Hoppa till innehållet

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HNS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland en regional koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder.

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för sin behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.

Gruppen sammanträder vanligtvis på tisdagar. Briefings om nya beslut hållas efter mötet eller nästa dag.

Medlemmarna i huvudstadsregionens koordineringsgrupp

Nyheter

2021

2020
15.02.2022 16:28