Hoppa till innehållet

Helsingfors-hjälp för barnfamiljer

Coronakrisen har medfört utmaningar i flera familjers vardag och vardagen hos familjer med specialbarn kan ha blivit väldigt utmanande. Helsingfors stad vill påminna om att familjerna inte är ensamma, och att det erbjuds mångahanda stöd även under undantagsförhållandena. Stöd erbjuds även i samarbete med Helsingfors församlingar och organisationer.

I det här sammandraget som uppdateras hittar man stadens, församlingarnas och organisationernas stödtjänster under coronakrisen.

Tjänsterna betjänar i huvudsak på finska.

Stadens tjänster

Daghemsbarn och skolelever

För- och grundskolornas psykologer och kuratorer stöder eleverna och deras vårdnadshavare i ärenden gällande skolgången. Skolkuratorn eller -psykologen kan nås per telefon, e-post eller via Wilma. Kontaktuppgifterna finns på den egna skolans https://www.hel.fi/peruskoulut/sv/skolor/ eller daghemmets https://www.hel.fi/varhaiskasvatus/sv/daghem/ hemsida. Det strävas till att trygga möjligheten för individuell mottagning i alla situationer, och mottagningar kan även arrangeras på distans.

Studerandevården betjänar den finskspråkiga grundskolans elever och vårdnadshavare även på nätet: www.jelppii.fi – sidans chat har öppet vardagar kl.10-16.

De unga

Ungdomsarbetet fungerar under undantagsförhållandet i sociala medier samt via det uppsökande ungdomsarbetet. Unga kan chatta i SekaisinChatten och Ärligt talat-chatissa.. För de unga som i vanliga fall besöker ungdomsgårdarna erbjuds nu stöd och program på sociala medier. De huvudsakliga sociala kanalerna är Instagram, Whatsapp, SnapChat och Discord, men många andra kanaler används också. Man har ordnat bl.a. danslektioner med hjälp av den populära appen TikTok. Ungdomsgårdarna finns på adressen www.munstadi.fi

Studerande på andra stadiet 

Studerandevårdens psykologer och kuratorer stöder studerande på det andra stadiet i frågor gällande lärande och välmående. Kuratorerna och psykologerna kan nås via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna finns på den egna läroanstaltens hemsida samt på adressen http://www.toisenasteenyhteys.fi

Om den egna läroanstaltens psykolog eller kurator inte är anträffbar, kan studeranden fritt vända sig till de andra gymnasiernas eller Stadin Ammattiopistos studerandevårdspersonal. Studerandevårdspersonalen ordnar individuella mottagningar för studerande enligt situation antingen i studieplatsens utrymmen eller annat passligt utrymme, eller på distans. 

Studenthälsovården

Studenthälsovårdens tjänster är tillgängliga under undantagstillståndet och erbjuds i huvudsak i alla läroverk. Sjukvårdarna nås i första hand per telefon eller via e-tjänsterna. Du kan också lämna en kontaktbegäran i Wilma eller per e-post. Studenthälsovårdens centraliserade tjänster finns på Mechelingatan 46 A, vån. 4. I ärenden som gäller utredningen av smittsamma sjukdomar och vaccinationer kan du söka dig till mottagningen utan tidsbeställning på tisdagar och torsdagar kl. 8.30–11, ytterligare information 050 310 5547. I ärenden som gäller förebyggande av graviditet kan du kontakta numret 040 662 4166 (mån–fre).

Familjer

Barnfamiljernas socialrådgivning fungerar som permanent kontaktkanal för barnfamiljer som behöver stöd. För dem som tar kontakt med rådgivningen görs en bedömning av servicebehovet och hänvisas därefter till lämpliga kanaler för hjälp och stöd. Om det är lämpligt för klienterna, kan de förutom stadens ordinarie tjänster även hänvisas till tjänster som Helsingfors församlingar och organisationer erbjuder. Klienten kan kontakta rådgivningen per telefon eller via Behöver hjälp-knappen. Telefonnumret till telefontjänsten är 09 3101 5454. Numret betjänar vardagar kl. 9-12. Svenskspråkig betjäning erbjuds på samma nummer måndagar kl. 9-12. Numret har en återuppringningstjänst.

