Hoppa till innehållet

Huvudstadsregionens koordineringsgrupps medlemmar

Helsingfors

Juhana Vartiainen (ordförande), borgmästare
Sami Sarvilinna, kanslichef
Juha Jolkkonen, sektorchef
Hanna Laine, kontaktchef för coronaberedningen
Teresa Salminen, special medarbetare

Esbo

Jukka Mäkelä, stadsdirektör
Annika Svahn, omsorgsdirektör

Vanda

Ritva Viljanen, stadsdirektör
Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör

HUS

Markku Mäkijärvi, tf verkställande direktör
Jari Petäjä, chefsöverläkare

Regionförvaltningsverket

Merja Ekqvist, överdirektör
Kristiina Poikajärvi, direktör
Oona Mölsä, överinspektör

Institutet för hälsa och välfärd

Mika Salminen, avdelningsdirektör
Hannu Kiviranta, forskningsprofessor
Otto Helve, enhetschef, överläkare
20.12.2021 14:23