Suoraan sisältöön

Helsingfors stads skolor gick över till undervisning i hemmen

Småbarnspedagogiken efter en utlandsresa

Om ett barn som anländer från utlandet inte kan skötas hemma i 14 dygn från och med hemkomsten från utlandet till exempel på grund av vårdnadshavarnas nödvändiga arbete, jämställs barnets deltagande i småbarnspedagogiken med vårdnadshavarnas arbete, dvs. det rör sig om ett nödvändigt ärende.

 • Småbarnspedagogiken efter en utlandsresa
 • Antalet smittfall ökade inte i Helsingfors när skolorna öppnades

  Skolorna övergick till närundervisning den 14 maj. De hann hålla närundervisning i cirka två och en halv vecka innan skolornas sommarlov. Under närundervisningen uppträdde smitta av coronavirus i åtta skolor på olika håll i Helsingfors. Med undantag för ett fall härrörde smittfallen från någon annanstans än skolan.

  Sommarlägerverksamhet

  I sommar ordnas sommarlägerverksamhet i öppna lekparker för första- till tredjeklassare från Helsingfors på vardagar kl. 9-16. Namnen på de lekparker som ordnar sommarlägerverksamhet och sommarmåltider publiceras på lekparkernas sommarnätsidor (hel.fi/leikkipuistojen-kesa) i början av vecka 22. Verksamheten är avgiftsfri och anmälan sker i förskott på lekparkernas sommarnätsidor. Anmälan till dagslägren öppnas onsdagen 27.5 kl. 8.00. I likhet med tidigare år serveras lägerbarnen en sommarlunch.

  Nu ska det skolarbete som eleverna har utfört under läsåret, läsårets slut och det förestående sommarlovet firas. Därför har en virtuell skolavslutning satts ihop för eleverna, vårdnadshavarna och skolpersonalen. Virtuell skolavslutning-videon visas på kanalen Helsinki-kanava (helsinkikanava.fi

  Avgiftsfri sommarmat i lekparker för alla under 16 år

  Sommarmåltider ordnas 1.6 - 7.8 i de lekparker som är öppna. Namnen på de parker som serverar sommarmåltider publiceras nästa vecka (vecka 22) på adressen hel.fi/leikkipuistojen-kesa. Man behöver inte anmäla sig till den avgiftsfria sommarmåltiden men man ska ta med sig en sked/gaffel och en vattenflaska. Lekparkernas lokaler, såsom toalett och vattentappställen, kan inte användas av dem som deltar i måltiderna i parkerna.

  Vår- och examensfesterna kommer på grund av begränsningar av offentliga sammankomster att ordnas virtuellt. Studentexamensfesterna har skjutits upp till hösten. Examensfesterna ordnas den 29 augusti i dagsgymnasierna och i IB-gymnasierna och den 28 augusti i vuxengymnasierna. Om festligheterna inte kan arrangeras tryggt i augusti kan vårens studenter 2020 bli bjudna till en självständighets- och studentfest som ordnas i början av december 2020.

  Helsingfors frågade eleverna om distansundervisningen

  Helsingfors har kartlagt hur distansskolgången fungerat i grundskolorna med en enkät riktad till eleverna. Hela 85 procent av de första- till tredjeklassare som svarade på enkäten berättade att skolgången på distans gått väl eller mycket väl. Första- till tredjeklassarna svarade på enkäten genom att välja ”smiley”. Av fjärde- till niondeklassarna uppgav 61 procent att de hade tyckt ganska mycket eller mycket om att studera på distans. Resultatet kan jämföras med normala förhållanden: 79 procent av fjärde- och femteklassarna och 60 procent av åttonde- och niondeklassarna uppgav i enkäten Hälsa i skolan år 2019 att de tycker om att gå i skola.

  Helsingfors-hjälpen för barnfamiljer intensifierar samarbetet mellan staden, församlingar och organisationer

  Sök hjälp med Behöver hjälp-knappen eller genom att ringa numret +358 9 31015454. Stadens socialrådgivning för barnfamiljer fungerar som permanent kontaktkanal för stöd till familjer. För dem som tar kontakt med rådgivningen görs det en bedömning av hjälpbehovet och de hänvisas till kanalerna för hjälp och stöd efter behov. Om det är lämpligt för klienterna, kan de utom till stadens permanenta tjänster också hänvisas till tjänster som församlingar och organisationer i Helsingfors erbjuder.

  Det går också att ta kontakt dygnet runt med Behöver hjälp-knappen på Familjestödssidorna. Behöver hjälp-knappen finns i nedre högerkanten. Professionella socialarbetare besvarar kontakterna inom ungefär tre vardagar.

  Lekparksverksamhet till förfogande i Helsingfors-kanalen

  Helsingfors lekparker arrangerar lek- och verksamhetsstunder via elektroniska kanaler för bebisar, stultor, barnfamiljer och skolelever. Programserien Tänään leikitään leikkipuistossa presenterar bl.a. Kukkuluuruu-sång- och lekstunder för babyfamiljer. Orkestern Heppatiitiäiset får familjens större barn att sjunga, röra på sig och börja leka. Kom med i leken och verksamheten!  12.06.2020 11:57