Hoppa till innehållet

Rådgivningstjänster för stadsborna

Om du har symtom på coronavirus och behöver råd om vad du ska göra, ring Helsingfors coronavirusrådgivning på 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18). Via coronavirusrådgivningen kan du boka tid för ett coronavirustest. 

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronavirus får du enklast anvisningar och råd genom att fylla i symtombedömningen för coronaviruset på adressen omaolo.fi.Om coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronasmitta är lindriga, vänta till nästa dag. Om ärendet inte kan vänta tills coronarådgivningen öppnar eller om det är fråga om någon annan akut sjukdom, betjänar Jourhjälpen på numret 116117. I akuta fall ring 112.

Hörselskadade kan ta kontakt per telefon med hjälp av tolk. På FPAs webbplats finns information om tolkningstjänster: Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Tolkningstjänstens distanstjänster betjänar vardagar klockan 8–16.

Den riksomfattande telefonrådgivningen Information om coronaviruset ger råd också per sms på numret 050 902 0163. Rådgivningen är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Ta coronavaccinet när det blir din tur

Helsingfors har på nytt öppnat en telefonrådgivning som rör skolgång

Frågor som rör den svenskspråkiga undervisningen besvaras på onsdagar kl. 9–17 på numret 09 310 10027, medan frågor som rör elevers och studerandes skolgång i finskspråkiga skolor besvaras på finska och engelska på vardagar kl. 9–17 på numret 09 310 10025.

Matutdelning och matservering återgår till det normala – utdelning av akutkassar upphör

Utdelningen av akutkassar under undantagstiden upphör i augusti, vecka 33. När utdelningen av akutkassar avslutas återgår man till normal mathjälp och matservering. Läs nyhet: Matutdelning och matservering återgår till det normala.

Behöver du hjälp och stöd – information lätt tillgängligt på nätet

Ibland stöter man på situationer i livet som man inte kunde förutspå. Ifall du upplever ångest, oro, hälsoproblem eller till exempel arbetslöshet kan du vända dig till social- och hälsovårdens professionella. Besök hjälp och stöd-webbsidan på adressen www.hel.fi/hjalpochstod.

Telefontjänst för barnfamiljers socialrådgivning – hjälp med vardagens utmaningar

Via telefontjänsten för barnfamiljers socialrådgivning 09 3101 5454 får du hjälp av yrkesutbildade personer inom socialbranschen. Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12. Svenskspråkig personal svarar på samma nummer måndagar kl. 9–12.

Vad undrar du över? – Chatten för unga svarar

Helsingfors har öppnat chattjänsten Nuorten chatti. Tjänsten är för dig, unga Helsingforsbo i åldern 16–29 år, och är i början öppen vardagar kl. 12–16. Chattens adress är www.hel.fi/nuoret Chatten betjänar på finska.

Helsingfors-hjälpens telefontjänst upphör

Stöd och rådgivning för äldre

Seniorinfo erbjuden hjälp med låg tröskel och söker lösningar för de äldres vardagliga utmaningar. Seniorinfo betjänar klockan 9–15 per telefon på numret 09 310 44556 och via chatten på adressen www.hel.fi/seniorerna.

Enter ry har sammanställt på sin webbplats ett infopaket om digitala tjänster med vilka seniorer kan sköta sina dagliga ärenden.

Helsingfors stad startar digitalt distansstöd

Stöd finns att få för användningen av datamaskin, surfplatta och smarttelefon samt för problem angående användningen av elektroniska ärenden, nättjänster och de vanligaste applikationerna. 

Begäran för digitalt stöd tas emot på tre sätt:

  • via telefon på Helsingfors-infons telefonnummer 09 310 11111 (må–to kl. 9–16, fre kl. 10–15)
  • via chatten på Hel.fi eller Neuvonta.hel.fi
  • via nätblanketten på Digituki.hel.fi

Information om corona på flera språk

I Finland råder undantagsförhållanden på grund av coronaviruset. Följ noga myndigheternas anvisningar. På Infofinland.fi-sidan hittar du länkar på 12 språk till pålitlig information som har publicerats av finländska myndigheter om coronaviruset och dess effekter i Finland.

Se även Information about coronavirus in different languages (på engelska)

Råd för personer i karantän

För att förhindra koronavirusepidemin har personer som exponerats för sjukdomen placerats i karantän. Med karantänåtgärder försöker man bryta smittokedjan och sakta ner epidemin i Finland. Vad innebär karantän?
22.10.2021 15:21