Hoppa till innehållet

Frågor och svar angående coronaviruset

Information om coronaviruset

Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern har larmat behöver du inte låta testa dig om du är symtomfri eller har lindriga symtom.
Läs mer

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/radgivnings/munskydd 
Aktuellt om coronaviruset - Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors


Kan man fortfarande besöka sjukhus, seniorcenter eller serviceboenden?

Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.
Läs mera: Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Håller servicecentraler öppet?

Helsingfors stängd sina servicecentraler från och med tisdagen 28.12.2021 eftersom coronaepidemin har förvärrats. Servicecentralerna är öppna fr.o.m. den 1 mars 2022. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt. Läs mer: Servicecentralverksamhet

Jag har blivit exponerad för coronaviruset, vad skall jag göra?

Läs: Hur ska exponerade personer agera? 

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns på THL:s webbplats här.

COVID-19-undersökningar görs för följande anställda: Vårdpersonal som är av kritisk betydelse för verksamheten inom hälso- och socialvården (sjukhus, hälsostationernas jour och bäddavdelningar, långvårdens och omsorgens verksamhetsenheter, hemvården), om den anställda har symtom på akut luftvägsinfektion (feber, hosta och/eller andnöd).
Om sjukdomsbilden inte är allvarlig, tas COVID-19-proverna först då den anställdas symptom har pågått i minst två dagar. Under den här tiden stannar den anställda hemma.

Hurudana symtom orsakas av coronavirussmittan?

Alla som visar symtom på coronavirussmitta bör testas. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 
THL: Behandling av coronavirussjukdomen och vårdanvisningar

Jag har flunsasymtom, kan de orsakas av coronaviruset?

För närvarade orsakar coronaviruset största delen av luftvägsinfektionerna. 
Läs: Anvisningar för personer med symtom på luftvägsinfektion och coronavirus 

Jag misstänker att jag fått coronavirussmittan, hur skall jag agera?

Läs: Anvisningar för personer med symtom på luftvägsinfektion och coronavirus

Om du får allvarliga symtom, såsom andnöd, och ditt allmäntillstånd försvagas, gör en symtombedömning på Omaolo eller ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (öppen dagligen kl. 8–18) och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117.

Vid en situation som kräver omedelbar vård, till exempel om du har plötslig bröstsmärta, ring nödnumret 112.

I vilka situationer behöver jag en läkares bedömning?

Symtom av en luftvägsinfektion som kräver vård och läkarens bedömning är försämrat allmäntillstånd, feber som varat betydligt länge och andnöd. Om du får sådana symtom, gör en symtombedömning på Omaolo eller ring coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (öppen dagligen kl. 8–18) och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117 och du får instruktioner där.

Vid en situation som kräver omedelbar vård, till exempel om du har plötslig bröstsmärta, ring nödnumret 112.

Var behandlas coronaviruspatienter i Helsingfors?

Från och med den 1 oktober vårdas Helsingforsbor med luftvägssymtom och covid-19 på klientens egen hälsostation. Verksamheten på Dals och Malms coronahälsostationer har upphört den 30 september.

Om en person med luftvägssymtom eller covid-19 behöver sjukskötarens eller läkarens bedömning, lönar det sig att först göra en symtombedömning på omaolo.fi eller kontakta coronavirusrådgivningen tfn 09 3101 0024 (dagligen kl. 8–18) eller servicenumret för din egen hälsostation. Du ska inte komma direkt till hälsostationen, utan alltid kontakta en yrkesutbildad person i förväg per telefon eller elektroniskt.

När ska jag söka mig till test?

12-åringar och äldre

Sök dig till coronavirustest endast om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion OCH

 • om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom eller
 • är gravid eller
 • inte har fått coronavirusvaccin och inte har haft coronavirussjukdom eller
 • hör till riskgruppen för vaskulär ocklusion (se riskfaktorerna på HUS webbplats) eller
 • är yrkesverksam inom social- och hälsovården och arbetar inom omedelbart klient- och patientarbete eller
 • arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster eller
 • en expert inom hälso- och sjukvården har hänvisat dig till test.

