Hoppa till innehållet

Trafik och coronavirus

Kollektivtrafik och coronavirus

Situationen med coronaviruset påverkar även kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Res om möjligt utanför rusningstid.

Från och med 13.3. ska alla som fyllt 12 år bära munskydd i HRT:s trafik. Personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från tvånget.

Biljettförsäljningen mot kontanter och betalkort har avbrutits på HRT:s serviceställen

HRT har avbrutit biljettförsäljningen mot kontanter och betalkort på sina serviceställen på Helsingfors centralstation och i Östra centrum tills vidare. Orsaken till detta är huvudstadsregionens försämrade coronaläge. Man kan köpa biljetter och ladda HRT-kort bland annat på biljettautomater och andra biljettförsäljningsställen. Hitta det närmaste försäljningsstället på kartan

HRT:s serviceställen kommer fortfarande att hållas öppna för andra ärenden, till exempel byte av kundgrupp eller nya kunder. Laddningen av kort för faktureringskunder och kunder med betalningsförbindelse fortsätter som normalt.

 • Biljettförsäljningen avbryts i HRT:s serviceställen vid Helsingfors centralstation och Östra centrum p.g.a coronavirusläget

 • Användning av munskydd är en försiktighetsåtgärd

  Enligt regeringens riktlinje ska kommunerna se till att de allra mest utsatta får munskydd gratis.

  Utgångspunkten är att varje stadsbo själv tar ansvar för sin egen användning av munskydd och själv bär kostnaderna för att skaffa munskydd. Ingen persons ekonomiska situation får dock bli ett hinder för att följa rekommendationen. Utdelningen av munskydd grundar sig på förtroende. På utdelningspunkterna behöver stadsborna varken intyga att de är mindre bemedlade eller har behov av gratis munskydd.

  Hälsorådgivningspunkter för båtpassagerare

  Helsingfors stads hälsorådgivningspunkter betjänar båtpassagerare i Västra terminalen 2, framför Skatuddens terminal och i Nordsjö hamn. Hälsorådgivningspunkterna ger båtresenärerna information om förebyggande av coronaviruset, och resenärer med symptom på coronavirus styrs till test för viruset. Coronavirustest görs inte på hälsorådgivningspunkterna, utan resenärerna styrs vid behov till provtagningspunkterna i Helsingfors.

  I närheten av Västra terminalen 1 i Busholmen fungerar en provtagningspunkt för coronavirus på adressen Stillahavsgatan 6 (byggnad L3).

  Andra trafik
  02.07.2021 14:49