Hoppa till innehållet

Donera hjälp


Skulle du vilja hjälpa, men vet inte ännu hur?

Ibland räcker det med att vi är närvarande, uppmärksammar en annan människa och hjälper hen i vardagens vändningar. Vi går till butiken, hjälper med städning eller uträttar vardagsärenden åt andra, naturligtvis på ett coronasäkert sätt denna jul. Vi samtalar eller lyssnar till exempel på telefon när en annan saknar sällskap och stöd. Vi är människor för varandra. Tveka inte att fråga, om du tror att någon behöver hjälp.

Ibland kan problemen vara mer komplicerade. Många välgörenhetsorganisationer hjälper ensamma, bostadslösa, låginkomsttagare, fattiga och andra behövande året om. En del av insamlingsintäkterna används till julens behov – julklappar eller mat.

På den här webbplatsen har vi samlat traditionella och etablerade aktörer genom vilka din hjälp kommer fram den här julen.

Gör gott!  Genom att hjälpa och glädja får du själv också en fin julstämning.

NappiNaapuris jul

Grannskapens kommunikationsplattform Nappinaapuri ordnar även en egen julkampanj där man uppmuntrar grannar att uppmärksamma varandra genom att erbjuda små julgärningar. Kom ihåg att man också kan be om hjälp på plattformen även om man är frisk.

Nappinaapuri är avsedd för grannhjälp, lära känna andra, kortjobb och främjande av delningsekonomi. Alla är välkomna som användare! Alla barn under 13 år behöver dock ha med sig en vårdnadshavare som övervakar att användningen sker säkert.

Kotimaanapu

Välgörenhetstjänsten Kotimaanapu hjälper utsatta finländare och personer som bor i Finland oberoende av deras ursprung, religion eller politiska övertygelse. Via Kotimaanapu kan du göra en penningdonation. Det lokala hjälparbete som görs med hjälp av donationerna utförs via Finlands evangelisk-lutherska församlingar. Hjälpen når fram via diakoniarbetare från människa till människa.

https://kotimaanapu.fi/svenska/

Joulupuu

Joulupuu-insamlingen arrangeras av organisationen Keskuspuiston Nuorkauppakamari i samarbete med Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk. Keskuspuiston Nuorkauppakamari ansvarar för organiseringen av insamlingen och social- och hälsovårdsverket levererar i sin tur julklapparna till mottagarna. Både privatpersoner och företag kan delta i insamlingen. Välgörenhetskampanjen samlar in julklappar till barn inom barnskyddet och barn med särskilt stöd, som kan ha en begränsad möjlighet att få julklappar. I Helsingfors finns cirka 7 400 barn och unga inom barnskyddet. Julklapparna delas ut till mottagarna via tillförlitliga aktörer, såsom via stadens socialvård.
 

Vailla vakinaista asuntoa ry​ – VVA RY

Vva ry verkar som intressebevakare för bostadslösa inom den tredje sektorn. På individnivå påverkar organisationen situationen för varje bostadslös och på samhällsnivå lagstiftningen. Vva ry är en nationell organisation, vars verksamhet koncentrerar sig till huvudstadsregionen där majoriteten av Finlands bostadslösa befinner sig. Målet med all Vva ry:s verksamhet är att var och en får ett människovärdigt boende inom en rimlig tid. Donationsmedlen används för direkt hjälparbete med låg tröskel samt verksamhet för boende i boendeenheterna.

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry skapades år 2009 ur viljan att ge barn mer jämlika möjligheter i vardagen. Hope är en politiskt och religiöst obunden organisation som fungerar genom 20 lokala aktörer på olika håll i Finland. Via Hope kan du hjälpa på många sätt: genom att delta själv i frivilligarbetet, ge en varu- eller penningdonation eller bli medlem. Även företag kan hjälpa barnfamiljer på många olika sätt via Hope ry.

I år kan du även ge en hobby i julklapp via Hope. Om familjens ekonomi är ansträngd, har barn och unga inte nödvändigtvis möjlighet att ha ens en hobby. Att stödja en hobby är en konkret gåva som mottagaren har glädje av hela året.

https://hopeyhdistys.fi/haluan-auttaa/ (på finska)

 

Frälsningsarmén: Julgrytan

Julgrytan är Frälsningsarméns insamling som arrangeras varje jul för att hjälpa mindre bemedlade i vårt land. Grytorna ute på gatorna har varit symboler för hjälp under hela Frälsningsarméns 130-åriga historia. De har också blivit en synlig del av den finländska jultraditionen.  Medlen som samlas in med julgrytan delas ut från Frälsningsarméns verksamhetsställen runt om i Finland i form av mat, kläder och presentkort till obemedlade barnfamiljer och andra mindre bemedlade, samt till personer som löper risk för att bli marginaliserade. Medel används även till olika slags stödåtgärder, såsom läger samt hobby- och klubbverksamhet. En del av medlen delas ut innan jul, en del under det kommande året. Alla intäkter från Julgrytsinsamlingen går till hjälpobjekt i Finland. 

https://se.joulupata.fi/

 

FRK: Jul i sinnet-insamlingen

Jul i sinnet-kampanjen börjar den 19 november 2020 och fortsätter ändra fram till julafton. Med donationerna gläder man familjer som har det ekonomiskt svårt med gåvokort. Med gåvokorten kan familjerna handla mat till julbordet.

Jul i sinnet-insamlingen mål år 2020 är att samla in drygt en miljon euro. Med insamlingsmedlen doneras 21 000 matgåvokort värda 50 euro styck till barnfamiljer med ekonomiska svårigheter. Gåvokorten ges till barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt på grund av arbetslöshet, permittering, sjukdom, låg inkomstnivå eller andra kriser. Man kan inte anhålla eller ansöka om kortet utan det är en gåva till familjen. Mannerheims Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors lokalföreningar samarbetar med socialförvaltningen, diakoniarbetet och rådgivningsbyråerna för att hitta familjer.

Insamlingen ordnas av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle.

www.rodakorset.fi


HelsingforsMissionens julinsamling

Upp till 400 000 personer i Finland lider periodvis eller kontinuerligt av ensamhet. Ensamheten försvagar hälsan och samlar till sig problem, såsom fattigdom och sämre ställning. Coronaåret har ökat ensamheten och därav uppkomna problem.

HelsingforsMission är en politiskt och religiöst obunden organisation inom socialsektorn, vars vision är att ingen ska lämnas ensam i staden. HelsingforsMission erbjuder professionell kris- och samtalshjälp samt utbildar och koordinerar tusentals frivilliga. Frivilliga mångfaldigar hjälpen genom att bland annat fungera som stödpersoner för hjälpbehövande ensamma personer, som jourhavande i hjälptelefonen eller som så kallade engångshjälpare i vardagssysslor.

Med julinsamlingen anskaffas resurser för organisationens arbete mot ensamhet bland seniorer och unga. Resurser behövs för att trygga hjälparbetets fortlevnad, samt svara på hjälpbehovet som har växt under coronatiden. 

https://www.helsingforsmission.fi/


Foto Ovan: Jussi Helsten/Helsinki Marketing

16.04.2021 15:48