Hoppa till innehållet

Rekommendationerna i Helsingfors

Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats. Epidemiläget kan dock förändras, och vi förbereder oss på det. I den här sammanfattningen kan du se rekommendationerna som gäller coronavirusläget i Helsingfors.

Förutom dessa rekommendationer har stadens sektorer särskilda rekommendationer i kraft som sektorerna kommunicerar om i samband med sina tjänster.

På den här sidan:


Rekommendation att använda munskydd

Läs på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats om användning av ansiktsmasker och andra anvisningar för förebyggande av luftvägsinfektioner: Allmänna hygienregler

Hobbyverksamhet

Inga begränsningar är i kraft.

Distansarbete

Arbetsgivarna rekommenderas att gradvis övergå från omfattande distansarbete till att kombinera distansarbete och lokalt arbete från den 1 mars 2022.

Begränsning av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationen gäller tills vidare.

Närstående och anhöriga kan besöka patienter som vårdas på Helsingfors sjukhus. Under besöket ska man följa de allmänna skydds- och hygienföreskrifterna.

Man kan även besöka de avdelningar där patienter som smittats av coronaviruset vårdas. Under besöket på dessa avdelningar finns risk för coronavirussmitta. Därför måste alla besökare under hela besöket använda FFP2-andningsskydd och ha god handhygien. Sjukhuset ger dig skyddet och råd om hur du använder det.

Om du kommer på besök får du inte ha coronainfektion eller symptom på infektion i andningsorganen. Besökare ska använda antingen FFP2-andningsskydd eller ett kirurgiskt mun-nässkydd samt ta hand om god handhygien och hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Du kan fråga mer om besök från det sjukhus där din anhörig får vård.

Anvisningar för besök på seniorcenter, servicehus och vårdhem

  • Vi rekommenderar i första hand utomhusbesök.
  • Vi rekommenderar att inomhusbesöken äger rum i din närståendes rum eller i ett separat besöksrum.
  • Kom på besök endast om du är frisk.
  • Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit före besöket.
  • Använd ett kirurgiskt mun-nässkydd eller FFP2-andningsskydd under hela besöket.
  • Se till att du håller tillräckligt säkerhetsavstånd till din närstående och andra boende.

Servicecentraler

Servicecentralerna är öppna från och med den 1 mars 2022. Servicecentralernas klientnummer står till tjänst normalt.

Webbplatsen hittas på hel.fi/seniortjanster. Du kan också kontakta Seniorinfo per telefon från måndag till fredag kl. 9–15, tfn 09 310 44556.

Dag- och gruppverksamheten för äldre

Dag- och gruppverksamheten är öppen från och med den 1 mars 2022.

Vi strävar efter att hitta alternativa kommunikationssätt för klienter som behöver mest stöd. Vi kontaktar dessa klienter separat.

Begränsningar som gäller kundlokaler

Inga begränsningar är i kraft.

Offentliga utrymmen

I alla Helsingfors stads kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang.

Begränsning av öppettid, utskänkningstid och antalet kundplatser i näringsställen

Inga begränsningar är i kraft.

Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronavirusepidemin

Offentliga tillställningar

Sammankomstbegränsningarna som gäller offentliga tillställningar i huvudstadsregionen upphörde måndagen den 14 februari 2022.

Privata tillställningar

Inga begränsningar är i kraft.

Att följa säkerhetsrekommendationerna i fostran och utbildningen

Inga begränsningar är i kraft.

Ordnande av undervisning

Grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter är i närundervisning. Skolor och läroanstalterna fäster fortfarande uppmärksamhet vid god hand- och hosthygien och man ser till att händerna tvättas tillräckligt under dagen. Om eleven har symtom som tyder på en akut virusinfektion ska han eller hon stanna hemma för att återhämta sig. I skolorna finns ansiktsmasker som eleverna kan använda om de så önskar.

THL: Barn och coronaviruset

Mer om ämnet:

HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer

Begränsningar under coronavirusepidemin

01.02.2023 11:49