Hoppa till innehållet

Kultur- och fritidstjänster för helsingforsborna

Ett specialunderstöd på 3 miljoner euro till konst- och kultursektorns gemenskap för återhämtning från corona godkändes

Kultur- och bibliotekssektionen har idag, torsdagen den 3 september, godkänt en extra ansökningsomgång för understöd till samfund inom konst- och kultursektorn. Omgången inleds omedelbart. Till ansökningen om specialunderstöd allokeras tre miljoner euro för åren 2020–2021 och understöden beviljas i november 2020. Detta är ett specialunderstöd av engångsnatur för att trygga kontinuiteten hos konst- och kultursektorn under exceptionella omständigheter och att liva upp staden. Understödet är en del av återhämtningsprogrammet i samband med coronapandemin i Helsingfors. Ett specialunderstöd

Säkerheten har beaktats inom kultur- och fritidstjänsterna

När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen i enlighet med de statliga anvisningar som är under beredande. 

På stadens kulturcenter, idrottsplatser och bibliotek, museerna, konstmuseet HAM, ungdomsgårdarna och stadsorkesterns konserter beaktas besökarnas trygghet på många olika sätt. Säkerheten har beaktas

Naturutflykterna i huvudstadsregionen inleds i juni – förhandsanmälning krävs

Naturutflykterna kan göras trygga för alla genom att deltagarna anmäler sig i förväg. Vi begränsar antalet deltagare till 25–50 personer. På utflykterna håller vi säkerhetsavstånd till andra deltagare och fäster särskild vikt vid hygienen för att hindra coronasmitta.

Helsinkikuvia.fi är bildernas skattkammare

I Helsingfors stadsmuseets samlingar finns nästan en miljon fotografier från Helsingfors av helsingforsborna från 1860-talet fram till idag. Man kan bläddra bland bilderna från sin egen hemsoffa på Helsinkikuvia.fi-tjänsten där museet redan har publicerat omkring 65 000 fotografier. Fotografierna kan också laddas ned upp till sin egen enhet i hög upplösning, det vill säga i utskriftskvalitet eller i lägre upplösning för till exempel nätet. Man kan också beställa fotoprodukter mot en avgift. Utforska nostalgiska fotominnen, hitta din egen hemgata: helsinkikuvia.fi

En konstutställning i Helsingfors skala från hemsoffan

2700 konstverk runt om i Helsingfors, 500 skulpturer som kan skådas dag och natt. Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsbornas egen konstsamling som består av över 9000 verk. Nu kan man bekanta sig med dessa verk hemifrån via HAMs nätsida och genom att följa HAMs sociala medier.

Helsingfors festspel ordnas inte på grund av coronavirussituationen

3.8: Inför Helsingfors festhelg delas hundratals Konstgåvor ut på olika håll i staden

Helsingfors festspel och Konstens natt kommer på grund coronavirussituationen inte att ordnas som planerat 20 augusti till 6 september 2020. Biljetter som köpts till tidigare offentliggjorda och saluförda evenemang kan returneras enligt Ticketmasters instruktioner. År 2021 ordnas Helsingfors festspel 19 augusti till 5 september 2021 och Konstens natt firas på festspelens öppningsdag 19 augusti 2021.

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen skjuts upp till 2021

Helsingfors stad har beslutat att skjuta upp evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen 2020 till 2021 på grund av undantagstillståndet som coronaviruset (COVID-19) orsakat. Den första Helsingforsbiennalen ordnas 12.6.–26.9. nästa år på Skanslandet och fastlandet. Enligt nuvarande information kommer alla offentliggjorda konstnärer att delta i biennalen 2021. Virtuellt berörande upplevelser kommer att vara en del av evenemanget.
16.09.2020 09:36