Barn under 12 år

Barn under 12 år testas för coronaviruset om de har även lindriga symtom som tyder på coronaviruset, OCH

 • barnet hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering eller
 • barnet bor i samma hushåll med eller regelbundet träffar familjemedlemmar eller personer i den närmaste kretsen som fyllt 16 år och som inte har fått en fullständig vaccinationsserie* eller som har bristfälligt immunskydd (motståndskraft) mot coronaviruset, eller
 • om barnets symtom enligt en läkares bedömning förutsätter ett test.

(*har fått två coronavaccindoser eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Hur ska hörselskadade ta kontakt i coronavirusfrågor?

Det går att ta kontakt med hjälp av en tolk. Om tolktjänster hittar du information till exempel på FPA:s sidor här: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Via stadens e-tjänster (asiointi.hel.fi/sv) får du också kontakt med yrkesutbildade personer. Genom att fylla i symtombedömningen på Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) kan du i medicinskt brådskande ärenden kontakta en yrkesutbildad person dygnet runt.

Via den nationella Information om coronaviruset-telefonrådgivningen får man rådgivning även per textmeddelande på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15.

Var får man tilläggsinformation om coronasituationen i Helsingfors och Finland?

Helsingfors publicerar aktuell information på webbsidan:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner om hur man kan förebygga smitta (www.thl.fi).

Vaccineringarna

Coronavirusvaccinationen kan väcka frågor. Här hittar du de vanligaste frågorna med svar: Coronavaccination

Företagare och affärsverksamhet

Läs korona-aktuellt för företagare:

 • Staden stöder företag och andra organisationer
 • Företagarna i Finland – Allt om corona (på finska) 
 • NewCo Helsinki ger råd åt entreprenörer i coronasituationen


  Resor

  Du ska ha

  • ett i Finland godtagbart intyg över en komplett eller ofullständig vaccinationsserie*,
  • ett intyg över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan eller
  • ett intyg över ett negativt resultat i coronavirustest som har tagits högst 72 timmar före resan.

  Intyget kan kontrolleras. Om ditt intyg är bristfälligt, styrs du till ett coronatest.

  Av barn som är födda 2007 eller senare och av personer som arbetar inom transport- och logistikbranschen krävs inte intyg.

  Vem bör ta ett coronavirustest 72 timmar efter ankomsten till landet?

  Om du har en ofullständig vaccinationsserie eller ett negativt testresultat (minde än 72 timmar

  sedan testet) eller om du anlänt till landet utan intyg, ska du ta ett test tidigast 72 timmar och

  senast 120 timmar efter ankomsten. Försummelse att ta coronatest är straffbar (87 a § i lagen

  om smittsamma sjukdomar).

  *Ytterligare information på thl.fi/matkustajaohje

  Om du inte har något av intygen enligt lagen om smittsamma sjukdomar, ta ett test inom 24 timmar efter ankomsten

  Om du stannar i Finland och du inte har intyg över coronavaccinationer som är godtagbara i

  Finland, intyg över ett negativt resultat i coronavirustest som tagits inom 72 timmar eller intyg

  över en genomgången covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, ska du ta ett coronavirustest omedelbart och senast inom 24 timmar efter ankomsten. Detta gäller inte kryssningsresenärer som lämnar Finland inom 24 timmar.

  Du ska även ta ett andra coronatest tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten

  (se ovan).

  Coronatesterna är obligatoriska i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och försummelse av dem är straffbar. Plikten att ta ett coronavirustest gäller också finländska medborgare.

  Du kan boka en testtid

  • I första hand i Finentry-tjänsten på finentry.fi.
  • På coronarådgivningen i din hem- eller vistelseort.
  • Helsingforsbor kan boka tid
   >på omaolo.fi (endast om du har symtom)
   >på telefonnumret 09 3101 0024, varje dag kl. 8–18.

  Hur mycket kostar testet?

  I Finland är coronavirustest som görs inom den offentliga hälsovården och bokas till exempel genom tjänsten finentry.fi avgiftsfria. Undvik kontakt med andra människor och håll dig hemma eller på ditt övernattningsställe medan du väntar på testresultat. Om testresultatet är negativt behöver du inte längre undvika kontakt med andra människor.

