Hoppa till innehållet

Råd för personer i karantän

I regel sätts personer inte längre i karantän

Från och med den 14 januari 2022 genomförs smittspårning enbart i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. I andra situationer, såsom inom familjen, på arbetsplatsen, i skolan och inom småbarnspedagogiken sätts exponerade personer i regel inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Covid-19 är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan efter sitt övervägande sätta personer i karantän. Den person som sätts i karantän måste följa beslutet.

Om du har satts i karantän på grund av exponering för covid-19 senast den 14 januari, följ vänligen de anvisningar om karantän som du fått från den epidemiologiska verksamheten när karantänen började.

20.01.2022 16:33