Hoppa till innehållet

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset? Låt dig testas.

Hur du skyddar dig mot coronaviruset

 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte bara har tvättat händerna.
 • När du rör på dig utomhus, håll ett avstånd på minst 1-2 meter från andra.
 • Skaka inte hand.
 • Använd en ansiktsmask när du inte kan undvika nära kontakt med andra.
 • Jobba hemifrån om möjligt.
 • Använd D-vitamintillskott enligt rekommendationerna. Läs mer: HUS rekommenderar D-vitamintillskott för äldre och specialgrupper under coronavirusepidemin


  Aktuellt om coronaviruset - Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

  Symtom på coronavirussmitta  

  Symtomen på coronavirus liknar influensa och magsjukdom. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne.  Alla som har symtom för coronavirussmitta hänvisas till coronavirustest.

  Vad ska du göra om du har symtom på en coronavirusinfektion?


  Fyll i en symtombedömning på adressen omaolo.fi

  Tjänsten Omaolo ger anvisningar för hur du ska agera utifrån dina symtom.

  • Om du har lindriga symtom kan du boka tid för coronavirustest via Omaolo. Du får en påminnelse on tiden via textmeddelande.
  • Om du har allvarliga symtom måste en yrkesperson kartlägga din situation. Du kan då skicka din symtombedömning till en yrkesperson, som kontaktar dig.

  För att boka tid och kontakta en yrkesperson inom hälso- och sjukvården måste du identifiera dig elektroniskt, exempelvis med nätbankskoder.

  När du identifierat dig i Omaolo-tjänsten kan du boka tid till dig själv och ditt barn som är under 15 år.


  Om du inte kan göra symtombedömningen på nätet, ring coronavirusrådgivningen

  Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. Vid behov kan du också hänvisas till en hälsostation för coronapatienter.

  Om coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronasmitta är lindriga, ska du vänta till nästa dag.

  Om ärendet inte kan vänta tills coronavirusrådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar jourhjälpen på tfn 116 117.

  I nödfall ring 112.

  Ytterligare information om coronavirustestning i Helsingfors

  Coronaviruspatienter vårdas i Dal och Malm

  Ring först coronavirusrådgivningen på numret 09 310 10024, ifall du inte fått noggrannare instruktioner i Omaolo-tjänsten. 

  Om du behöver brådskande hjälp utanför coronavirusrådgivningstelefonens öppettider ska du ringa jourhjälpen på numret 116 117 eller uppsöka jouren. I nödfall ring 112.

  I Helsingfors vårdas patienter med luftvägssymtom, som behöver brådskande bedömning av läkare, på hälsostationerna för coronaviruspatienter i Dal och Malm. De övriga hälsostationerna tar inte emot patienter med luftvägssymtom.

  Klienterna på hälsostationerna för coronaviruspatienter prioriteras i enlighet med hur brådskande deras fall är.

  Coronahälsostationers kontaktuppgifter
  Dals coronahälsostation Malms coronahälsostation
  Läkaregatan 8R Talvelavägen 4
  må-fr kl. 8–16 må-fr kl. 8–16


  De flesta som smittas av coronaviruset återhämtar sig på en vecka genom att vila hemma, och behöver ingen läkarvård. Vid behov kan symtomen lindras med värkmedicin.

  Dals coronahälsostation

  Malms coronahälsostation

  THL:s rekommendation angående ansiktsmask


  Behöver du hjälp och stöd – information lätt tillgängligt på nätet

  Ibland stöter man på situationer i livet som man inte kunde förutspå. Ifall du upplever ångest, oro, hälsoproblem eller till exempel arbetslöshet kan du vända dig till social- och hälsovårdens professionella. Besök hjälp och stöd-webbsidan på adressen www.hel.fi/hjalpochstod.

  Coronavirus information in different languages

  Coronavirus information in different languages
 • 18.12.2020 15:11