Hoppa till innehållet

Anvisningar för personer i isolering

Vad menas med isolering

För att begränsa koronavirusepidemin har infekterade individer placerats i isolering.

Syftet med isoleringen är att hindra coronaviruset från att sprida sig till andra människor. Beslut om isolering fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Isoleringens varaktighet


Du får veta isoleringens längd då du förordnas i isolering. Isoleringen varar oftast 10 dagar från att symtomen visar sig och 14 dagar för den som behöver sjukhusvård för coronavirussjukdomen.

Det ska vara två symtomfria dagar innan isoleringen avslutas. Om din smitta har konstaterats genom provtagning och om du är symtomfri varar isoleringen i 10 dagar från och med provtagningsdagen.

Om du 10 dagar efter isoleringen har symtom av coronavirus, kontakta den epidemiologiska verksamheten, tfn 09 310 51222 (alla dagar kl. 9–15.30). Du kan också lämna en begäran hos tartuntataudit@hel.fi om att bli uppringd. Skicka dock inte meddelanden med e-post, avseende corona eller med dina hälsouppgifter.

Om dina symtom är lindriga och du inte behöver fortsatt isolering men däremot behöver sjukledighet, ring hälsostationen eller din egen företagshälsovård.

Om du inte har haft symtom på två dagar före isoleringen upphör och inte heller efter att isoleringen har upphört, kan du fortsätta leva normalt med beaktande av trygga avstånd, god handhygien och munskyddsrekommendationer. Sök dig till test om du uppvisar symtom på nytt.

Vad innebär isoleringen?

Du tillbringar isoleringen i din bostad. Du ska undvika närkontakter med andra och hålla dig i din bostad. Du får till exempel inte gå till jobbet, skolan, dagis, hobbyverksamhet, butiken eller apoteket, eftersom det är svårt att undvika närkontakt på de här ställena. Du får inte ta emot besökare och du måste beställa maten.

Om ingen kan skaffa mat eller medicin till dig kan du kontakta socialtjänsternas beredskapstelefon på numret 09 310 21175.

För att minska smittorisken borde du även hålla dig på avstånd från andra som bor i samma hushåll. Om möjligt ska du vistas i ett annat rum än de övriga. Det är viktigt att ha en god hand- och hosthygien.

Du ska undvika människokontakter även då när du till exempel måste rasta hunden eller gå ut med soporna.

Vård av sjukdomen

Du kan vara sjuk hemma om du har lindriga symtom och inte tillhör någon riskgrupp. Din behandlande läkare vid hälsovårdscentralen eller företagsläkare bedömer din situation när resultatet av coronaprovet meddelas. När du är sjuk är det viktigt att vila och dricka tillräckligt med vätska. Du kan lindra febern och smärtorna med hjälp av läkemedel som fås på apoteket utan recept.

Om du får allvarliga symtom som andnöd och ditt allmäntillstånd försämras ska du ringa din hälsostation eller stadens coronarådgivningsnummer, tfn 09 310 10024 (öppet varje dag kl. 8–18). Under andra tider, ring Jourhjälpen, tfn 116 117. Ring nödnumret 112 i situationer som kräver omedelbar vård, till exempel vid plötslig bröstsmärta.

Om ditt barn uppvisar något av följande symtom ska ni uppsöka läkare så snabbt som möjligt – oberoende av sjukdomsorsaken eller bakomliggande sjukdomar.

• andningssvårigheter
• blå eller grå hud
• barnet dricker inte tillräckligt
• barnet kräks kraftigt eller kontinuerligt
• barnet vaknar inte och reagerar inte på något
• barnet är så irriterat att det inte vill sitta i famnen
• symtomen försvinner men återvänder sedan med feber och en värre hosta

Ersättning för förlorad inkomst

På grund av inkomstbortfallet av isoleringen har du rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom. Det ansöks hos Folkpensionsanstalten (FPA). Som bilaga för ansökan får du ett isoleringsbeslut som utfärdats av den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid Helsingfors stad. Isoleringsbeslutet skickas automatiskt till dig som brev eller krypterad e-post. Du ska skicka in ansökan till FPA inom två månader från att du försatts i isolering.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter till fullo det inkomstbortfall för frånvaron från arbetet som beror på isolering eller karantän. Arbetstagarens dagpenning fastställs enligt den lön som hade erhållits vid arbete. Företagarens dagpenning fastställs enligt giltig FöPL- eller LFöPL-årsinkomst då frånvaron från arbetet inleds. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om vårdnadshavaren inte kan arbeta för att barnet försatts i karantän.

En person som är medborgare i ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz men arbetar i Finland kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om hen inte omfattas av den finländska sjukförsäkringen.

Mer information finns på adressen https://www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom.

Era närkontakter kontaktas om karantänen

Helsingfors Epidemiologiska verksamhet kartlägger dina närkontakter och fastställer deras karantäntider. Karantänen varar i 14 dagar inklusive den sista närkontakten med en insjuknad. 

Isoleringen ska efterföljas

En isolering som förordnats av en myndighet inom smittsamma sjukdomar ska absolut följas. Enligt Finlands lag kan straffet för hälsoskyddsförseelsen på grund av brott mot karantän eller isolering, trots att ingen smittas genom förfarandet, vara böter eller fängelse i högst tre månader.

Se också

Frågor och svar angående coronaviruset - Hur kan man få ett intyg över genomgången coronavirussjukdom t.ex. inför en resa?

Stadens nyheter om coronaviruset


Coronavirus information in different languages

Coronavirus information in different languages
09.06.2021 12:04