Hoppa till innehållet

Coronavirustestning i Helsingfors

När ska jag söka mig till test?

Sök dig till testning utan dröjsmål om du har minsta misstanke om att du smittats av coronavirus. Symtomen är exempelvis feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet. Det lönar sig att söka sig till test med låg tröskel och så fort som möjligt. Undvik nära kontakt med andra före testet.

Sök dig också till test då Coronablinkern meddelat dig om exponering även om du inte har symtom som tyder på coronavirus.

Coronavirustestet visar om du är smittad av coronaviruset. Vid provtagningsställena i Helsingfors görs inte antikroppstester, som visar om du redan haft coronavirussjukdomen. Vi testar personer med symtom och personer som fått ett meddelande om exponering via Coronablinkern. Om du inte fått ett meddelande om exponering via Coronablinkern och du inte har några symtom behöver du inte söka dig till testning.

Coronavirustest tas med tidsbokning

Tekniska problem med tidsbeställningen till coronavirustest

Det förekommer tekniska problem med tidsbeställningen till coronavirustest. Vi reder ut problemet som bäst. Vi beklagar besväret. Vi meddelar när problemet är åtgärdat. (14.6.2021 kl. 14.37)

Du kan boka tid via symtombedömningen på Omaolo. Som vårdnadshavare kan du sköta ärenden för ett barn under 15 år.


Fyll i en symtombedömning på adressen omaolo.fi

Börja med att göra en symtombedömning. Om du har lindriga symtom kan du beställa tid till coronavirustest via Omaolo. Du får en påminnelse om tidsbeställningen per textmeddelande. Om dina symtom är svåra kommer en yrkesperson att kartlägga din situation efter att du fyllt i symtombedömningen.

Om du fått ett meddelande om exponering i Coronablinkern ska du välja denna punkt i symtombedömningen på Omaolo.

Du kan också boka tid genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). 

Övriga tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117. Det finns gott om lediga tider till coronavirustest, även under samma dag. Trots att antalet smittor sjunker lönar det sig ändå att söka sig till test snabbt om du uppvisar coronavirussymtom.

Du får instruktioner för hur du hittar fram i samband med tidsbeställningen

När du bokar tid får du information om provtagningsställena. Beroende på var testpunkten ligger kan du antingen promenera eller komma med bil, kollektivtrafik eller cykel.   Du kan välja ett passande provtagningsställe från flera runtom Helsingfors.

Öppettiderna för provtagningspunkterna gäller för respektive punkt. Du kan kontrollera öppettiderna t.ex. i samband med tidsbokningen eller på webbplatsen för respektive provtagningspunkt.

Coronatestpunkter i Helsingfors

Coronavirusprovtagning sker endast med tidsbeställning.

Böle, Hartwall Arena, Lokvägen 9 (9lives)
Böle, Mässcentrum, Banmästargatan 14 (HUS)
Böle, Mässcentrum, Bangårdsvägen 17 (Mehiläinen)
Gamlas, Kaari, Kanteletarvägen 1 (Terveystalo)
Hertonäs, Borgbyggarvägen 4 A (Terveystalo)
Kampen, Jakobsgatan 3 (Terveystalo)
Kronohagen, Estnäsgatan 2 (Helsingfors stad)
Lillhoplax , Tilkka, Mannerheimvägen 164 (Pihlajalinna)
Malm, torget vid Malms flygplats (Helsingfors stad)
Mejlans, Biomedicum, Hartmansgatan 8 (HUS)
Munkshöjden, Raumovägen 1 A (Pihlajalinna)
Nedre Dickursby, Oxspannsvägen 31 (9lives)
Nordsjö, Mosaiktorget 2 (9lives)
Åggelby, Kullatorpsvägen 18 (Pihlajalinna)
Ärtholmen, Skeppsgatan 2 (Mehiläinen)
Östra centrum, Kastelholmsvägen 2 (Mehiläinen)
Östra centrum, Revalsplanen 1 B (Helsingfors stad)

Se karta över testpunkterna

Du kan komma till provtagningen med tidsbeställning. Du får behövliga ytterligare uppgifter per sms efter att du har fyllt i symtombedömningen på Omaolo och blivit uppmuntrad att gå på test. Vid behov kan du avboka tiden via länken i meddelandet.

