Hoppa till innehållet

Översikt över Helsingfors coronavirusläge


Situationen 25.11.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 43,685
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 24,2%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1,166
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 178
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 2,324
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 355
 • Avlidna helsingforsborna 502
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 27
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Situationen 24.11.2021 – Helsingfors

 • Antal infektioner 43,521
 • Helsingfors andel av Finlands infektioner 24,2%
 • Antal nya infektioner:
  - föregående 7 dagar 1,193
  - föregående 7 dagar per 100 000 invånare 182
  - antal nya infektioner, föregående 14 dagar 2,320
  - föregående 14 dagar per 100 000 invånare 354
 • Avlidna helsingforsborna 500
 • Coronapatienter vid Helsingfors stads sjukhus 27
 • Coronapatienter från Helsingfors vårdas även på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar vid HUS sjukhus

Länkar:

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 17.11.2021) / PDF

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer (Excel, 03.11.2021) / PDF

THL: Lägesöversikt om coronaviruset

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram


Eventuella exponeringar på allmänna platser i Helsingfors

Se listan över eventuella exponeringar


Rapporteringen om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor upphör

Sedan den 23 september 2020 har Helsingfors varje vecka publicerat information om daghemmens, skolornas och läroanstalternas exponeringar och smittor. Den 20 september 2021 uppdaterade Institutet för hälsa och välfärd (THL) anvisningarna om coronatestning av barn under 12 år. Samtidigt uppdaterade THL definitionen av exponering för corona i skolor, i läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. 

På grund av de betydande ändringarna i anvisningarna för coronatestning av barn samt smittspårningen inom småbarnspedagogiken och i skolmiljön är den nuvarande rapporteringen av exponeringssituationer inte längre jämförbar med den tidigare, och därför upphör rapporteringen. Den sista rapporten publicerades på onsdagen den 29 september. 

Enligt THL har risken för smitta till exempel i skolorna visat sig vara liten. Under läsåret 2020–2021 smittades endast 1,9 procent av de fler än 95 000 personer som exponerades inom småbarnspedagogiken, i skolor eller i läroanstalterna. 

I exponeringssituationer i daghem, skolor och läroanstalter kommer man enligt THL:s anvisningar att utreda vem som verkligen exponerats, alltså de som personen med coronavirussmitta faktiskt varit i närkontakt med. Man kommer fortsättningsvis att kontakta vårdnadshavare om exponering och ge dem anvisningar.

Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 17.11.2021Information per postområde 17.11.2021

Excel 17.11.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 17.11.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer


Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnumret — 03.11.2021


Information per postområde 03.11.2021

Excel 03.11.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer

PDF 03.11.2021: Antalet coronavirusinfektioner i Helsingfors enligt postnummer26.11.2021 10:30