Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus 4.12.2020 - 31.1.2021

Eftersom Helsingfors är i spridningsskedet av coronaviruset är vi tvungna att begränsa besöken. Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.

Anvisningar för besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

 • Besökare kan träffa boende inomhus, men man skall alltid komma överens om besöket på förhand.
 • Boende får ta emot besök en gång om dagen. Vi rekommenderar att besöken är korta. Ca 15 minuter är en passlig längd för besöket. En person kan besöka i taget.
 • Vårdpersonalen tar emot besökare före besöket och beättar om skyddsåtgärderna.
 • Alla besökare får ett mun- och nässkydd som ska användas under hela besöket.
 • Besökarna ska vara noga med handhygienen. 
 • Man får komma på besök endast då man är frisk.
 • Man ska också se till att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 2 meter. Det är till exempel inte möjligt att kramas.

Även besök utomhus möjliga

 • Ifall vädret och den boendes mående tillåter, rekommederar vi i första hand utomhusbesök.
 • Även utomhusbesök skall kommas överens om på förhand.
 • Besök utomhus får vara högst 30 minuter långa och besökarna får vara högst två åt gången.
 • Munskydd ska även användas ute och ett säkerhetsavstånd på ca två meter ska hållas.

Sjukhusbesök i Helsingfors

Anhöriga och vänner kan inte besöka sjukhuset 4 december 2020 — 31 januari 2021. Patienter kan inte heller mötas utomhus.

Besök hos patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka är fortfarande möjliga. Kom överens om besöket separat med sjukhuspersonalen.

Du kan vara i kontakt med din närmaste per telefon.

07.01.2021 12:18