Hoppa till innehållet

Eventuella exponeringar på allmänna platser i Helsingfors

Så här förebygger du exponering för coronavirus:

 • använd ansiktsmask
 • se till att du håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd 
 • se till god hand- och hosthygien

 • Vi uppdaterar på den här sidan uppgifter om eventuella exponeringar på allmänna platser i Helsingfors. Exponeringarna gäller endast fall som Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet har fått kännedom om. På sidan listas endast de platser där alla exponerade eventuellt inte har nåtts. 

  Listan innehåller bara de eventuella exponeringsplatser som Epidemiska verksamheten känner till. Exponering kan även ha inträffat på andra platser.

  Exponering på offentliga platser fastställs mycket rikligt för ögonblicket. Särskilt smittofall vid besök på restauranger med utskänkningsrättigheter har fastställts. Risken för exponering i restauranger med utskänkningsrättigheter har ökat.

  Uppgifter om platser och tider för eventuella exponeringar uppdateras på den här sidan på vardagar. På platserna på listan kan man ha blivit exponerad för coronaviruset inom de 10 senaste dygnen. Från listan raderas ställen där exponeringen har skett för över tio dagar sedan och för vilka karantäntiden enligt THL är förbi.

  Företag och aktörer på listan har meddelats om exponeringen genast när den epidemiologiska verksamheten har fått veta om den.

  Platser och tider för exponeringar

  Uppgiften tillsatt Plats Adress Exponeringsdag
  7.12 BasBas Kulma (restaurang) Fabriksgatan 27–29 2.12
  7.12 Café Ekberg (restaurang) Bulevarden 9 5.12
  7.12 Café Succès (restaurang) Högbergsgatan 2 4.12
  7.12 Capperi (restaurang) Brofogdevägen 9 4.12
  7.12 Gurkha (restaurang) Skidlöparvägen 1 4.12
  7.12 Kaarle XII (bar) Kaserngatan 40 3.12
  7.12 Kaivohuone (bar) Stora Allén 1 4.12
  7.12 Skidilä (restaurang) Annegatan 30 3.12
  7.12 Talin Kartano (restaurang) Taliallen 12 2.12
  3.12 Antell Sakkaroosi (restaurang) Mannerheimvägen 15 29.11
  2.12 Ichiban, Kampen (restaurang) Urho Kekkonens gata 1 29.11
  2.12 Taco Bell Flamingo (restaurang) Balansvägen 14 27.11


  Hur man ska gå tillväga om man har varit på ett ställe med exponeringar under tidpunkten i fråga

  Om du har varit på ett ställe som anges på listan under tidpunkten i fråga ska du hålla koll på ditt mående under följande 14 dygnen efter exponeringen.

  Symtom på smitta är t.ex. feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinne.

  Om du uppvisar ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset ska du beställa tid för coronavirustest (se instruktionerna nedan).

  Kom ihåg och använda munskydd, ha hand om god handhygien och hålla avstånd till andra personer.

  Smittspårarna är i kontakt med dig om du försätts i karantän. Om du vet att du har blivit exponerad, t.ex. om din kontakt har berättat att hen blivit smittad, ska du undvika sociala kontakter. Låt dig testas när det har gått minst fem dagar från exponeringen.

  Instruktioner för hur man beställer tid till coronavirustest

  För att beställa tid ska du göra en symtombedömning på nätet på Omaolo.fi eller ringa Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

  Utanför coronavirusrådgivningens servicetider ska du vid brådskande fall kontakta Jourhjälpen, tfn 116 117. I nödfall ring 112.

  Du kan också komma till provtagningen utan tidsbeställning till Gamlas, Malms, Gårdsbackas eller Östra centrums testpunkter samt den mobila testpunkten i Nordsjö. Se tidtabellen för den mobila testningspunkten.

  Ytterligare information om coronavirussmittan, -testningen och karantänen:

  Misstänker du coronavirus?
  Coronavirustestning i Helsingfors
  Råd för personer som är i karantän  07.12.2021 16:49

  Begränsningarna i Helsingfors

  I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors.

  Gå till webbplats

  Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

  Gör detta om du misstänker coronavirusinfektion.

  Gå till webbplats