Hoppa till innehållet

Kultur- och fritidstjänster för helsingforsborna

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona linjerade upp nya rekommendationer och restriktioner för att begränsa spridningen av coronaepidemin. Biblioteken, kulturcentren, museerna, ungdomsgårdarna och idrottsanläggningarna hålls öppna. Antalet deltagare i publikevenemang är begränsat till högst 20 personer och hobbyverksamhet inom lag- och kontaktsporter för vuxna annuleras kommer att annulleras från 23 november till 13 december 2020.

Hobbyverksamheten för över 20-åringar som gäller lag- och kontaktsporter i inomhuslokaler som städerna förvaltar avbryts från och med 23.11.2020 för tre veckor. Även matcher, tävlingar och regional serieverksamhet för vuxnas korplag ställs in under samma tidsperiod. Det rekommenderas att privata aktörer iakttar samma begränsningar. Dessutom rekommenderas det att alla hobbyer för vuxna tills vidare verkställs endast i den egna hobbygruppen.

23.11 Nya restriktioner och rekommendationer för att bromsa coronaepidemin i Helsingfors stads kultur- och fritidstjänster från och med den 23 november 2020

Säkerheten har beaktats inom kultur- och fritidstjänsterna

När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen i enlighet med de statliga anvisningar som är under beredande.

På stadens kulturcenter, idrottsplatser och bibliotek, museerna, konstmuseet HAM, ungdomsgårdarna och stadsorkesterns konserter beaktas besökarnas trygghet på många olika sätt. Säkerheten har beaktas

Havet tillhör alla, även vid undantagstider

Närheten till havet är under dessa undantagstider ett speciellt andningshål för helsingforsborna, som lätt kan närturista på många sätt i Helsingfors skärgård. Den nya mobiltjänsten Ahti, som fortsätter att utvecklas, erbjuder goda tips för medborgare som rör sig till havs, på öar och på stränder. Man kan bekanta sig med versionen av Ahti på adressen ahti.hel.fi

Helsinkikuvia.fi är bildernas skattkammare

I Helsingfors stadsmuseets samlingar finns nästan en miljon fotografier från Helsingfors av helsingforsborna från 1860-talet fram till idag. Man kan bläddra bland bilderna från sin egen hemsoffa på Helsinkikuvia.fi-tjänsten där museet redan har publicerat omkring 65 000 fotografier. Fotografierna kan också laddas ned upp till sin egen enhet i hög upplösning, det vill säga i utskriftskvalitet eller i lägre upplösning för till exempel nätet. Man kan också beställa fotoprodukter mot en avgift. Utforska nostalgiska fotominnen, hitta din egen hemgata: helsinkikuvia.fi

En konstutställning i Helsingfors skala från hemsoffan

2700 konstverk runt om i Helsingfors, 500 skulpturer som kan skådas dag och natt. Helsingfors konstmuseum HAM förvaltar helsingforsbornas egen konstsamling som består av över 9000 verk. Nu kan man bekanta sig med dessa verk hemifrån via HAMs nätsida och genom att följa HAMs sociala medier.

Evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen skjuts upp till 2021

Helsingfors stad har beslutat att skjuta upp evenemanget för samtidskonst Helsingforsbiennalen 2020 till 2021 på grund av undantagstillståndet som coronaviruset (COVID-19) orsakat. Den första Helsingforsbiennalen ordnas 12.6.–26.9. nästa år på Skanslandet och fastlandet. Enligt nuvarande information kommer alla offentliggjorda konstnärer att delta i biennalen 2021. Virtuellt berörande upplevelser kommer att vara en del av evenemanget.
24.11.2020 07:28