Hoppa till innehållet

Coronavirustestning i Helsingfors


När ska jag söka mig till test?

Personer i alla åldrar som har coronasymtom hänvisas till coronavirustest. Symtomen är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet. Det lönar sig att söka sig till test med låg tröskel och så fort som möjligt. Undvik nära kontakt med andra före testet.

Coronavirustestet visar om du är smittad av coronaviruset. Vid provtagningsställena i Helsingfors görs inte antikroppstester, som visar om du redan haft coronavirussjukdomen. Om du inte har symtom behöver du inte testas.


Agera enligt följande då du anländer till testet

 • Använd munskydd på vägen till och från coronavirustestet.
 • Iaktta god handhygien under resan.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
 • Håll ett avstånd på två meter till andra människor.


Coronavirustest tas endast med tidsbokning

Via Omaolo kan du boka tid till följande provtagningsställen:

 • Östra centrum (Revalsplanen 1 B)
 • Busholmen (Stillahavsgatan 6, byggnad L3)
 • Kronohagen (Estnäsgatan 2, ingång från innergården)
 • Malm drive-in (Malms flygplats gård)
  • Den angivna tiden för testet är en uppskattning, var beredd på att vänta. 

Du kan komma till drive-in-provtagningsstället såväl med bil som till fots, eller med cykel.

Via coronavirusrådgivningen (på 09 310 10024, dagligen kl. 8–18) kan du också boka tid till 17 provtagningsställen runt staden.

Du kan göra en begäran om tidsbokning till en under 16-åring på hälsostationernas chatbot

 • Logga in på chatboten (www.hel.fi/terveysasemat)
 • Välja sedan de testpunkter och tider som passar dig och ange ditt barns personuppgifter.
 • Du får en bekräftelse per sms. Begäran om tidsbokningar handläggs vardagar 8-16. Tjänsten är ny och därför ännu i testbruk. Chatboten betjänar för närvarande på finska

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet uppvisar symtom får barnet inte gå till skolan eller delta i småbarnspedagogik. Barnet ska testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Även om symtomen är lindriga är det speciellt viktigt att utan dröjsmål låta testa barnet om hen eller en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronafall eller har rest utomlands under de senaste 14 dygnen.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Ett barn som uppvisar symtom får inte delta i småbarnspedagogik. Om symtomen fortsätter lönar det sig att reda ut om de beror på en coronavirusinfektion.

Obs: Ett coronatest är alltid nödvändigt om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom.

Läs instruktionerna för vårdnadshavare av dagis- och skolbarn (pdf)

Barn och coronaviruset (THL)

Resor och coronaviruspandemin (THL)


Avbokning av provtagningstid för coronavirus

Du kan avboka din provtagningstid för coronavirus från den här länken: https://turvalomake.hel.fi/perukoronanayteaika?lang=sv

Avbokning av en tid för en närstående eller flera tider kan göras från den här länken: https://turvalomake.hel.fi/perukoronanayteaikatoiselle?lang=sv20.10.2020 09:46