussmitta.

Undvik att använda kollektivtrafik i onödan

HRT uppmanar alla att undvika onödiga resor så att de som är tvungna att resa kan resa tryggt. HRT rekommenderar att nödvändiga resor görs med till exempel cykel eller till fots om det är möjligt.

Kompensation för kollektivtrafikens långa säsongsbiljetter

HRT återbetalar säsongbiljetter på grund av coronavirusepidemin. Man får återbetalning om säsongsbiljetten har köpts den 16.3. eller tidigare och är giltig den 16.4 eller senare. Kompensationen betalas ut för den 16.4. och efterföljande dagar. Om säsongsbiljetten har laddats på HRT-kortet kompenseras värdet också på kortet. För att få återbetalningen måste du skicka HRT-kortet och återbetalningsformuläret till HRT före utgången av maj.

Fartygsresenärerna screenas för coronainfektioner

Helsingfors hamns screening av fartygsresenärer som återvänder till Finland fortsätter tillsvidare. Alla finländare och personer permanent bosatta i Finland, som återvänder till Finland från utlande,t kontrolleras vid gränsen. De åläggs att stanna i förhållanden som motsvarar karantän i 14 dygn.

Parkeringsplatser reserveras hälsovårdens personal

Helsingfors stad gör särskilda parkeringsarrangemang för att underlätta rörligheten för personal inom hälsovården. Parkeringsområden reserveras för hälsovårdspersonalen i närheten av Dals och Malms koronahälsostationer samt för Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt HUS sjukhus och i närheten av Helsingfors stads andra hälsostationer. Specialarrangemangen syns på extra skyltar som sätts fast på trafikmärkena. Arrangemangen gäller tillsvidare.
10.06.2020 14:12