Hoppa till innehållet

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus

Syftet med begränsningarna är att skydda patienterna, klienterna och personalen från coronaviruset.

Anvisningar för besök inomhus på seniorcenter, servicehus och vårdhem

 • Besökare kan träffa boende inomhus.
 • Alla besökare får ett kirurgiskt mun-nässkydd som måste användas under hela besöket
 • Högst två personer kan besöka en närstående åt gången. Du kan besöka din närstående en gång per dag.
 • Enskilda besök är inte tidsbegränsade.
 • Skötare tar emot besökarna före besöket och ger dem anvisningar om skyddspraxis.
 • Besökare måste iaktta god handhygien.
 • Du får komma på besök endast om du är frisk.
 • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till andra människor.
 • Om det förekommer coronavirusinfektioner i enheten, kan besök tillfälligt förbjudas tills epidemirisken har gått över.

Även besök utomhus möjliga

 • Ifall vädret och den boendes mående tillåter, rekommederar vi i första hand utomhusbesök.
 • Antalet besökare eller besök per dag avgränsas inte.
 • Enskilda besök är inte tidsbegränsade.
 • Man ska även utomhus använda munskydd, hålla tillräckligt avstånd och sköta om god handhygien.

Sjukhusbesök i Helsingfors

Besök inomhus

Högst två besökare åt gången är tillåtna. Patienten får ta emot besökare högst två gånger per dag. Besöken äger rum i patientrummen. Det är inte tillåtet att vistas i avdelningens allmänna lokaler. Enskilda besök är inte tidsbegränsade.

Besök utomhus

Antalet besökare eller besök per dag eller besökens längd avgränsas inte. Vi hoppas att du i mån av möjlighet i första hand träffar din anhöriga utomhus. Vi rekommenderar att du tar med dig en egen flaska handsprit.

Skyddsåtgärder, hygien och säkerhetsavstånd

Före besöket får alla besökare ett kirurgiskt mun- och nässkydd eller en FFP2-mask som ska användas under hela besöket. Vårdarna visar hur skyddet ska användas. Var också noga med handhygienen. Handsprit finns tillgänglig i sjukhusets lokaler. Se till att du håller ett tillräckligt långt säkerhetsavstånd till din anhöriga och andra patienter under besöket.

Du kan inte besöka sjukhus om du har ens lindriga symtom som tyder på coronaviruset. Vänligen notera att personer som har exponerats för coronaviruset rekommenderas att undvika kontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn, och detta gäller även för besök i sjukhus.

Du kan be om mer information om besök på sjukhuset där din anhöriga vårdas.


Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
13.04.2022 13:52