Hoppa till innehållet

Rekommendationerna och begränsningarna i Helsingfors

Helsingfors och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins samhällsspridning.

I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller coronavirusläget i Helsingfors. Vi har inkluderat information om bland annat rekommendationen att använda munskydd, restauranger, resor, offentliga utrymmen och sammankomster samt daghem och skolor.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.

På den här sidan:


Rekommendation att använda munskydd

Rekommendationen gäller tills vidare.

Genom att använda mask skyddar sig alla som är äldre än 12 år då det är trängsel i trafikmedel och på sådana platser inomhus där det är svårt att undvika närkontakt.

I fortsättningen rekommenderas användning av mask i huvudstadsregionen i synnerhet:

  • för dem som på grund av misstanke om corona söker vård eller test
  • för dem som har symptom på luftvägsinfektion och som behöver röra sig utanför hemmet
  • för dem som vet att de har exponerats för coronavirus (det har till exempel konstaterats smitta i familjen) och för vilka närkontakter utanför hemmet inte kan undvikas
  • för dem som söker sig till social- och hälsovårdstjänster, patienter och besökare samt för personal i enlighet med anvisningarna från den aktör som ansvarar för verksamheten.

De separata rekommendationerna för användning av masker som getts till skolor, högskolor och andra läroanstalter i huvudstadsregionen upphör. Man får fortfarande använda mask om man vill och masker delas ut avgiftsfritt till eleverna och personalen i städernas skolor och läroanstalter.

Hobbyverksamhet

Inga begränsningar är i kraft.

Distansarbete

Rekommendationen gäller tillsvidare.

Arbetsgivarna rekommenderas att gradvis övergå från omfattande distansarbete till att kombinera distansarbete och lokalt arbete från den 1 mars.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen gäller tills vidare.

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Inomhus kan högst två personer besöka en patient åt gången. Det kan förekomma två besök per dag. Enskilda besök är inte tidsbegränsade. Utomhus finns det ingen gräns för antalet besökare, det dagliga antalet besök eller besökens längd.

Om du kommer på besök får du ha varken coronasmitta eller symtom på luftvägsinfektioner. Besökarna måste använda ansiktsmask samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Du kan fråga mer om besök från det sjukhus där din anhörig får vård.

Anvisningar för besök på seniorcenter, servicehus och vårdhem

  • Vi rekommenderar i första hand utomhusbesök.
  • Vi rekommenderar att inomhusbesöken äger rum i din närståendes rum eller i ett separat besöksrum.
  • Kom på besök endast om du är frisk.
  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit före besöket.
  • Vi rekommenderar att du använder ett mun- och nässkydd under hela besöket.
  • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till din närstående och andra boende.

Servicecentraler

Servicecentralerna är öppna från och med den 1 mars 2022. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt.

Webbplatsen hittas på hel.fi/seniorit/sv Du kan också kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556.

Dag- och gruppverksamheten för äldre

Dag- och gruppverksamheten är öppen från och med den 1 mars 2022.

Vi strävar efter att hitta alternativa kommunikationssätt för klienter som behöver mest stöd. Vi kontaktar dessa klienter separat.

Begränsningar som gäller kundlokaler

Inga begränsningar är i kraft.

Offentliga utrymmen

I alla Helsingfors stads kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

Inga begränsningar är i kraft.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Sammankomstbegränsningarna som gäller offentliga tillställningar i huvudstadsregionen upphörde måndagen den 14 februari 2022.

Privata tillställningar

Inga begränsningar är i kraft.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen

Inga begränsningar är i kraft.

Ordnande av undervisning

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter är i närundervisning. Skolor och läroanstalterna fäster fortfarande uppmärksamhet vid god hand- och hosthygien och man ser till att händerna tvättas tillräckligt under dagen. Om eleven har symtom som tyder på en akut virusinfektion ska han eller hon stanna hemma för att återhämta sig. I skolorna finns ansiktsmasker som eleverna kan använda om de så önskar.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

26.09.2022 10:51