Hoppa till innehållet

Sidkarta


      Corona
         Rådgivningstjänster för stadsborna
            Användning av ansiktsmask
            Mångahanda stöd för barn, ungdom och familjer under coronakrisen
            Rekommendationerna och begränsningarna
            Huvudstadsregionens koordineringsgrupp
         Misstänker du att du blivit smittad av coronaviruset?
            Anvisningar för personer med symtom på luftvägsinfektion och coronavirus
            Coronavirustestning i Helsingfors
            Hur agera efter ett coronavirustest?
            Råd för personer i karantän
            Anvisningar för personer i isolering
            Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus
            Minneslista för besök hos äldre och de som tillhör riskgrupper
            Besök i boendeenheter för personer med utvecklingsstörning
            När du anländer till Finland och Helsingfors – information för passagerare
            Översikt över Helsingfors coronavirusläge
               Eventuella exponeringar på allmänna platser i Helsingfors
               Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram
            Frågor och svar angående coronaviruset
            Hjälp och stöd
         Fostran och utbildning
         Hjälp och glädje i juletid
            Lugna stunder
            Glädje och aktiviteter via nätet
            Samtalshjälp och krishjälp
            Mathjälpen
            Donera hjälp
            Overraskande konstgåvor
         Trafik
         Företag och andra organisationer