Suoraan sisältöön

Helsingfors stads skolor gick över till undervisning i hemmen

Antalet smittfall ökade inte i Helsingfors när skolorna öppnades

Skolorna övergick till närundervisning den 14 maj. De hann hålla närundervisning i cirka två och en halv vecka innan skolornas sommarlov. Under närundervisningen uppträdde smitta av coronavirus i åtta skolor på olika håll i Helsingfors. Med undantag för ett fall härrörde smittfallen från någon annanstans än skolan.

Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

Helsingfors frågade eleverna om distansundervisningen

Helsingfors har kartlagt hur distansskolgången fungerat i grundskolorna med en enkät riktad till eleverna. Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Första- till tredjeklassarna svarade på enkäten genom att välja ”smiley”. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 61 procent att de hade tyckt ganska mycket eller mycket om att studera på distans. Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: 79 procent av fjärde- och femteklassarna och 60 procent av åttonde- och niondeklassarna uppgav i enkäten Hälsa i skolan år 2019 att de tycker om att gå i skola.07.08.2020 12:29