Hoppa till innehållet

Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?

Hur skydda sig mot coronavirussjukdomen?

 • Låt vaccinera dig enligt rekommendationerna så undviker du att insjukna allvarligt.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Undvik att vidröra ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna.
 • Överväg att använda munskydd och håll avståndet till andra människor i offentliga lokaler och i transportmedel. Rekommendationer för användning av munskydd.
 • Jobba delvis på distans, om det är möjligt.

Symtom på coronavirussmitta  

Symtomen på coronavirus liknar influensa och magsjukdom. Symtomen omfattar bland annat feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne. 

Om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion

 • stanna hemma om du känner dig sjuk
 • du behöver inte söka dig till test om dina symtom är lindriga
 • meddela din arbetsgivare, skola eller läroanstalt att du är sjukskriven
  (på många arbetsplatser kan du utebli från arbetet enligt egen anmälan eller med ett intyg av sjukskötaren)

Om dina besvär inte går över eller du behöver bedömning av ett proffs

 • Bedöm symtom i webbtjänsten Omaolo.fi
 • Fråga råd av chatbotten på www.hel.fi (livechat vardagar kl. 9-14).

Om du inte kan bedöma dina symtom i Omaolo, ring coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån‒fre kl. 8–16. Observera att man inte kan boka tid för coronavaccination från coronavirusrådgivningen. Boka tid för vaccination i tjänsten Maisa.fi eller genom att ringa din hälsostation mån-fre kl. 8–16. Du kan också fråga om råd i chattboten på hel.fi-sidorna (livechatt-möjlighet vardagar kl. 9–14) som du kan komma till från ikonen i nedre högra hörnet på denna sida.

Om du har mer allvarliga symtom såsom andnöd eller allmänt mår sämre och funderar på att söka dej till jouren, ring jourhjälpen tfn 116 117.

I nödfall ring 112 (t.ex. plötslig bröstsmärta).

Obs: Om du tillhör en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom, läs: När ska jag söka mig till test?

Ytterligare information

Anvisningar för personer med symtom på luftvägsinfektion och coronavirus
Hemtester för coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)
Frågor och svar angående coronaviruset
Stadens nyheter om coronaviruset
Coronavirus information in different languages
03.02.2023 09:35