Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

I regel sätts personer inte längre i karantän

Från och med den 14 januari 2022 genomförs smittspårning enbart i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. I andra situationer, såsom inom familjen, på arbetsplatsen, i skolan och inom småbarnspedagogiken sätts exponerade personer i regel inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Covid-19 är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan efter sitt övervägande sätta personer i karantän. Den person som sätts i karantän måste följa beslutet.

Om du har satts i karantän på grund av exponering för covid-19 senast den 14 januari, följ vänligen de anvisningar om karantän som du fått från den epidemiologiska verksamheten när karantänen började.

Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
10.02.2022 10:29