Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 14.01.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 11,751
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 29,7 %
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 453
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 69
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 886
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 135
 • Avlidna helsingforsborna 236
 • På sjukhusvård 15

Situationen 13.01.2020 – Helsingfors

 • Antal infektioner 11,612
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 29,5%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 452
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 69
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 895
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 137
 • Avlidna helsingforsborna 236
 • Avlidna vårdhemkunder 115

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 13.01.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 23.12.2020) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 04.01-10.01.2021

Upgifterna publiceras följande gång 20.1.2021.

I tabellen anges antalet personer som exponerats för coronaviruset och antalet upptäckta smittor under föregående vecka per daghem, skola och elev i daghem, skolor och läroverk i Helsingforsregionen.

Helsingfors publicerar från den 23 september 2020 namnen på de daghem, skolor och läroverk där smittor har påträffats och exponering har skett. (*) Vi publicerar inte uppgifter om antalet smittade och exponerade i små skolor och daghem för att skydda parternas integritet. Denna information uppdateras vanligtvis varje onsdag senast kl. 16.00.

De exponerade har förordnats i karantän. Vårdnadshavare, studerande och personal i de daghem, skolor och läroverk där exponeringar har skett har fått ett meddelande om exponeringen.

I stadens svensk- och finskspråkiga grundskolor finns sammanlagt 44 260 elever, medan i privata och statliga skolor på grundskolenivå finns cirka 10 400 elever. Sammanlagt finns 54 660 elever.Antalet barn inom svensk- och finskspråkig småbarnspedagogik uppgår till sammanlagt 28 805.

Barn, skolbarn och studerande kom tillbaka från jullovet stegvis under vecka ett.

Antal daghem, skolor och läroinrättningar Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)​
Exponering i följande daghem

Päiväkoti Mestari <5 1
Exponering i följande grundskolor

Hoplaxskolan, Munksnäsenhet 18 1
Maatullin ala-asteen koulu 5 1
Malminkartanon ala-asteen koulu 20 1
Marjatta-koulu <5 1
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor

Stadin ammattiopisto / Prinsessatie <5 1


Exponering och smittofall för coronaviruset i daghem, skolor och läroinrättningar 14.12-20.12.2021

Antal daghem, skolor och läroinrättningar
Exponering i föjande daghem
Antal exponeringar sammanlagt (barn, elever, studerande och personal) Smittofall sammanlagt (barn, elever, studerande och personal)
Oulunkylä english kindergarten * *
Päiväkoti Franzenia
12 1
Päiväkoti Fregatti * *
Päiväkoti Hattula
* *
Päiväkoti Himmeli
5 1
Päiväkoti Kalasatama 20 2
Päiväkoti Kamppi <5 1
Päiväkoti Laakavuori 24 2
Päiväkoti Lapinmäki 24 1
Päiväkoti Lehdokki * *
Päiväkoti Majava <5 1
Päiväkoti Marmori <5 3
Päiväkoti Myrskyluoto 20 1
Päiväkoti Nurkka 21 1
Päiväkoti Pihapirtti 6 2
Päiväkoti Pikkuprinssi
12 1
Päiväkoti Puotila
25 2
Päiväkoti Troolari
* *
Päiväkoti Vaahtera
20 4
Päiväkoti Vikkeri
30 5
Exponering i följande grundskolor


Aurinkolahden peruskoulu 8 1
Haagan peruskoulu 12 1
Helsingin kansainvälinen koulu 14 1
Helsingin yhteislyseo 5 2
Jätkäsaaren peruskoulu <5 1
Kalasataman peruskoulu 8 1
Kankarepuiston peruskoulu
16 2
Keinutien ala-aste
15 2
Konalan ala-aste
<5 1
Kottby lågstadieskola
11 1
Latokartanon peruskoulu
<5 1
Malmin peruskoulu
36 2
Merilahden koulu
7 1
Myllypuron peruskoulu
Spårning av exponerade pågår
4
Pasilan peruskoulu
Spårning av exponerade pågår
5
Pitäjänmäen peruskoulu
27 1
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
<5 1
Puistolan peruskoulu
16 1
Puistolanraitin ala-aste
12 1
Siltamäen ala-aste
16 1
Strömbergin ala-aste
10 1
Tapanilan ala-aste
9 1
Töölön ala-aste 40 1
Vallilan ala-asteen koulu 5 1
Vartiokylän ala-aste
22 2
Vesalan peruskoulu
Spårning av exponerade pågår
1
Viikin normaalikoulu
5 1
Vuoniityn peruskoulu
21 1
Exponering i följande gymnasier, läroverk och/eller högskolor


Inga exponerade


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 13.01.2021


Uppgifterna publiceras följande gång 27.1.2021.