Den angivna tiden för testet är en uppskattning, var beredd på att vänta.

Agera enligt följande då du anländer till testet

  • Använd munskydd på vägen till och från coronavirustestet.
  • Iaktta god handhygien under resan.
  • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Håll ett avstånd på över två meter till andra människor.

Avbokning av provtagningstid för coronavirus

Du kan ändra eller avboka en tid för coronavirustest för dig eller ditt barn på adressen korona.vihta.com. För att ändra eller avboka en tid behöver du en bokningsnyckel och PIN-kod som du fått i textmeddelandet angående tidsbokningen. Du kan också använda stark autentisering på sidan.

Om du avbokar en tid som du har bokat och väljer en ny tid, kan du också välja en annan provtagningspunkt.

Coronavirustest utan tidsbeställning

Mobila coronaprovtagningspunkter i Gamlas, Malm, Gårdsbacka, Östra centrum och Nordsjö

Mobila coronaprovtagningspunkt.

Tidtabell

kl. 9–15.30 Gamlas (Gamlasgården, Sitratorget, nära statyn Unelma)
ti kl. 9–15.30 Malm (på skvären mellan Malmhuset och Malms ämbetshus, Nedre Malms torg 1 / Pehrsstråket)
on kl. 9–15.30 Gårdsbacka (på skvären mellan Gårdsbacka bibliotek och Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3 / Köpvägen 4)
to kl. 9–15.30 Östra centrum (bakom Stoa, på parkeringsplatsen vid Puhos, Åbohusvägen 1 / Korsholmsvägen 2) 
fr kl. 9–15.30 Nordsjö (Nordhuset, Mosaiktorget 2 / Råbergsstråket)

Ta med dig identitetsbevis. Testet är avgiftsfritt. 

Vänligen notera att provtagningen stängs klockan 15.30. Det kan uppstå kö vid provtagningspunkten på morgonen och eftermiddagen. Om du kommer till provtagningen just före provtagningspunkten stängs, vänligen var förbered på att provtagningen kan stängas före man hinner testa alla i kön. Det finns huvudsakligen minst kö klockan 11–13.

Vid testpunkten erbjuds coronavirusprovtagning utan tidsbeställning. Man får tyvärr inga intyg från testpunkten. Vid behov kan du skriva ut ett intyg på negativt testresultat på adressen mincoronainfo.fi.


När du anländer till Finland och Helsingfors från utlandet

Läs Frågor och svar angående coronaviruset och När du anländer till Finland och Helsingfors – information för passagerare 

Information till flygpassagerare på finavia.fi

Coronavirustestning av barn och unga i skolåldern

Barn ska ha med sig en vårdnadshavare när de kommer på provtagning.

När vårdnadshavaren konstaterar att barnet uppvisar symtom får barnet inte gå till skolan eller delta i småbarnspedagogik. Barnet ska testas om hen enligt vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården har symtom som tyder på coronavirusinfektion.

Även om symtomen är lindriga är det speciellt viktigt att utan dröjsmål låta testa barnet om hen eller en familjemedlem har exponerats för ett bekräftat coronafall eller har rest utomlands under de senaste 14 dygnen.

Om ett barn under skolåldern har lindriga symtom kan man följa med situationen hemma i ett par dagar utan testning. Ett barn som uppvisar symtom får inte delta i småbarnspedagogik. Om symtomen fortsätter lönar det sig att reda ut om de beror på en coronavirusinfektion.

Obs: Ett coronatest är alltid nödvändigt om ett barn eller en ungdom i skolåldern har coronavirussymtom.

Råd för personer i karantän

Barn och coronaviruset (THL)

Resor och coronaviruspandemin (THL)

Intyg över coronatest

Om du behöver ett intyg över ett negativt testresultat, kan du hämta det på webbplatsen mincoronainfo.fi.


14.06.2021 13:44