Hoppa till innehållet

Hur agera efter ett coronavirustest?

Med ett coronavirusprov eller covid-19-prov testas om en person har coronavirusinfektion. Hur ska du gå tillväga efter att du varit på coronavirustest på grund av eventuell coronavirussmitta?

Stanna hemma tills resultatet bekräftas

Testresultatet fås inom 1–3 dagar. För att skydda andra måste du stanna hemma åtminstone tills testresultatet bekräftats. Vi rekommenderar att du inte går till apoteket eller butiken.

Om du har problem med att få någon att handla för dig, vänligen meddela om problemet till social- och hälsovårdspersonalen. Vi kan ordna hjälp.

Är testresultatet positivt dvs. du har coronavirussmitta

får du ett textmeddelande från numret 16 100. Vi meddelar om testresultat även kvällstid och under veckoslut.

Textmeddelandet innehåller en länk till en elektronisk blankett med frågor. Du ställs frågor om centrala uppgifter gällande smittan. Användning av blanketten förutsätter suomi.fi-identifiering. Genom att fylla i blanketten försnabbar du uträttandet av ditt ärende och spårningsarbetet i staden, tack.

Vi kontaktar dig ännu personligen gällande isoleringsbeslutet och smittspridningen. Samtalet kommer från ett okänt nummer. Mera information om isolering: hel.fi/isoleringsanvisning.

Är testresultatet negativt dvs. du konstateras inte ha coronavirussmitta

får du ett textmeddelande från numret 16 100, i vilket det står ”Resultatet av ditt coronavirustest var negativt, det vill säga inget coronavirus framträdde i provet”. Det är emellertid viktigt att du håller dig i karantänsliknande förhållanden så länge du har symtom. Barnet kan åter komma till daghemmet när symtomen klart har lättat.

Om testet har tagits under karantänstiden upphäver ett normalt testresultat inte ett tidigare karantänsbeslut. Det betyder att du ska hålla dig hemma tills karantänen är slut.

Kontrollera att ditt telefonnummer är aktuellt på asiointi.hel.fi/sv under punkten Hälsovårdstjänster >Hälsovårdens personuppgifter.

Resultatet av coronavirustestet kan elektroniskt läsas på Omakanta (omakanta.fi).

Om ditt tillstånd försämras och du inte längre klarar dig hemma

Ring coronavirusrådgivningen i Helsingfors (öppet alla dagar kl. 8–18) på numret 09 310 10024 och vid övriga tider kontakta Jourhjälpen på 116 117. I livshotande I nödsituationer ring 112.

Alla med symtom av smitta hänvisas till coronavirustest

Alla Helsingforsbor med coronavirussymtom hänvisas till coronavirustest. Symtom är bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust att lukt-och smaksinne.

Coronavirus information in different languages 

Coronavirus information in different langauges19.10.2020 15:04