Hoppa till innehållet

Samtalshjälp och krishjälp

Hur tar man hand om sin psykiska hälsa och krafter under coronatiden

Organisationen för psykisk hälsa MIELI rf har upprättat en lista med 16 tips för oss alla som lever i coronatiden. Mieli rf påminner om att krisen väcker mångaslags känslor och även rädsla i oss alla, men ger samtidigt tröst och praktiska råd som var och en av oss kan använda för att stödja och stärka vår egen och våra närståendes psykiska hälsa.   (på finska) 

Helsingfors stads servicenummer

Helsingfors-info

må–to kl. 9–16 och fr kl. 10–15
09 310 11111 
Ger råd i frågor om Helsingfors stads tjänster och invandring.
tjänstebeskrivning

Hälsorådgivning

Öppen varje dag dygnet runt
09 310 10023
Betjänar Helsingforsborna i icke-brådskande frågor om hälsa och hälsovårdstjänster.
tjänstebeskrivning ​

Jourhjälpen 

Öppen varje dag dygnet runt 
116117
På vardagar är den egna hälsostationen Helsingforsbornas primära vårdplats vid plötsliga sjukdomar och mindre olyckor. Hälsostationernas kontaktuppgifter och öppettider.

Om hälsostationen är stängd, kan du bedöma dina symtom i tjänsten Omaolo eller ringa Jourhjälpen på 116 117. Du kan bedöma ditt vårdbehov och få vårdanvisningar i Omaolo-tjänsten eller vid akuta hälsoproblem ringa tjänsten Jourhjälpen på tfn 116 117 (0 euro, riktnummer behövs inte) innan du uppsöker jourmottagningen. Jourhjälpen betjänar dygnet runt. Vid nödfall ring 112.
tjänstebeskrivning

Socialrådgivning

må–fr 9–16
09 310 44400 
Erbjuder rådgivning och handledning i frågor som gäller socialtjänster eller sökande av olika stöd och förmåner.
tjänstebeskrivning

​Socialjour 

Varje dag dygnet runt.
020 696 006
Socialjouren bedömer behovet av nödvändiga och brådskande socialtjänster utanför tjänstetid samt genomför eventuella åtgärder. Hjälpbehovet kan handla om barns otrygga förhållanden, barns eller ungas oroande beteende, familjevåld eller vuxnas och äldres behov av socialvård.   
tjänstebeskrivning (på finska)​​

Krisjour 

Varje dag dygnet runt.
09 310 44222
Krisjouren ger akut krishjälp i akuta krissituationer för Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors. Akuta krissituationer kan exempelvis vara närståendes plötsliga bortgång, våldsamma situationer, allvarliga funktionsnedsättningar eller sjukdomar och bränder samt olika slags olyckor.
tjänstebeskrivning (på finska)

Stadens Seniorinfo 

må–fr kl. 9–15 (stängt 24–25.12.2020 och 6.1.2021)
Tfn 09 310 44556
seniori.info@hel.fi ​

Seniorinfo är en telefon- och rådgivningstjänst för kommuninvånarna som ger mångsidig information och handledning om tjänster som Helsingfors stad, organisationer och företag erbjuder äldre. Seniorinfos tjänster är avsedda för personer över 65 år och deras närstående. Via Seniorinfo kan du även göra en officiell orosanmälan elektroniskt, om det i din omgivning finns en person över 65 år som du är orolig över när det gäller hens välbefinnande, och det är sannolikt att hen inte själv kan söka hjälp. Du kan göra anmälan på nätet på adressen hel.fi/seniorit/sv eller per telefon. Seniorinfo betjänar på finska och svenska.
https://www.hel.fi/seniorit/sv
tjänstebeskrivning

Coronavirusrådgivningen  

09 310 10024 (dagligen kl. 8–18) 
Om du misstänker coronavirussmitta. Gå till coronavirusrådgivningens egen webbplats:
tjänstebeskrivning 

Helsingfors församlingar 

Prästerna i Helsingfors församlingar (på svenska)

09 2340 9001, varje dag mellan kl. 9–21, från 24.12
Ta kontakt med våra jourande präster ifall något tynger dig.

