Hoppa till innehållet

Stadens instruktioner för sina anställda

Om du blir sjuk:

Institutet för hälsa och välfärd THL uppmanar oss alla att stanna hemma om vi märker att vi har akuta symptom, vilka som helst, i andningsvägarna. Om symptomen håller i sig och fortsätter ska vi stanna hemma så länge vi känner av dem, och sedan ännu en symptomfri dag efter att symptomen upphört. För dem av oss som jobbar inom hälsovård eller äldreomsorg gäller det att stanna hemma två symptomfria dagar efter att symptomen upphört.

En bedömning av symptomen kan göras i tjänsten Omaolo Terveyskylä Koronaroboten vägleder och ger råd i frågor som gäller corona-viruset.

Om symptomen kräver en vårdbedömning, ta kontakt på distans med Företagshälsan Helsingfors  på vårdchatten kl. 7.30-15 eller per telefon 09 310 54100 kl. 8-16, på finska.

I undantagsfall förorsakade av corona-viruset kan chefer godkänna frånvaro i upp till tio kalenderdagar ifall anställda meddelar att de har infektion i andningsvägarna. I övriga situationer iakttas normal praxis beträffande frånvarons längd.

Vilka av stadens anställda testas för coronaviruset?

I provtagningen följer vi de nationella riktlinjerna och instruktionerna, som finns att tillgå på THL:s webbplats via den här länken.

Covid-19-prov tas på alla dem av stadens anställda som har symptom som passar in på coronavirusinfektion eller hos vilka man enligt företagshälsovårdens anställdas bedömning har anledning att misstänka coronavirussmitta. 

Ta kontakt på distans med Företagshälsan Helsingfors eller din egen kommuns coronarådgivningstelefon.

Arbete på distans

Vid Helsingfors stad föredras distansarbete i sådana uppgifter som med beaktande av arbetsuppgifterna kan skötas på distans. Arbetsuppgifter för vilka arbetsplatsen i utgångsläget är det bättre alternativet, sköts på arbetsplatsen. Kom överens om distansarbetet med din chef.

Resande

I huvudsak gäller att stadens anställda

  • inte åker på tjänsteresor utomlands,
  • kan åka på nödvändiga tjänsteresor inom Finland förutsatt att man vid resmålet har beaktat de riksomfattande rekommendationerna i ordnandet av evenemanget.

Helsingfors stad har beslutat att följa statsrådets landsspecifika resebegränsningar. Det är viktigt att resenären i planeringsskedet själv kontrollerar inrese- och karantänsbestämmelserna för landet i fråga och beaktar karantänsrekommendationerna för personer som återvänder till Finland.

Om du återvänder till Finland från ett land som inte har klassificerats som säkert, vänligen kontakta din chef. Sektorerna, verken och affärsverken ger vid behov noggrannare anvisningar om återvändande till Finland, om arbetets natur förutsätter det, till exempel om personen möter riskgrupper i arbetet.18.08.2020 07:31