Hoppa till innehållet

Hur agera efter ett coronavirustest?

Med ett coronavirusprov eller covid-19-prov testas om en person har coronavirusinfektion. Hur ska du gå tillväga efter att du varit på coronavirustest på grund av eventuell coronavirussmitta?

Stanna hemma tills resultatet bekräftas

Det tar ca en dag att få resultatet. Om du inte har fått testresultatet per sms inom tre dagar, vänligen kontrollera resultatet på omakanta.fi. Om resultatet inte syns på webbplatsen omakanta.fi, ring Helsingfors coronavirusrådgivning (mån‒fre 8–16), tfn 09 310 10024.

För att skydda andra måste du stanna hemma åtminstone tills testresultatet bekräftats. Du ska till exempel inte gå till apoteket eller butiken.

Symtomfria familjemedlemmar är inte i karantän medan du väntar på testresultatet, men det lönar sig för dem att fråga sin arbetsgivare om de kan gå till jobbet. 


Du ska i första hand själv ordna din mat- och medicintransport. Vid behov ring socialrådgivningen tfn 09 310 44400 (vardagar kl. 9–16).

Om du har frågor om symtomen för covid-19 kan du även ställa dem till www.hel.fi-sidornas chatbot (möjlighet till livechat vardagar kl. 9-14).

Om testresultatet är positivt, alltså om du har smittats av coronavirus

Du får ett textmeddelande där det står "Koronatestisi on positiivinen, eli sinulla on koronavirustartunta." 

Undvik kontakt med andra tills du inte har symtom eller dina symtom tydligt har avtagit. Om du behöver vara sjukledig följ den normala praxisen på din arbetsplats eller läroanstalt.

Om dina besvär förvärras kan du bedöma dina covid-19-symtom i tjänsten omaolo.fi, fråga om covid-19 på www.hel.fi:s chatbot (möjlighet till livechat vardagar kl. 9-14) eller ringa coronavirusrådgivningen på 09 310 10024 mån‒fre kl. 8– 16 .

Mer information för personer som insjuknat i coronaviruset


I denna epidemisituation genomförs smittspårning enbart i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. I andra situationer förordnas de som fått covid-19-infektion i regel inte längre i isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar och de som blivit exponerade inte i karantän.

Om du har förordnats i isolering i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar får du separata anvisningar om detta, och du ska följa dem.

Anvisningar för personer i isolering

Vad ska jag göra om testresultatet är positivt och jag inte uppvisar symtom?

Var speciellt noggrann med munskyddet när du träffar andra personer än de som bor i samma hushåll. Sträva efter att undvika onödiga kontakter och håll ett tryggt avstånd till andra personer utanför hemmet. Ha hand om god hand- och hostningshygien.

Vi rekommenderar att du stannar borta från arbetsplatsen under fem dygn. Kontakta din arbetsgivare eller t.ex. studieplats och fråga om du kan arbeta eller studera på distans i ca 5 dagar. Om det inte är möjligt att arbeta på distans ska du med din arbetsgivare komma överens om frånvaro eller att komma till arbetet med tillräckliga skydd. I huvudsak beviljas sjukledighet inte om personen inte uppvisar symtom.

Om du uppvisar ens lindriga symtom ska du stanna hemma för att återhämta dig.

Ytterligare instruktioner för personer med symtom på luftvägsinfektion eller som har insjuknat i corona

Om testresultatet är negativt, alltså om du inte har smittats av coronavirus

Du får ett textmeddelande, där det står ”Koronatestisi tulos oli negatiivinen, eli näytteessä ei ilmennyt koronavirusta”. Det är emellertid viktigt att du håller dig i karantänsliknande förhållanden så länge du har symtom. Barnet kan åter komma till daghemmet när symtomen klart har lättat.


Om du behöver ett intyg över coronavirustest kan du ladda ned EU:s coronaintyg som även omfattar EU:s testintyg på Mina Kanta-sidor. Intyget innehåller ditt senaste testresultat. Uppgiften sparas på Mina Kanta-sidor inom ca fem dagar, så vänligen ha tålamod och vänta.

Om ditt tillstånd försämras och du inte klarar dig hemma

Bedöm symtomen på omaolo.fi eller fråga om covid-19 l på www.hel.fi-sidornas chatbot (möjlighet till livechat vardagar kl. 9-14).

Om du inte kan bedöma dina symptom ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8– 16.

Om du har mer allvarliga symtom såsom andnöd eller allmänt mår sämre och funderar på att söka dej till jouren, ring jourhjälpen tfn 116 117.

I livshotande nödsituationer ring 112.

Hittade du inte svar på din fråga?

Coronavirusrådgivningen erbjuder hjälp för stadsbor som upplever att de har blivit exponerade för coronaviruset eller som på grund av sina symtom antar att de har blivit smittade. Coronavirusrådgivning »


Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset

Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar (THL)
EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna

Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
03.06.2022 14:07