Behöver hjälp-knappen är ett lätt och snabbt sätt att be om hjälp. Den är en elektronisk kontaktkanal och kan användas dagligen dygnet runt. Oro över sig själv eller sin familj kan t.ex. bero på en belastad vardag eller uppfostringsproblem. Tjänsten är avsedd för barnfamiljer i Helsingfors som har en belastande livssituation eller uppfostringsproblem. Kontakterna besvaras inom tre vardagar av professionella inom socialbranschen. Behöver hjälp-knappen finns på sidan www.hel.fi/familjestod nere i vänstra hörnet.

Familjer med barn och unga i Helsingfors betjänas av familjecentret. Man kan ta kontakt modigt och med låg tröskel. Tillsammans kan man lösa problem gällande t.ex. uppfostran, utmaningar i föräldraskapet eller överbelastad vardag i familjen. Man får även råd och hjälp i ärenden gällande tonåringar. Barnfamiljernas socialrådgivning svarar vardagar kl. 9-12 på numret 09 3101 5454. Svenskspråkig betjäning fås på samma nummer måndagar kl. 9-12. Hemservicen för barnfamiljer betjänar vardagar kl. 8-13 (förändringar i klientbesök kl. 7-13).

I barnskyddsfrågor och vid akuta stödbehov kan man ta kontakt med det egna områdets barnskyddsjour vardagar kl. 8.15-16. Utanför tjänstetider tar man kontakt med social- och krisjouren

Chatt-stöd för unga, vuxna och rådgivningens klienter

Chatt-tjänsterna betjänar i huvudsak på finska.

I Nuorten chatti-chatten får 16-29-åriga helsingforsbor betjäning av professionella inom social- och hälsovården. Chatten betjänar även studerande som bor utanför Helsingfors men som studerar och hör till studenthälsovården i Helsingfors. Nuorten chatti har öppet vardagar kl.12-15 och finns på adressen www.hel.fi/nuoret.

Studerandevården betjänar den finskspråkiga grundskolans elever och vårdare även på nätet: www.jelppii.fi – sidans chatt har öppet på vardagar kl.10-16.

Hälsovårdare finns på plats i rådgivningens chat vardagar kl.10-12. I chatten kan man diskutera anonymt med hälsovårdaren och vid behov ber hälsovårdaren klienten att identifiera sig. Då kan hälsovårdaren betjäna mer personligt. Rådgivningens chat finns på www.perheentuki.fi

Vuxensocialarbetets socialrådgivning betjänar vardagar kl.9-16 tfn. 09 310 44400 och på chatten kl. 9-16. Chatten finns på adressen www.hel.fi/sosiaalineuvonta. 

Psykologernas telefontjänst på polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9-11 på numret 040 1953054. Psykologernas telefontjänst under coronavirusepidemin på polikliniken för personer med utvecklingsstörning är speciellt avsedd för specialomsorgsklienternas familjer. Med psykologen kan man diskutera om familjens situation och tillsammans fundera ut sätt att stöda familjens orkande.

Virtuell dagverksamhet för funktionsnedsatta

Helsingfors stads tjänster för funktionsnedsatta erbjuder virtuell dagverksamhet. Verksamheten är avsedd för klienter inom arbets- och dagsverksamhet för personer med utvecklingsstörning och den ersätter och kompletterar närservice under coronatiden. Verksamheten är gruppverksamhet som erbjuder information, sociala kontakter och något engagerande att göra hemma. För att delta behöver klienten datamaskin, pekplatta eller smarttelefon samt internetuppkoppling. Ledarna av den virtuella dagverksamheten hjälper klienterna, deras anhöriga och gruppboendets personal i alla behövliga tekniska inställningar.

Den virtuella dagverksamhetens grupper fungerar vardagar kl. 9.30-11 och 12.30-14. Det bl.a. diskuteras, dansas och spelas spel i grupperna. 