  För vem gäller inte dessa regler?

  Instruktionerna ovan gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller kryssningsresenärer som rest från Finland och som inte har gått i land.

  Personer i arbete uppvisar fraktsedel eller köpebrev. De kan dock testa sig i hamnen. Anvisningar för respektive arbetsuppgifter har utarbetats och delats ut.

  Hur ska jag gå till väga när jag anländer i Helsingfors från utlandet med flyg?

  Läs mer på Finavias webbplats

  Vilka vaccin godkänns?

  En lista på godkända vaccin finns på THL:s webbplats  Resor och coronaviruspandemin

  Skydda dig mot coronaviruset

  • Iaktta god handhygien – tvätta händerna med tvål eller använd handdesinficeringsmedel.
  • Iaktta god hosthygien – hosta i en engångsnäsduk eller i ärmen.
  • Man ska också se till att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd.
  • Använd ansiktsmask när du rör dig på platser där du inte kan hålla tillräckligt avstånd.
  • Ladda ner appen Coronablinkern från appbutiken på din mobil och följ instruktionerna den ger.

  Coronaintyg

  Varifrån kan man få intyg relaterade till corona?

  Som primärt intyg relaterat till corona används EU:s coronaintyg som omfattar intyg över coronavaccination, intyg över personens senaste testresultat och intyg över en genomliden coronavirussjukdom.

  Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. 

  Ytterligare information: EU:s coronaintyg och coronapasset fås från Mina Kanta-sidorna

  Frågor och svar angående skolor

  Ordnas skolarbetet i närundervisning?

  Skolorna fortsätter med närundervisning i början vårterminen. Beslutet häller både grundskolan och andra stadiet.

  Inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet följer man fortfarande hälsosäkerhetsåtgärderna. Dessutom försöker man hålla grupperna isär. Grundskolornas maskrekommendation gäller tredjeklassare och äldre samt studerandena på andra stadiet. Personalen måste använda ansiktsmask på alla stadier, inklusive småbarnspedagogiken.

  Man får inte komma till skolan och läroanstalten om man är sjuk

  Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. Man behöver inte ta ett coronatest.

  De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Man ska fortfarande följa anvisningarna gällande corona samt mask- och säkerhetsrekommendationerna. Helsingfors stads telefonrådgivning om coronaviruset fås på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–18 tfn 09 3101 0024 och på somaliska och arabiska mån–fre kl. 9–12 tfn 09 3104 6300 Ytterligare information om coronatestning: https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/coronavirustest

  Måltider

  Barnen äter huvudsakligen i den egna gruppen/klassen. Matsalen kan användas om mattiderna sprids ut. God hygien beaktas i matlagningen och -distributionen samt under måltiden. Måltidssituationerna och handtvättningen övervakas.

  Meddelas det om eventuell exponering?

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i skolan eller läroanstalten?

  Helsingfors har tillsammans med elva andra kommuner linjerat den 10 januari 2022 att även de som har exponerats i läroanstalter, skolan och daghem inte längre i regel spåras eller sätts i karantän. Spårningen koncentreras på smittor hos riskgrupper och inom social- och hälsovården. Omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna och man kan för tillfället bli smittad i praktiken var som helst. Smittspårningen kan längre knappt begränsa spridningen av epidemin.

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Frågor och svar angående småbarnspedagogiken

  Kan ett snuvigt barn tas till daghem?

  Barn och unga med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till läroanstalten, skolan eller daghemmet. Det behövs inte att söka sig till coronatest. De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Kan ett symptomfritt barn som fått ett positivt testresultat komma till dagis?

  Testning av symptomfria barn rekommenderas inte. Om ett symptomfritt barn ändå har fått ett positivt resultat av ett hemtest rekommenderas det att barnet vårdas hemma i minst fem dygn. Ett barn med lustvägssymptom ska vårdas hemma tills symptomen försvunnit eller lättat betydligt och barnet orkar delta i småbarnspedagogiken.

  Ska jag använda ansiktsmask när jag hämtar barnet från daghemmet?

