Hoppa till innehållet

Anvisningar för personer med symtom på luftvägsinfektion och coronavirus

Smittspårning genomförs enbart i boendeenheter för riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter. Läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar kan förordna smittade personer i isolering eller exponerade personer i karantän om det är nödvändigt för att undvika sjukdomsspridningen.

Hemvårdsanvisningar för personer med coronavirussjukdom

För närvarade orsakar coronaviruset största delen av luftvägsinfektionerna. För att förebygga spridningen av coronaviruset och de övriga luftvägsinfektionerna är det viktigt att en person med symtom stannar hem och återhämtar sig samt följer de rådande anvisningarna.

Anvisningar för egenvård av coronavirussjukdomen finns på THL:s webbplats.

Gör så här om du har långvariga symtom eller behöver bedömning av ett proffs

 • Bedöm symtom i webbtjänsten Omaolo.fi
 • Fråga råd av chatbotten på www.hel.fi (livechat vardagar kl. 9-14).

Om du inte kan bedöma dina symtom i Omaolo, ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8–16. Observera att man inte kan boka tid för coronavaccination från coronavirusrådgivningen. Boka tid för vaccination i tjänsten Maisa.fi eller genom att ringa din hälsostation mån-fre kl. 8–16. Du kan också fråga om råd i chattboten på hel.fi-sidorna (livechatt-möjlighet vardagar kl. 9–14) som du kan komma till från ikonen i nedre högra hörnet på denna sida.

Om du har mer allvarliga symtom såsom andnöd eller allmänt mår sämre och funderar på att söka dej till jouren, ring jourhjälpen tfn 116 117.

I nödfall ring nödnumret 112 (t.ex. plötslig bröstsmärta).

Om du har symtom, stanna hemma och undvik

 • att gå till arbetsplatsen, daghemmet, skolan eller läroanstalten,
 • att gå till affären, restaurangen eller andra offentliga utrymmen,
 • att gå till hobbyverksamheten.
 • kollektivtrafiken,
 • att inbjuda gäster hos dig.

Du kan vara i kontakt med enbart de personer som bor i samma hushåll. Om de är friska, kan du vid mån av möjlighet försöka hålla avstånd till dem till exempel genom att sova och äta separat.

De asymtomatiska personer som bor med dig ska följa anvisningarna för exponerade personer nedan.

Coronavirusinfektion kan medföra risk för tromboser

Coronavirusinfektion kan medföra en större risk för ventromboser. En del insjuknade har fördel av injicering av läkemedel som förebygger ventromboser.

Om du endast uppvisar lindriga symtom finns det vanligen inga behov för att inleda medicineringen.

Om det utifrån riskfaktorerna för trombos finns skäl att göra en bedömning, vänligen kontakta din hälsostation per telefon eller i Maisa.fi-tjänsten mån-fre kl. 8-16. Om du är gravid och du har riskfaktorer för trombos, vänligen kontakta din rådgivningsbyrå.

Mer information: Risk för blodpropp som orsakas av coronavirussjukdom – patientens egen bedömning (HUS)

Hur länge ska du stanna hemma?

Stanna hemma tills du är asymtomatisk eller dina symtom tydligt har avtagit. Vi rekommenderar att du iakttar god hand- och hosthygien och undviker onödiga kontakter tills det har gått ungefär fem dygn sedan dina symtom började.

Vid behov kan du ansöka om sjukfrånvaro enligt arbetsplatsens sjukskrivningspraxis.

Behöver ett hemtest bekräftas med laboratorietest?

Ett positivt hemtestresultat behöver vanligen inte bekräftas med laboratorietest.

Ett positivt hemtestresultat behöver inte heller bekräftas, om en person som bor i samma hushåll redan har bekräftats att ha en coronavirusinfektion genom laboratorietest.

Om du har symtom och får ett negativt hemtestresultat, kan du, om du vill, ta testet på nytt efter 2–3 dagar om dina symtom kvarstår.

I vilka situationer ska ett positivt testresultat bekräftas i laboratoriet?

12-åringar och äldre

Sök dig till coronavirustest endast om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion, OCH

 • om du hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom eller
 • är gravid eller
 • inte har fått coronavirusvaccin och inte har haft coronavirussjukdom eller
 • hör till riskgruppen för vaskulär ocklusion (se riskfaktorerna på HUS webbplats) eller
 • är yrkesverksam inom social- och hälsovården och arbetar inom omedelbart klient- och patientarbete eller
 • arbetar inom omsorgs- eller handikapptjänster eller
 • en expert inom hälso- och sjukvården har hänvisat dig till test.

Barn under 12 år

Barn under 12 år testas för coronaviruset om de har även lindriga symtom som tyder på coronaviruset, OCH

 • barnet hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom på grund av sjukdom eller medicinering eller
 • barnet bor i samma hushåll med eller regelbundet träffar familjemedlemmar eller personer i den närmaste kretsen som fyllt 16 år och som inte har fått en fullständig vaccinationsserie* eller som har bristfälligt immunskydd (motståndskraft) mot coronaviruset, eller
 • om barnets symtom enligt en läkares bedömning förutsätter ett test.

(*har fått två coronavaccindoser eller haft en coronavirusinfektion och fått en vaccindos)

Du kan boka tid för ett coronavirustest genom att göra en symtombedömning på omaolo.fi.

Om du inte kan bedöma dina symptom ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8– 16.

Vem meddelar jag om jag blir sjuk?

Informera de personer om din eventuella exponering som du har träffat och misstänker ha exponerat, när du har haft symtom och under två dygn innan symtomen har börjat. Be dem att undvika onödiga kontakter i ungefär fem dygn, att använda ansiktsmask när de träffar andra människor samt iaktta god handhygien.

Hur ska exponerade personer agera?

Om du bor med en person som har fått coronaviruset eller har haft kontakt med honom eller henne,

 • undvik onödiga kontakter tills det har gått fem dygn efter hans eller hennes symtom började. Om flera familjemedlemmar blir sjuka, räknas de fem dygnen från då den sista personens symtom började.
 • Använd ansiktsmask utanför hemmet.
 • Om du är helt asymtomatisk, kan du gå till arbetsplatsen med ansiktsmask. Vid mån av möjlighet stanna hemma.
 • Ett asymtomatiskt barn kan gå till skolan eller daghemmet.

Om du får symtom, stanna hemma och följ anvisningarna ovan.

Ytterligare information

Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
03.02.2023 09:35