Kyrkans och organisationernas tjänster

Helsingfors församlingar

Tjänster inom Helsingfors församlingar är öppen hjälp och stöd för familjer, barn och unga. I många familjer har man behövt planera om planerna för sommaren. Nya lösningar för barnens och ungdomens sommarlov söks både i familjer och bland församlingarnas professionella inom uppfostran. Församlingarnas diakoniarbetare hänvisar klienterna till tjänster, familjerådgivningen hjälper vid konflikter i parrelationen och familjen och med prästerna kan man samtala då världssituationen förbryllar och man behöver psykiskt och andligt stöd.

HelsingforsMissionen

HelsingforsMissionen erbjuder bl.a. tjänster för barnfamiljer, familjeverksamhet för barnfamiljernas föräldrar och stödpersonsverksamhet för unga.

Kyrktjänst

Kyrktjänsten erbjuder bl.a. mathjälp. Utdelningsställen för mathjälp i Helsingfors.

Mannerheims Barnskyddsförbund

Information om Mannerheims Barnskyddsförbund på svenska finns här.

I Föräldratelefonen kan man diskutera om vad som helst som berör föräldraskapet. Diskussionen leds av för ändamålet av MLL utbildade jourhavande. Man kan ta kontakt anonymt per telefon, via chatten eller genom att skriva ett nätbrev. Alla kontakter är konfidentiella, samtalen bandas inte in och den kontaktande personen kan inte identifieras. Samtalet är avgiftsfritt. Föräldratelefonens nummer är 0800 92277.

Barn- och ungdomstelefonen betjänar på finska på numret 116 111 på vardagar kl.14-20 och veckosluten kl.17-20. Tjänsten har öppet dagligen, året runt. Samtalet är avgiftsfritt och man kan ringa anonymt. Barn- och ungdomstelefonen på svenska betjänar på numret 0800 96 116. Öppettiderna är må-ons kl. 14-17 och to kl. 17-20. 

Barn- och ungdomstelefonen på svenska betjänar på numret 0800 96 116. Öppettiderna är må-ons kl. 14-17 och to kl. 17-20.
I barn- och ungdomschatten kan man diskutera konfidentiellt och anonymt om vad som helst med en frivillig jourhavande. Barn- och ungdomschatten har öppet sö-ons kl.17-20. Det är även möjligt att reservera en chat-tid.

I diskussionsforumet Nuortennetti kan man diskutera tillsammans med andra unga om livets glada och sorgliga saker – om allt det som är spännande, intressant eller oroväckande i livet. Samtalen är trygga, varje inlägg och svar förhandsgranskas före publicering.

Befolkningsförbundet

Befolkningsförbundets tjänster under coronaepidemin finns samlade på Befolkningsförbundets hemsida.

I tjänsten ”Hyvä kysymys” finns artiklar, videor, kurser, tester och podcaster som stöd för föräldraskapet och parrelationen.

I Perhepulma-chatten kan man utan tidsbeställning diskutera på tumanhand med en sakkunnig om föräldraskapet, parrelationen eller saker i vardagen. Perhepulma-chatten har öppet vardagar kl. 9.30-11.30. Man kan även diskutera bekymmer, känslor och problem i vardagen som coronakrisen orsakat.

Far- och morföräldrar kan diskutera om saker som de har på hjärtat genom att ringa far- och morföräldrarnas telefon ”Isovanhempien puhelin”. Man kan vara anonym i samtalet och rådgivningen är avgiftsfri. För samtalet debiteras den vanliga samtalsavgiften. Telefontiden är på torsdagar kl. 12-13 på numret 040 4802100.

Befolkningsförbundet erbjuder avgiftsfri rådgivning i parrelationsfrågor. Hjälp finns att få t.ex. i parrelationstelefonen. Avgiftsfria parrelationstjänster finns här.

Befolkningsförbundet erbjuder även möjlighet till chatsamtal med en psykoterapeut för unga vuxna. Alla tjänster och informationsmaterial riktade för unga och unga vuxna finns här.17.12.2021 14:36