Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge

Översikten över covid-19-läget i Helsingfors. 


Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Situationen 26.10.2020

 • Antal infektioner 4846
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 32,4 %
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 379
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 58
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 814
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 124
 • Avlidna helsingforsborna 177
 • Avlidna vårdhemkunder 93

Situationen 25.10.2020

 • Antal infektioner 4802
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 32,1 %
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 378
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 58
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 791
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 121
 • Avlidna helsingforsborna 177
 • Avlidna vårdhemkunder 93

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 14.10.2020)

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 30.9.2020)

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronasituationen i Helsingfors 22.10

 • Under den senaste veckan har det i genomsnitt konstaterats 64 nya coronavirusfall per dag (totalt 446). Det här är ett större antal än veckan innan.
 • Det är beaktansvärt att under de fyra senaste dagarna har det ändå konstaterats färre fall i genomsnitt (51 fall per dag i genomsnitt).
 • Liksom tidigare har smittor i synnerhet konstaterats hos unga vuxna.
 • För tillfället lyckas man inte spåra smittokällan genom smittspårningen i 25 % av fallen.
 • Provtagningens kapacitet räcker bra just nu, och dröjsmålet i analysskedet håller också på att bli kortare, även om det fortfarande räcker betydligt längre än ett dygn.
 • Provtagningsnätverket är nu mer omfattande än tidigare – det finns åtskilliga samarbetspartner och testställen runt om i staden.
 • Av Helsingforsbors prover som analyserats i HUSLAB är 2,6 procent positiva för tillfället.
 • På sjukhusavdelningarna är situationen lugn, på HUS och Helsingfors avdelningar finns totalt färre än 20 coronaviruspatienter från Helsingfors.

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 12.10-18.10

I tabellen anges antalet personer som exponerats för coronaviruset och antalet upptäckta smittor under föregående vecka per daghem, skola och elev i daghem, skolor och läroverk i Helsingforsregionen.
Helsingfors publicerar från den 23 september 2020 namnen på de daghem, skolor och läroverk där smittor har påträffats och exponering har skett. Vi publicerar inte namn på små skolor och daghem för att skydda parternas integritet. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

De exponerade har förordnats i karantän. Vårdnadshavare, studerande och personal i de daghem, skolor och läroverk där exponeringar har skett har fått ett meddelande om exponeringen.

I stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor finns sammanlagt 44 260 elever, medan i privata och statliga skolor på grundskolenivå finns cirka 10 400 elever. Sammanlagt finns 54 660 elever.
Antalet barn inom svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik uppgår till sammanlagt 28 805.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar ​  Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal )​ Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal )​
Exponering i 8 daghem

Päiväkoti Aapiskukko 35 4
Päiväkoti Laajasuo 57 1
Päiväkoti Leppäsuo 33 1
Päiväkoti Kylätie 13 1
Päiväkoti Porolahti <5 1
Päiväkoti Roihuvuori 52 1
Päiväkoti Siilitie 24 2
Päiväkoti Vartiokylä 34 1
Exponering i följande 12 grundskolor

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 29 1
Helsingin yhteislyseo 45 1
Herttoniemen yhteiskoulu 29 1
Kaisaniemen ala-asteen koulu Spårning av exponerade pågå
2
Keinutien ala-asteen koulu 20 2
Laakavuoren ala-asteen koulu 6 1
Lauttasaaren ala-asteen koulu 72 2
Malmin peruskoulu 47 2
Poikkilaakson ala-asteen koulu 63 1
Porolahden peruskoulu 34 1
Puistopolun peruskoulu 38 4
Taivallahden peruskoulu 20 2
Exponering i följande 5 gymnasier, läroverk och/eller högskolor

Stadin ammattiopisto Abraham Wetterintie
60 1
Haaga-Helia, campus i Malm 20 1
Ammattiopisto LIVE 21 3
International School of Helsinki 1 1
Helsingfors universitet farmaceutiska fakulteten
5 2


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 5.10-11.10

I tabellen anges antalet personer som exponerats för coronaviruset och antalet upptäckta smittor under föregående vecka per daghem, skola och elev i daghem, skolor och läroverk i Helsingforsregionen.
Helsingfors publicerar från den 23 september 2020 namnen på de daghem, skolor och läroverk där smittor har påträffats och exponering har skett. Vi publicerar inte namn på små skolor och daghem för att skydda parternas integritet. Uppgifterna uppdateras varje onsdag.

De exponerade har förordnats i karantän. Vårdnadshavare, studerande och personal i de daghem, skolor och läroverk där exponeringar har skett har fått ett meddelande om exponeringen.

I stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor finns sammanlagt 44 260 elever, medan i privata och statliga skolor på grundskolenivå finns cirka 10 400 elever. Sammanlagt finns 54 660 elever.
Antalet barn inom svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik uppgår till sammanlagt 28 805.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar ​  Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal )​ Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal )​
Exponering i 10 daghem

Päiväkoti Jätkäsaari 72 1
Päiväkoti Tunturi 15 1
Päiväkoti Ahti 8 1
Päiväkoti Poutapilvi 21 1
Päiväkoti Porolahti-Tammisalo 22 1
Päiväkoti Taneli 21 1
Päiväkoti Rastila 14 1
Päiväkoti Floora 4 1
Päiväkoti Loimi 10 1
Päiväkoti Lassi ja Niitty 48 1
Exponering i följande 12 grundskolor

Puistolan peruskoulu 25 1
Vartiokylän yläaste 21 1
Pitäjämäen peruskoulu 23 1
Kruunuhaan yläaste 99 3
Kankarepuiston peruskoulu 11 1
Helsingin Uusi Yhteiskoulu 26 1
Hiidenkiven peruskoulu 1 1
Herttoniemenrannan ala-aste 31 1
Myllypuron peruskoulu 24 1
Puotilan ala-aste 33 2
Puistopolun peruskoulu 40 4
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 21 4
Exponering i följande 3 gymnasier, läroverk och/eller högskolor

Stadin ammattiopisto Prinsessvägen
9 1
Stadin ammattiopisto Holkvägen 8 1
Alppilan lukio 3 2


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors

14.10.2020 Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel)

30.9.2020 Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel)

 • Smittosituationen har klart försämrats. Under de två senaste veckorna har ungefär 26 fall av smitta framkommit varje dag men under den senaste veckan har 34 fall framkommit varje dag.
 • Smittorna fördelas väldigt jämnt över befolkningen och bostadsområdena.
 • Det är främst unga vuxna som drabbats av smitta och flest fall finns bland 20-24-åringar (23% av de smittade).
 • För tillfället görs ungefär 1300 test per dag (huslab) och ungefär hos ungefär 1,5% av de testade konstateras smitta.
 • Möjligheterna att få test gjorda är goda. Onsdagen 30.9 öppnades en ny provtagningsplats på det tidigare flygfältet i Malm och testningskapaciteten har ökat märkbart.
 • För närvarande tar analysen av proverna i genomsnitt mer än 40 timmar, därför måste man vänta i genomsnitt 2 dygn på ett svar på provet.
 • Unga och unga vuxna har gått på tester mycket flitigt och personer i åldern 10-24 är betydligt mer benägna att gå på test än personer i andra åldersgrupper.27.10.2020 11:30