  Tills vidare rekommenderas det att man använder ansiktsmask inomhus. Vi följer nationella anvisningar.

  Varför rekommenderas det att daghemspersonalen ska använda ansiktsmask?

  Masken minskar risken för coronavirussmitta.

  Användning av mask i lekparker

  I lekparkernas inomhuslokaler ska man använda ansiktsmask. Vi följer nationella anvisningar.

  Beaktas barnets frånvaro på grund av corona i dagvårdsavgiften?

  Om barnet på grund av sjukdom och/eller coronakarantän är frånvarande från småbarnspedagogiken i minst elva verksamhetsdagar under samma kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar hälften av månadsavgiften. Ingen klientavgift tas ut ifall barnet på grund av sjukdom är frånvarande alla verksamhetsdagar i månaden.

  Under tiden för frivillig karantän tas den ordinarie avgiften ut.

  Hur får jag veta om mitt barn har exponerats i daghemmet?

  Helsingfors har tillsammans med elva andra kommuner linjerat att även de som har exponerats i daghem, läroanstalter eller skolor inte längre i regel spåras eller sätts i karantän. Spårningen koncentreras på smittor hos riskgrupper och inom social- och hälsovården. Omikronvarianten sprider sig snabbare än de tidigare virusvarianterna och man kan för tillfället bli smittad i praktiken var som helst. Smittspårningen kan längre knappt begränsa spridningen av epidemin.

  Barn med lindriga symtom i luftvägarna (hosta, snuva, feber i några dagar) bör stanna hemma. När symtomen är borta eller när barnet har mått klart bättre i några dagar, kan han eller hon gå tillbaka till daghemmet. Det är inte nödvändigt att söka sig till coronatest. De familjemedlemmar som inte har symtom kan gå och arbeta om distansarbete inte är möjligt, och barn och unga som inte har symtom kan gå till småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten. Som tur är har barn och unga coronavirus oftast med lindriga symtom.

  Inom småbarnspedagogiken, i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet följer man fortfarande hälsosäkerhetsåtgärderna. Dessutom försöker man hålla grupperna isär. Grundskolornas maskrekommendation gäller tredjeklassare och äldre samt studerandena på andra stadiet. Personalen måste använda ansiktsmask på alla stadier, inklusive småbarnspedagogiken.

  I den förändrade situationen avvecklar man centraliserad informering av eventuella exponeringar inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna. Chefen för skolan, daghemmet eller läroanstalten kan meddela om coronaviruset på allmän nivå i daghemmet, skolan eller läroanstalten, om man känner till rikligt med sjukdomsfall.

  Andra frågor gällande coronaviruset

  Hur ansöker jag om dagpenning vid smittsam sjukdom?

  Du kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom med beslut om isolering eller karantän från den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

  Nu kan du ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom även med intyget över sjukledighet. Sjukförsäkringslagen ändrades tillfälligt i slutet av februari. Läs mer: Ersättning för förlorad inkomst

  Jag är ensamförsörjare och orolig för att jag själv insjuknar på grund av coronaviruset. Hur klarar jag då av ta hand om mitt barn?

  Socialarbetarna vid barnfamiljers socialrådgivning hjälper dig. Telefonen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 09 3101 5454. Tjänsten har låg tröskel och du kan vända dig till oss om du är orolig. Vi kan tillsammans fundera på olika alternativ för hjälp i fall du skulle bli sjuk, så att du själv kan vila ut och bli återställd. Den elektroniska knappen ”Behöver hjälp” finns på www.hel.fi/familjestod. Om du vill ha rådgivning om socialtjänster eller veta hur du söker förmåner eller stöd, kan du ta kontakt med socialrådgivningen vid vuxensocialarbete vardagar kl. 9–16 på numret 09 310 44400. Du kan också gå in på chatten som finns på www.hel.fi/sosiaalineuvonta. Chatten betjänar på finska.

  Frågor gällande nya begränsningar

  Frågor om att ordna privata tillställningar, offentliga utrymmen och om hobbyverksamhet, titta på rekommendationer och begränsningar. • 28.03.2022 12:59