Hoppa till innehållet

Hur agera efter ett coronavirustest?

Med ett coronavirusprov eller covid-19-prov testas om en person har coronavirusinfektion. Hur ska du gå tillväga efter att du varit på coronavirustest på grund av eventuell coronavirussmitta?

Stanna hemma tills resultatet bekräftas

Det tar ca en dag att få resultatet. Om du inte har fått testresultatet per sms inom tre dagar, vänligen kontrollera resultatet på omakanta.fi. Om resultatet inte syns på webbplatsen omakanta.fi, ring Helsingfors coronavirusrådgivning (öppen dagligen 8–18), tfn 09 310 10024.

För att skydda andra måste du stanna hemma åtminstone tills testresultatet bekräftats. Du ska till exempel inte gå till apoteket eller butiken.

Symtomfria familjemedlemmar är inte i karantän medan du väntar på testresultatet, men det lönar sig för dem att fråga sin arbetsgivare om de kan gå till jobbet. 


Du ska i första hand själv ordna behövliga mat- och medicintransporter. Om du har problem med att få någon att handla för dig, meddela om problemet till social- och hälsovårdspersonalen. Vi kan ordna hjälp. If you require assistance, please call the Social Services’ Coronavirus Helpline on 09 310 21175.

Om ditt ärende gäller symtom som beror på coronainfektionen, vänligen ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen 8–18).

Om testresultatet är positivt, alltså om du har smittats av coronavirus

Du får ett textmeddelande där det står "Koronatestisi on positiivinen, eli sinulla on koronavirustartunta." Vi meddelar om testresultat även kvällstid och under veckoslut. Vi rekommenderar att du meddelar dina närkontakter om eventuella exponeringar. Detta kan snabba på smittspårningen med flera dagar.

Du får också ett sms med länk till en krypterad elektronisk blankett. På blanketten ber vi dig ange central information om smittan. För all använda blanketten krävs suomi.fi-identifikation. Efter att ha fyllt i blanketten får du ett textmeddelande med en kod för Coronablinkern, om du använder applikationen. Textmeddelandet med koden för Coronablinkern kommer kl. 8–20. Koden gäller i tolv timmar. Om perioden passerar, kan du få en kod också vid ett samtal om isolering.


Om du inte fyller i den elektroniska blanketten, ber vi dig att skriva ner svaren enligt instruktionerna du fått vid provtagningen.

Vi kontaktar dig ännu personligen i fråga om isoleringsbeslutet och smittspårningen. Samtalet kommer från numret 09 310 10020, ett annat nummer som börjar på 09 310 eller ett okänt nummer. Ytterligare information om isolering: hel.fi/isoleringsanvisning.

Se också: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar (THL)

Om testresultatet är negativt, alltså om du inte har smittats av coronavirus

Du får ett textmeddelande, där det står ”Koronatestisi tulos oli negatiivinen, eli näytteessä ei ilmennyt koronavirusta”. Det är emellertid viktigt att du håller dig i karantänsliknande förhållanden så länge du har symtom. Barnet kan åter komma till daghemmet när symtomen klart har lättat.

Om ditt prov har tagits under karantäntiden (på den sjätte dagen från exponeringen) upphör karantänbeslutet att gälla om testresultatet är negativt. I detta fall får du automatiskt ett nytt karantänbeslut.

Om du behöver ett intyg över coronavirustest kan du ladda ned EU:s coronaintyg som även omfattar EU:s testintyg på Mina Kanta-sidor. Intyget innehåller ditt senaste testresultat. Uppgiften sparas på Mina Kanta-sidor inom ca fem dagar, så vänligen ha tålamod och vänta.

Om ditt tillstånd försämras och du inte klarar dig hemma

Gör en symtombedömning i omaolo.fi eller ring coronavirusrådgivning i Helsingfors  (öppet alla dagar kl. 8–18) tfn 09 310 10024 och vid övriga tider kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117. I livshotande nödsituationer ring 112.

Coronavirus information in different languages 

Coronavirus information in different langauges02.09.2021 11:33