Information per postområde 13.01.2021

Excel 13.01.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 13.01.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

Kommentarer 13.01.2021

 • Under de tre senaste veckorna har smittoläget vad gäller antalet nya fall stabiliserats på en bättre nivå än i början av december 2020. Antalet smittor är dock fortfarande stort. 
 • Inom en vecka har det konstaterats cirka 65 nya smittor per dygn, från de senaste tre veckorna är antalet 68 smittor per dygn. 
 • När smittorna granskas enligt område bor de smittade överallt i Helsingfors, och det finns enskilda postnummer med hög incidens i alla väderstreck. 
 • Den höga incidensen i Mellersta Tölö förklaras av epidemin som brutit ut på en lokal boendeenhet, som sedan begränsades genom karantän- och sållningsåtgärder. 
 • I granskningen enligt åldersgrupp upprepas den tidigare fördelningen. Det förekommer flest smittor bland unga vuxna (20–39-åringar). När man beaktar åldersgruppernas storlek i befolkningen utjämnas situationen betydligt, och i praktiken är antalet smittor lika stort i åldersgrupperna 10–59. 
 • Antalet smittor hos personer som talar ett annat språk än finska och svenska är på samma nivå som tidigare och representerar cirka en tredjedel av smittorna. 
 • För tillfället försätts cirka 200–300 personer i karantän per dag på grund av exponering genom närkontakt. 
 • För tillfället får man tid till provtagning utan dröjsmål och provtagningsnätverket är omfattande. 
 • Provsvaret kommer i regel inom ett dygn, i genomsnitt på 13 timmar. 
 • Inga dröjsmål förekommer för tillfället i smittspårningen. 
 • Under de tre senaste veckorna har cirka 4,4 procent av Helsingforsbornas prover varit positiva. Motsvarande tal för prover tagna på flygplatsen är 2 procent. 
 • För tillfället testar folk sig för lite. När antalet prover är lågt är det möjligt att en del smittor inte upptäcks. 
 • Stadsborna uppmuntras att söka sig till test så fort symtom uppstår. 

 
Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret 23.12.2020

Information per postområde 23.12.2020

Excel 23.12.2020: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 23.12.2020: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

Kommentarer 23.12.2020

 • Under de senaste två veckorna har smittläget vänt mot det bättre. Det finns fortfarande mycket smittor, men det dagliga antalet smittor har tydligt minskat.
 • Nu konstateras cirka 81 nya smittor per dag (senaste 7 dygnen).
 • När man granskar fallen på postnummernivå bor de smittade genomgående i Helsingfors och enskilda postnummer med hög incidens finns i alla väderstreck.
 • Vid granskning enligt åldersgrupp upprepas fördelningen och de flesta smittorna förekommer hos unga vuxna (20–39-åringar). När man beaktar åldersgruppernas storlek i förhållande till befolkningen, utjämnas läget.
 • Antalet smittor hos personer som talar ett annat språk än finska och svenska ligger på samma nivå som tidigare och de står för cirka en tredjedel av fallen.
 • För tillfället försätts cirka 300–600 personer i karantän per dag på grund av exponering genom närkontakt, enskilda dagar kan det emellertid förekomma till och med 700 exponeringar.
 • I praktiken får man tid till provtagningen utan dröjsmål. Man strävar ständigt efter att förbättra den regionala tillgången. Pop-up provtagning har varit populärt och det fortsätter man med efter julen.
 • Majoriteten av proverna blir färdiga inom ett dygn och i genomsnitt kommer svaret redan inom 13 timmar.
 • Cirka 2,4 % av helsingforsarnas provtagningar är positiva (medeltal av de 3 senaste dagarna). Motsvarande siffra för flygplatskontrollerna är 1,3 %
 • Smittspårningskön har minskat under den senaste veckan och spårningen kan i nuläget påbörjas snabbare.


15.01.2021 17:45