Suoraan sisältöön

Helsingfors stads skolor gick över till undervisning i hemmen

I sommar ordnas sommarlägerverksamhet i öppna lekparker för första- till tredjeklassare från Helsingfors på vardagar kl. 9-16. Namnen på de lekparker som ordnar sommarlägerverksamhet och sommarmåltider publiceras på lekparkernas sommarnätsidor (hel.fi/leikkipuistojen-kesa) i början av vecka 22. Verksamheten är avgiftsfri och anmälan sker i förskott på lekparkernas sommarnätsidor. Anmälan till dagslägren öppnas onsdagen 27.5 kl. 8.00. I likhet med tidigare år serveras lägerbarnen en sommarlunch.

Avgiftsfri sommarmat i lekparker för alla under 16 år

Sommarmåltider ordnas 1.6 - 7.8 i de lekparker som är öppna. Namnen på de parker som serverar sommarmåltider publiceras nästa vecka (vecka 22) på adressen hel.fi/leikkipuistojen-kesa. Man behöver inte anmäla sig till den avgiftsfria sommarmåltiden men man ska ta med sig en sked/gaffel och en vattenflaska. Lekparkernas lokaler, såsom toalett och vattentappställen, kan inte användas av dem som deltar i måltiderna i parkerna.

Närundervisningen inom den grundläggande utbildningen återupptas den 14 maj – i stadens övriga läroinrättningar fortsätter distansundervisningen.

Finlands regering beslutade 29 april 2020 att eleverna inom den grundläggande utbildningen ska återgå till närundervisning 14 maj. Helsingfors följer regeringens beslut. I stadens läroinrättningar på andra stadiet och inom det fria bildningsarbetet sker undervisningen på distans till slutet av maj.

Eleverna återvänder till sin egen skola torsdagen den 14 maj. Skolornas rektorer bestämmer själva hur läsordningen för resten av läsåret ska se ut och skolorna ger också mer information om de praktiska arrangemangen. Skolorna kommer att beakta undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärds anvisningar i närundervisningen.

Skolelevernas eftermiddagsverksamhet fortsätter den 14 maj. Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak utomhus och grupperna äter mellanmål i omgångar. Staden tar ut 50 procent av klientavgiften för maj månad, av de familjer vars barn kommer att delta i eftermiddagsverksamheten under perioden 14–29 maj.

Eleverna äter lunch i sin egen grupp, antingen i sitt eget klassrum eller i skolans matsal. I matsalen ska säkerhetsavstånd beaktas. Hygienen kommer att beaktas när maten tillreds, serveras och äts.

Kompensationen för daghemsavgifterna på grund av coronakrisen upphör den 13 maj.

Vår- och examensfesterna kommer på grund av begränsningar av offentliga sammankomster att ordnas virtuellt. Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

Distansundervisningen fortsätter i gymnasierna, i Stadin ammatti- ja aikuisopisto och inom det fria bildningsarbetet

I enlighet med regeringens rekommendationer kommer universiteten, yrkeshögskolorna, gymnasierna, yrkesutbildningarna och aktörer inom det fria bildningsarbetet och inom den grundläggande utbildningen för vuxna att fortsätta med distansundervisning till läsårets slut.

StadinAO firar elever som utexamineras den femte juni klockan tio i form av en virtuell examensfest. Elever som berörs och personal får mer information om festen i slutet av maj.

Många specialarrangemang krävs då skolorna öppnar 

Elevernas och lärarnas trygghet kommer garanteras genom att skolorna ökar på den fysiska distansen. Därför kommer skolorna att också utnyttja andra aktörers utrymmen, utöver sina egna klassrum. Utöver detta kommer undervisningen möjligtvis ordnas så att skoldagen kan börja och sluta vid olika tidpunkter för olika grupper.

Eleverna äter lunch i sin egen grupp, antingen i sitt eget klassrum eller i skolans matsal. I matsalen ska säkerhetsavstånd beaktas. Hygienen kommer att beaktas när maten tillreds, serveras och äts. 

Helsingfors frågade eleverna om distansundervisningen

Helsingfors har kartlagt hur distansskolgången fungerat i grundskolorna med en enkät riktad till eleverna. Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Första- till tredjeklassarna svarade på enkäten genom att välja ”smiley”. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 61 procent att de hade tyckt ganska mycket eller mycket om att studera på distans. Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: 79 procent av fjärde- och femteklassarna och 60 procent av åttonde- och niondeklassarna uppgav i enkäten Hälsa i skolan år 2019 att de tycker om att gå i skola.

Telefontjänsten svarar på frågor som gäller skolgången

Staden har beslutat  att öppna en telefonrådgivning för frågor kring skolgången i Helsingfors fr.o.m. 17 mars kl 12.00. Tjänsten är öppen vardagar kl. 9-18. Frågor som gäller den svenskspråkiga undervisningen besvaras på numret 09 310 10027, frågor besvaras på finska och engelska på numret 09 310 10025.

Helsingfors-hjälpen för barnfamiljer intensifierar samarbetet mellan staden, församlingar och organisationer

Sök hjälp med Behöver hjälp-knappen eller genom att ringa numret +358 9 31015454. Stadens socialrådgivning för barnfamiljer fungerar som permanent kontaktkanal för stöd till familjer. För dem som tar kontakt med rådgivningen görs det en bedömning av hjälpbehovet och de hänvisas till kanalerna för hjälp och stöd efter behov. Om det är lämpligt för klienterna, kan de utom till stadens permanenta tjänster också hänvisas till tjänster som församlingar och organisationer i Helsingfors erbjuder.

Det går också att ta kontakt dygnet runt med Behöver hjälp-knappen på Familjestödssidorna. Behöver hjälp-knappen finns i nedre högerkanten. Professionella socialarbetare besvarar kontakterna inom ungefär tre vardagar.

Lekparksverksamhet till förfogande i Helsingfors-kanalen

Helsingfors lekparker arrangerar lek- och verksamhetsstunder via elektroniska kanaler för bebisar, stultor, barnfamiljer och skolelever. Programserien Tänään leikitään leikkipuistossa presenterar bl.a. Kukkuluuruu-sång- och lekstunder för babyfamiljer. Orkestern Heppatiitiäiset får familjens större barn att sjunga, röra på sig och börja leka. Kom med i leken och verksamheten!DELA
22.05.2020 07:27