Jourhavande präst (på finska)

09 2340 9000
varje dag kl. 9–21, från 24.12
Helsingfors församlingars jourhavande präster är tillgängliga per telefon för samtalshjälp på samma telefonnummer, även under julen. Tveka inte att kontakta oss om något tynger dig.

Kyrkans samtalstjänst per telefon 

0400 221 180 
varje kväll kl. 18–24, även under julen.

Kyrkans samtalstjänst per chatt

https://evl.fi/kyrkanssamtalstjanst
må–fr kl. 12–20, även 24–25.12

Finns det något som tynger dig? Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som saknar mentalt eller andligt stöd. De jourhavande är utbildade frivilliga samt kyrkans anställda och de har tystnadsplikt. Ring eller chatta med oss.

Se hela Helsingfors församlingars julutbud (på finska): www.helsinginseurakunnat.fi/joulu Där finns många länkar till såväl gudstjänster och andakter som församlingarnas musiktillställningar. Från hemmasoffan till julkyrkan!

Centralförbundet för de gamlas väl 

Vahvikelinja

050 328 8588
Under julhelgerna 20.12.2020–5.1.2021 varje dag kl. 13–15 (andra tider må, ti och sö kl. 13–15)​

Vahvikelinja är telefonhjälp på finska som utförs av utbildade frivilliga. Målet är att upprätthålla äldre personers aktivitet och resurser genom att skapa variation och intressant sysselsättning i vardagen.​

Under samtalen löser man tankenötter tillsammans, har frågesport eller pratar trevliga minnen. Det finns även möjlighet till telefongymnastik sittande eller stående. Uppgifternas svårighetsgrad varierar från lätt till utmanande och den som ringer kan välja de som passar hens intresse bäst. Det viktigaste är ändå en avslappnad och uppiggande stund.

Vahvikelinjas telefonnummer ingår i de vanliga operatörernas samtalspaket och det kostar inget extra att ringa till det.​

Man kan även lämna en kontaktbegäran åt en annan person till Vahvikelinja och då ringer de upp kontakttagaren under följande telefonjour. Man ska dock be den äldre om tillstånd först innan man ber om kontakt. Vi behöver endast ett telefonnummer som man kan lämna antingen genom att ringa koordinatorn för frivilligverksamheten Outi Hellsten 050 5145 711 eller via e-post till outi.hellsten(at)vtkl.fi​ 

HelsingforsMission 

Aamukorva 

045 341 0504, varje morgon kl. 5–8
över 60-åringar, på finska 
Du kan ringa Aamukorva, när du vill samtala med någon. Ditt samtal besvaras alltid av en frivillig som är utbildad för uppgiften. Samtalen är konfidentiella. Samtalets pris enligt din telefonoperatörs taxa.  länk

Röda Korset: Joulun Ajan Auttava puhelin

0800 100 200 (suomenkielinen)
0800 100 300 (ruotsinkielinen)
Avoinna to 24.12. – su 27.12.2020 klo 15-21.
Henkistä tukea joulun aikana kuuntelu- ja keskusteluapua tarvitseville ja yksinäisyyttä kokeville.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf 

Nationella kristelefonen på finska​

09 2525 0111​
Öppen 24 h varje dag.​

Man kan ringa kristelefonen, om man känner att det är svårt att orka ensam med sina tankar. Det räcker att man själv upplever ett behov av hjälp. Att få prata och bli hörd lugnar ner, klarar upp tankarna och förbättrar måendet. Kristelefonen besvaras av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga med stöd från professionella. Du kan ringa anonymt, numret syns inte för den jourhavande. Mer information på mieli.fi/kriisipuhelin 

Kristelefon på svenska

09 2525 0112 ​
må och on kl. 16–20 samt​ ti, to, fr kl. 9–13
Stängd på julafton och juldagen 24–25.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1.

Kristelefon på arabiska och engelska

09 2525 0113​
må och ti kl. 11–15,​ on kl. 13–16 och kl. 17–21 samt​ to kl. 10–15.​
Stängd på julafton och juldagen 24–25.12 och nyårsdagen 1.1.

Nollinjen

080 005 005
Mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Roing gratis att få stöd och hjälp.

Foto: Josh Boot/Unsplash
31.03.2021 16:28